Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Repozitorij
Objavljeni natječaji za zapošljavanje

Ovim putem obavještavamo kandidate da se na natječaj za radno mjesto Položaj II. vrste / Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Voditelj knjigovodstva u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen dana 20. rujna 2019. g. u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo ukupno dvoje kandidata.

Uvidom u pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata utvrđeno je da formalne uvjete predmetnog natječaja zadovoljavaju oboje kandidata koji su u daljnjem tijeku postupka pozvani na razgovor sa članovima natječajnog povjerenstva.

Temeljem provjere stručnih znanja te dojma stečenog tijekom razgovora s kandidatima, u provedenom natječajnom postupku izabrana je Nikolina Batinić koja u najvećoj mjeri odgovara potrebama predmetnog radnog mjesta.

Zahvaljujemo kandidatima na njihovim prijavama.

Natječaji