Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Ured za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću

Ured za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu središnje je mjesto internacionalizacije, što je jedan od ključnih čimbenika međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta u Europi i u svijetu. 

Ured pokriva djelatnosti od poticanja i podrške mobilnsoti studenata i osoblja u okviru raznih europskih programa (ERASMUS+, CEEPUS itd.), potpisivanja međunarodnih sporazuma sa partnerskim institiucijama, koordinacija aktivnosti u okviru međunarodnih znanstvenih i stručnih mreža iz područja kineziologije, aktivno sudjelovanje u organizaciji i realizaciji znanstvenih i stručnih konferencija kojima je Fakultet organizator pa do marketinško-promotivnih akcija.

Više informacija https://www.kif.unizg.hr/suradnja/medunarodna_razmjena 

 

Kontakti: 

izv. prof. dr. sc. Mario Baić, ECTS koordinator

e-adresa: mario.baic(at)kif.hr 

 

doc.dr.sc. Lidija Petrinović, pročelnica Ureda

e-adresa: lidija.petrinovc(at)kif.hr

 

doc. dr. sc. Dario Škegro, koordinator za strane studente i studente na engleskom jeziku

e-adresa: dario.skegro(at)kif.hr

 

Natalija Babić, tajnica Ureda 

e-adresa: natalija.babic(at)kif.hr