Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije

Kineziološki fakultet akademska je nastavna i znanstvena institucija, jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje znanstvenoga interesa i podučavanja na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima jest kineziologija, relativno mlada znanost. Ime joj je izvedeno od grčke riječi kinesiz - pokret. Danas se definira kao opća, sveobuhvatna znanost o kretanju - vježbanju, koja istražuje, prije svega, zakonitosti upravljanja procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji i ispituje djelovanje tih procesa na promjene u ljudskom organizmu.

 
Magistri kineziologije svoja znanja i sposobnosti pretaču u život izvodeći sve oblike nastave tjelovježbe u odgojno-obrazovnom sustavu, od predškolskoga do visokoškolskoga stupnja. U natjecateljskom sportu upravljaju sportskim aktivnostima selekcioniranih skupina djece, mladeži i odraslih sportaša; u sportskoj rekreaciji organiziraju i vode aktivnosti za mladež i odrasle; u kineziterapiji provode rehabilitacijske postupke, kao i sportske programe za osobe s invalidnošću. Osposobljeni su za znanstveni pristup utemeljenju procesa vježbanja i vrednovanju očekivanih kinezioloških učinaka u odgoju, u postizanju sportskih rezultata te u poboljšanju i održanju zdravlja sudionika kinezioloških aktivnosti.
 

 
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije traje pet godina (deset semestara), na kojem svi studenti tijekom prvih šest semestara slušaju isti nastavni program, koji se sastoji od predmeta temeljnih kinezioloških disciplina i interdisciplinarnih područja. Upisom četvrte godine studija (sedmog semestra) svaki student uz obvezan edukacijski modul, odabire i upisuje još jedan modul iz područja primijenjene kineziologije
koji mu po završetku studija daje i dopunsku kvalifikaciju za rad u području izabranog sporta, kineziološke rekreacije, kineziterapije ili sportskog menadžmenta.
 
Svi studenti završetkom sveučilišnog studija kineziologije stječu akademski naziv magistar /magistra (mag.) kineziologije i kompetenciju za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama svih razina.
 
U skladu s izabranim modulom iz jednoga od područja primijenjene kineziologije, završeni student sveučilišnoga studija kineziologije stječe i drugu (dopunsku) kvalifikaciju iste razine koja se pridodaje osnovnom akademskom nazivu. Na taj način svaki završeni student sveučilišnoga studija kineziologije dobiva dvojni akademski naziv i dvije stručne kompetencije iste razine - magistar/magistra kineziologije u:
a) edukaciji i
b) izabranom sportu ili
kondicijskoj pripremi sportaša ili
kineziološkoj rekreaciji ili
kineziterapiji ili
sportskom menadžmentu.

 

 

PODACI O STUDIJU:
 
Nositelj studijskog programa: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta ustanove nositelja: Javno sveučilište
Izvođač studijskog programa: Kineziološki fakultet u Zagrebu
Tip: Sveučilišni studij
Vrsta: Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Trajanje: 5.0
Broj ECTS-a koji se stječe: 300.0
Znanstveno područje: Društvene znanosti
Znanstveno polje: Kineziologija
Akademski naziv: magistar/magistra kineziologije uz navođenje naziva smjera
Mjesto izvođenja studijskog programa: Zagreb
 
KORDINATORI PO STUDIJSKIM GODINAMA:
 
KOORDINATOR  1. godine studija
doc. dr. sc. NIKOLA PRLENDA
kancelarija: 140/2
konzultacije: ponedjeljkom 12.30 – 13.30 sati              
e-mail: nikola.prlenda@kif.hr

 

KOORDINATOR 2. godine studija
dr. sc. MARIJO MOŽNIK
kancelarija: 178
konzultacije: prema dogovoru putem e-mail-a
e-mail: marijo.moznik@kif.hr

KOORDINATORICA 3. godine studija
doc. dr. sc. TATJANA TROŠT BOBIĆ
kancelarija: 202
konzultacije: prema dogovoru putem e-mail-a
e-mail: tatjana.trost-bobic@kif.hr 

KOORDINATORICA 4. godine studija
doc. dr. sc. CVITA GREGOV
kancelarija: 42
konzultacije: srijedom 16.15 sati
e-mail: cvita.gregov@kif.hr

KOORDINATOR  5. godine studija
doc. dr. sc. DARIO ŠKEGRO
kancelarija: 117
konzultacije: petkom 15.00 sati
e-mail: dario.škergro@kif.hr


