Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Objavljeni natječaji za zapošljavanje

Na temelju Odluke (KLASA: 100-01/20-01/011; URBROJ: 251-75-03-20-27 od 15. listopada 2020. godine i objavljenog Natječaja dana 15. srpnja 2020. godine, Povjerenstvo za provođenje postupka prijma (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

O B A V I J E S T  O  T E S T I R A NJ U  K A N D I D A T A

Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

jednog izvršitelja na radno mjesto Voditelj Studentske referade (prema Uredbi: Položaj I. vrste: Voditelj referade), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci objavljenog u Narodnim novinama broj 81/2020 od 15. srpnja 2020. godine obavještavaju se o pismenom testiranju koje će se održati dana 03. studenog 2020. godine (UTORAK) u prostorijama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15 s početkom u 9,00 sati.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova

radnog mjesta, poznavanje:

  • Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),
  • provjere znanja rada na računalu.
  • općenito o Fakultetu i studijima www.kif.hr (o nama – dokumenti i javnost informacija – dokumenti – akti Kineziološkog fakulteta značajni za studente – Pravilnik o studiranju na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju (pročišćeni tekst) i www.kif.hr (o nama – dokumenti i javnost informacija – dokumenti – opći akti Kineziološkog fakulteta – Statut Kineziološkog fakulteta)

O terminu razgovora (intervja) s kandidatima koji zadovolje na provedenoj provjeri znanja, (potrebno je ostvariti minimalno 70% bodova (35/50)), kandidati će biti obaviješteni usmeno, nakon provedenog vrednovanja pismenog testiranja.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete Natječaja, kao ni opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Za vrijeme testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati predavaonicu u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima, koristiti se zakonima, drugom literaturom i bilješkama, koristiti mobilni uređaj ili druga komunikacijska sredstva. Pristupnici koji prekrše prethodna pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov pisani rad Povjerenstvo neće bodovati.

Dvorana će biti pripremljena sukladno epidemiološkim uputama. Pri ulasku na Kineziološki fakultet potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu, dezinficirati ruke te koristiti vlastitu zaštitnu masku za lice.

Prilikom dolaska obavezno se javiti na porti kako bi se kandidati otpratili do dvorane u kojoj će se provoditi testiranje.

 

Zagreb, 22. listopada 2020. god.

 

Povjerenstvo za provođenje postupka prijma

Natječaji