Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

U naknadnom roku za upis izbornih predmeta u ak. 2017./18. godinu SVI Studenti koji su upisali izborni predmet koji se, zbog malog broja zainteresiranih studenata, u tekućoj akademskoj godini neće otvoriti, omogućiti će se naknadni upis drugog izbornog predmeta koji se otvara (putem studomata) u daljnjem roku od 04.10. do 08.10.2017.
Studenti koji u predviđenom roku ne iskoriste danu mogućnost naknadnog izbora, biti će raspoređeni na neki od izbornih predmeta na kojima će još biti slobodnih upisnih mjesta nakon 08.10.2017.
Izborni predmeti koji se neće otvarati su:

Studij: Kineziologija (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij)

Predmeti V. semestra koji se ne otvaraju:
- Evaluacija kinezioloških tretmana 
- Neuromuskularna biomehanička dijagnostika
- Karate
Predmeti VII. semestra koji se ne otvaraju:
- Strateško programiranje u sportu
- Skijaško trčanje
- Triatlon
Predmeti IX. semestra koji se ne otvaraju:
- Poslovno komuniciranje i medijski nastupi za kineziologe
- Motivacija u sportu

Popis obavijesti