Kineziologija
Kineziologija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Atletika-hodanja i trčanja (120683)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
1 INFO
6.5 Funkcionalna anatomija (31065)
Šentija, D.
75
(45P+30S )
1 INFO
6.0 Odbojka (31097)
Marelić, N.
75
(15P+30S+30KI )
1 INFO
5.0 Osnovne kineziološke transformacije I (120684)
Horvatin, M.
60
(12P+24S+24KI )
1 INFO
3.5 Povijest sporta (120685)
Čustonja, Z.
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Sistematska kineziologija (31061)
Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Atletika-bacanja i skokovi (120686)
Antekolović, L.
75
(15P+30S+30KI )
2 INFO
6.5 Biomehanika (31076)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
2 INFO
8.5 Kvantitativne metode (120687)
Dizdar, D.
90
(45P+45PK )
2 INFO
3.5 Osnovne kineziološke transformacije II (120688)
Milanović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2 INFO
6.0 Rukomet (31098)
Vuleta, D.
75
(15P+30S+30KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Elementi psihologije (120935)
Barić, R.
60
(30P+30KI )
3 INFO
9.0 Fiziologija sporta i vježbanja (64279)
Ružić, L.
120
(75P+25S+20PK )
3 INFO
6.0 Judo (120945)
Sertić, H.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
6.0 Košarka (31099)
Matković, B.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
5.0 Sportska gimnastika I (120949)
Krističević, T.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Biološka kinantropologija (120959)
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
4 INFO
5.0 Hrvanje (120962)
Baić, M.
60
(12P+24S+24KI )
4 INFO
4.5 Motorička kontrola (120963)
Mikulić, P.
60
(24P+24S+12KI )
4 INFO
6.0 Nogomet (121003)
Barišić, V.
75
(15P+30S+30KI )
4 INFO
4.5 Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja (120979)
Barić, R.
60
(30P+30KI )
4 INFO
5.0 Sportska gimnastika II (120982)
Krističević, T.
75
(15P+30S+30KI )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 Kineziološka rekreacija (125109)
Andrijašević, M.; Trkulja-Petković, D.; Jurakić, D.
75
(45P+30KI )
5 INFO
3.5 Metodika poučavanja plivanja (162565)
Karaula, D.; Leko, G.
45
(9P+18S+18KI )
5 INFO
6.0 Ples (123599)
Vlašić, J.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
6.0 Skijanje (31096)
Matković, B.; Cigrovski, V.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
6.5 Teorija treninga (123601)
Jukić, I.; Šalaj, S.; Milanović, D.
75
(45P+14S+16KI )
5 INFO
ECTS IK - Izborni predmeti - 5. semestar (24)
=> IK - Izborni predmeti - 5. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Aerobika (123641)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Akrobatika (123644)
Hraski, Ž.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Biomehanička analiza (31117)
Kasović, M.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Djeca u sportu (123649)
Barić, R.
30
(18P+2S+10KI )
5 INFO
2.0 Informatička tehnologija u kineziologiji (31123) *
Dizdar, D.
30
(30P )
5 INFO
2.0 Karate (123651) *
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (31127)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Motorička znanja djece (162564)
Šalaj, S.
30
(14P+2S+14KI )
5 INFO
2.0 Neuromuskularna biomehanička dijagnostika (31130) *
Kasović, M.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Pilates (123654)
Radaš, J.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Sport u europskim državama (31225) *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 Kineziterapija (123666)
Ciliga, D.; Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
75
(45P+30KI )
6 INFO
4.0 Pedagogija (123690)
Miljković, D.; Đuranović, M.
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Ritmička gimnastika (123697)
Furjan-Mandić, G.
75
(15P+30S+30KI )
6 INFO
5.0 Sportovi na vodi (123698)
Prlenda, N.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
4.5 Sportovi s reketom (123699)
Barbaros Tudor, P.; Petrinović, L.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
3.5 Sportsko plivanje (187124)
Leko, G.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (123700)
Đuranović, M.; Miljković, D.
60
(45P+15S )
7 INFO
4.0 Ekonomika i menadžment sporta (123701)
Škorić, S.
60
(45P+15PK )
7 INFO
4.5 Kineziološka metodika u predškolskom odgoju (31106)
Neljak, B.
45
(15P+15S+15KI )
7 INFO
6.5 Opća kineziološka metodika (123704)
Neljak, B.
75
(45P+30KI )
7 INFO
4.0 Tjelesna aktivnost i zdravlje (123703)
Jurakić, D.; Sorić, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
ECTS IK - Izborni predmeti - 7. semestar (24)
=> IK - Izborni predmeti - 7. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (123761)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10KI )
7 INFO
2.0 Badminton (123763)
Petrinović, L.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (123765)
Sporiš, G.
30
(20P+10KI )
7 INFO
2.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (31125)
Maras, N.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša (31126)
Milanović, L.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Mini košarka (123767)
Knjaz, D.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Motoričko učenje (31128)
Barić, R.
30
(26P+4KI )
7 INFO
2.0 Ronjenje na dah (123770)
Karaula, D.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Skijaško trčanje (123774)
Cigrovski, V.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (123776)
Hraski, Ž.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Strateško programiranje u sportu (123779) *
Škegro, D.
30
(15P+15S )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziološka metodika u osnovnom školstvu (123718)
