Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti

Poštovane studentice i studenti,

podsjećamo još jednom da je rok za prijavu radova za Rektorovu nagradu na mrežnim stranicama Sveučilišta produžen do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.

Ispis prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka dostavlja se u istom roku Povjerenstvu za znanstveni rad i etiku (Na porti Kineziološkog fakulteta i na e-mail adresu: znanost@kif.hr).

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade u ak. god. 2019./2020.

Produljenje roka za predaju radova

Pravilnik o dodijeli Rektorove nagrade

Studenti gore navedenoj aplikaciji mogu pristupiti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru gosp. Stipi Gorenjaku.