Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Za upis nove generacije pristupnika na izvanredni Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera u ak. 2016./17. godinu prijavljeno je ukupno 34 kandidata.

S obzirom na pristigli broj prijava i važeće upisne kriterije u ak. 2016./17. godinu za sada se otvaraju niže navedeni studijski smjerovi i studijska sportska usmjerenja:

1. Kondicijska priprema sportaša

2. Nogomet

3. Karate

Upis na studij u prvom upisnom roku za navedena tri studijska smjera i studijska sportska usmjerenja obavit će se  5. i 6. prosinca 2016. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Više informacija o dokumentaciji koja je potrebna za upis te načinima plaćanja školarine možete vidjeti OVDJE.

Za sve studijske smjerove i studijska sportska usmjerenja rok prijava za upis na studij produžava se do 15. prosinca 2016. godine. Po završetku navedenog roka nadležna tijela Fakulteta odrediti će, sukladno broju prijava, koji će se još studijski smjerovi i studijska sportska usmjerenja na SDSSIT otvoriti u ak.2016./17. godini, s tim da će se upis pristupnika na studij u drugom upisnom roku obaviti tijekom siječnja 2017. godine.

 

Popis obavijesti