Neljak, B.
75
(30P+15S+30KI )
8 INFO
5.5 Sportska medicina i higijena (31084)
Janković, S.
75
(60P+15PK )
8 INFO
ECTS IK - Izborni predmeti - 8. semestar (24)
=> IK - Izborni predmeti - 8. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Elementarne igre (124056)
Horvatin, M.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (123956)
Matković, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
2.0 K-1 (123958)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Komunikacijsko prezentacijske vještine u sportu (162567)
Sviličić, N.
30
(15P+15PK )
8 INFO
2.0 Motorički razvoj čovjeka (162568)
Šalaj, S.
30
(16P+14S )
8 INFO
2.0 Nordijsko hodanje (123961)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Planinarstvo i sportsko rekreacijski programi u prirodi (123965)
Trkulja-Petković, D.
30
(10P+6S+14KI )
8 INFO
2.0 Primijenjena kineziologija i pravo (162571)
Petrović, S.
30
(30P )
8 INFO
2.0 Samoobrana (123970)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Sinkronizirano plivanje (123771)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Sportska karijera (162569)
Caput-Jogunica, R.
30
(14P+8S+8PK )
8 INFO
2.0 Suvremeni pristup u liječenju boli (162570)
Zavoreo, I.
30
(12P+12S+6PK )
8 INFO
2.0 Tenis (123973)
Barbaros Tudor, P.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Terapijsko jahanje ( TPK terapija pomoću konja) (139687)
Ciliga, D.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Triatlon (123780)
Kasović, M.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
ECTS IK - strani jezik 8. semestra (24)
=> IK - strani jezik 8. semestra (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Engleski jezik u kineziologiji (162572)
Omrčen, D.
60
(30P+30SJ )
8 INFO
3.5 Njemački jezik u kineziologiji (162573)
Omrčen, D.
60
(30P+30SJ )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziološka metodika u srednjem školstvu (123953)
Neljak, B.
75
(30P+15S+30KI )
9 INFO
5.0 Kineziološka sociologija (31088)
Bartoluci, S.; Perasović, B.
75
(45P+30S )
9 INFO
5.0 Metodologija kineziologijskih istraživanja (31077)
Sporiš, G.; Vučetić, V.
60
(30P+30S )
9 INFO
ECTS IK - Izborni predmeti - 9. semestar (24)
=> IK - Izborni predmeti - 9. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Evaluacija kinezioloških tretmana (124063)
Sporiš, G.
30
(15P+15KI )
9 INFO
2.0 Filozofija sporta (31120)
Zovko, J.
30
(20P+10S )
9 INFO
2.0 Gerontokineziologija (31122)
Kasović, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Kardiopulmonalna reanimacija za kineziologe (124068)
Babić, Z.
30
(15P+15KI )
9 INFO
2.0 Motivacija u sportu (124072)
Barić, R.
30
(20P+2S+8KI )
9 INFO
2.0 Napredni engleski u kineziologiji (31129)
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
9 INFO
2.0 Notacijska analiza (124075)
Sporiš, G.
30
(20P+10S )
9 INFO
2.0 Poslovno komuniciranje i medijski nastupi za kineziologe (124077)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Prehrana sportaša (31133)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (31134)
Janković, S.
30
(15P+15S )
9 INFO
2.0 Sport osoba s invaliditetom (31224)
Ciliga, D.
30
(15P+15PK )
9 INFO
2.0 Žene u sportu (31149)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Diplomski rad (168897)
20
(20S )
10 INFO
3.0 Kineziološka metodika u visokom obrazovanju (31109)
Neljak, B.
30
(15P+15KI )
10 INFO
4.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (123978)
Harasin, D.
60
(12P+24S+24KI )
10 INFO
ECTS IK - Izborni predmeti - 10. semestar (24)
=> IK - Izborni predmeti - 10. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Jedrenje na daski (124054)
Prlenda, N.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Jedrenje u malim klasama (124058)
Prlenda, N.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Joga (206475)
Horvatin, M.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Kineski jezik u kineziologiji (139691)
Petrinović, L.
30
(15P+15SJ )
10 INFO
2.0 Kineziološka komunikologija (124064)
Bartoluci, S.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Meteorologija i sport (172736)
Dragojlović, D.
30
(25P+5PK )
10 INFO
2.0 Odabrane teme iz pedijatrije (172737)
Vidović, M.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Odbojka na pijesku (124070)
Marelić, N.
30
(18P+12KI )
10 INFO
2.0 Olimpizam (124078)
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Osnove golfa (139686)
Jurakić, D.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Preživljavanje u prirodi (124082)
Harasin, D.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Primijenjeni gimnastički programi (124083)
Živčić, K.
30
(15P+15S )
10 INFO
2.0 Rukomet na pijesku (124080)
Ohnjec, K.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Spašavanje života na vodi (124085)
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Sport, navijači i kulture mladih (124086)
Perasović, B.
30
(20P+10S )
10 INFO
2.0 Streljaštvo (124087)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Sustavi komunikacije osoba s oštećenjem sluha u kineziologiji (172738)
Bonetti, L.
30
(20P+10S )
10 INFO
2.0 Tjelesno vježbanje neuroloških bolesnika (172739)
Zavoreo, I.
30
(12P+12S+6KI )
10 INFO
2.0 Vaterpolo (124088)
Leko, G.
30
(6P+12S+12KI )
10 INFO
2.0 Wellness (124089)
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
10 INFO
2.0 Znanstveni engleski (124090)
Omrčen, D.
30
(10P+20SJ )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Atletika
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u atletici (123717)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u atletici (123723)
