Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

U produženom roku prijava za upis nove generacije pristupnika na izvanredni Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera u ak. 2016./17. godinu zaključeno je da se, uz već otvorene studijske smjerove i studijska sportska usmjerenja (Kondicijska priprema sportaša,  Nogomet i  Karate) otvaraju:

 • Atletika
 • Streljaštvo
 • Rukomet
 • Tenis

Upis na studij u drugom upisnom roku za navedena studijska sportska usmjerenja obavit će se 24. i 25. siječnja 2017. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prilikom dolaska na Fakultet pristupnici će dobiti sve potrebne upute, Indeks i ostale obrasce potrebne za upis na studij te će biti upoznati s daljnjim tijekom upisa.

Pristupnici koji iz bilo kojeg razloga u navedene dane neće biti u mogućnosti doći osobno na upis, mogu za to ovlastiti i neku drugu osobu koja u tom slučaju mora također imati dostupne osobne podatke pristupnika radi ispunjavanja upisnih obrazaca.

Molimo pristupnike da za osobnu upotrebu ponesu KEMIJSKU OLOVKU kako bi mogli popuniti upisne formulare.

Što je sve potrebno za upis i podatke o uplati školarine možete vidjeti u OPŠIRNIJEM SADRŽAJU OBAVIJESTI.

Za upis na studij potrebno je donijeti sa sobom:

 1. osobnu iskaznicu (na uvid);
 2. presliku osobne iskaznice (obostrano);
 3. rodni list ili izvadak iz matice rođenih (preslika);
 4. 2 fotografije veličine 4x6 cm (za indeks i matični list);
 5. pristupnici koji su završili neki dugi fakultet obvezni su prilikom upisa donijeti OVJERENU kopiju diplome o završenom studiju
 6. potvrdu o izvršenoj uplati iznosa od 200,00 kn za troškove upisa. Prilikom uplate student na općoj uplatnici obvezno unosi: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - 11, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: troškovi upisa.
 7. za pristupnike koji mijenjaju studijski smjer ili su prethodno završili studij na nekom drugom fakultetu potvrdu o izvršenoj uplati troškova za polaganje razlikovnih ispita. Prilikom uplate student na općoj uplatnici obvezno unosi: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - 17, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: razlikovni ispiti.

Naknada za troškove upisa i naknada za razlikovne ispite (tko ih ima)  plaćaju se na 2 odvojene uplatnice sa različitim pozivom na broj.

Školarina za prvu godinu studija u iznosu od 9.000,00 kn može se podmiriti u 4 rate sljedećim rasporedom uplata :

 • uplata u iznosu od 2.250,00 kn do 31. siječnja 2017. godine
 • uplata u iznosu od 2.250,00 kn do 31. siječnja 2017. godine
 • uplata u iznosu od 2.250,00 kn do 01. ožujka 2017. godine
 • uplata u iznosu od 2.250,00 kn do 01. lipnja 2017. godine

Uplatu školarine studenti su obvezni izvršiti NAKON OBAVLJENOG UPISA godine u gore navedenim rokovima.

Uplatu iznosa na ime participacije (školarine) student plaća na općoj uplatnici i obvezno unosi: IBAN Fakulteta br. HR7625000091101232805, model: 67, poziv na broj primatelja: svoj OIB - oznaka studija - broj rate, šifra namjene: STDY i opis plaćanja: školarina.

Pristupnici koji prilikom upisa na Specijalistički diplomski stručni studij mijenjaju studijski smjer u odnosu na prethodno završeni stručni studij za izobrazbu trenera plaćaju naknadu za razlikovne ispite u iznosu od 1.500,00 kn.

Pristupnici koji su prethodno završili studij na nekom drugom fakultetu pri upisu na Specijalistički diplomski stručni studij  plaćaju naknadu za razlikovne ispite u iznosu od 3.000,00 kn. .

VAŽNA NAPOMENA: pristupnici koji su prethodno završili neko drugo usmjerenje kao i pristupnici koji su završili studij na nekom drugom fakultetu, dužni su, prije polaganja bilo kojeg ispita iz nastavnog plana i programa Specijalističkog diplomskog stručnog studija položiti SVE ispite razlikovnog programa.

Nastava izvanrednog stručnog studija u ak. 2016./17. godini započet će, prema utvrđenom rasporedu nastave, 4 veljače 2017. godine. Poziv na nastavu sa pripadajućim rasporedom je objavljen na službenim internetskim stranicama Kineziološkog fakulteta.

 

Popis obavijesti