Harasin, D.; Babić, V.; Antekolović, L.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u atletici I (123728)
Antekolović, L.; Babić, V.; Harasin, D.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u atletici II (123955)
Antekolović, L.; Babić, V.; Harasin, D.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u atletici (123980)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u atletici (123979)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Hrvanje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u hrvanju (123720)
Baić, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u hrvanju (123732)
Baić, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u hrvanju I (123734)
Baić, M.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u hrvanju II (123957)
Baić, M.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u hrvanju (123982)
Baić, M.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u hrvanju (123981)
Baić, M.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u jedrenju (123722)
Prlenda, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u jedrenju (123735)
Prlenda, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u jedrenju I (123737)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u jedrenju II (123959)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u jedrenju (123995)
Prlenda, N.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u jedrenju (123994)
Prlenda, N.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Judo
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u judu (123724)
Sertić, H.; Segedi, I.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u judu (123740)
Sertić, H.; Segedi, I.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u judu I (123742)
Sertić, H.; Segedi, I.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u judu II (123963)
Sertić, H.; Segedi, I.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u judu (123997)
Sertić, H.; Segedi, I.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u judu (123996)
Sertić, H.; Segedi, I.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kajakaštvo
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u kajakaštvu (162553)
Prlenda, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u kajakaštvu (162558)
Prlenda, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u kajakaštvu I (162559)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u kajakaštvu II (162575)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u kajakaštvu (172744)
Prlenda, N.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u kajakaštvu (172743)
Prlenda, N.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Fitnes
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Grupni fitnes programi I (123751)
Furjan-Mandić, G.
30
(18P+12KI )
7 INFO
3.5 Mjerenje i procjenjivanje fitnesa (123749)
Vuk, S.
30
(15P+15KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Metodika treninga fitnesa I (123867)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
8 INFO
2.5 Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu (123883)
Mišigoj-Duraković, M.; Sorić, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga fitnesa II (124022)
Vuk, S.
60
(30S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Grupni fitnes programi II (124034)
Furjan-Mandić, G.
45
(5P+20S+20KI )
10 INFO
4.5 Programiranje treninga fitnesa (124033)
Nakić, J.
45
(30P+15S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša (123746)
Bok, D.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša (123854)
Vučetić, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika kondicijske pripreme I (123860)
Milanović, L.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika kondicijske pripreme II (124016)
Milanović, L.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti (124032)
Jukić, I.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje kondicijske pripreme (124030)
Gregov, C.
60
(30P+15S+15KI )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Sportsko-rekreacijska medicina (123754)
Rakovac, M.
60
(50P+10KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I (123886)
Andrijašević, M.
60
(30P+15S+15KI )
8 INFO
2.5 Programiranje u kineziološkoj rekreaciji (123890)
Andrijašević, M.; Jurakić, D.
30
(30P )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Menadžment sporta u turizmu (124027)
Škorić, S.
45
(30P+15S )
9 INFO
2.5 Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme II (124025)
Andrijašević, M.
15
(15P )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Metodika kineziološke rekreacije u turizmu (124035)
Trkulja-Petković, D.
90
(60P+14S+16KI )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Osnovne kineziološke transformacije
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza osnovnih kinezioloških transformacija (123744)
Horvatin, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza (123836)
Horvatin, M.; Furjan-Mandić, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika I (123848)
Horvatin, M.; Furjan-Mandić, G.; Vlašić, J.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika II (124013)
Horvatin, M.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u osnovnim kineziološkim transformacijama (124028)
Horvatin, M.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje u osnovnim kineziološkim transformacijama (124026)
Horvatin, M.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka I (123756)
Ciliga, D.; Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
60
(15P+45S )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka II (123894)
Ciliga, D.; Trošt Bobić, T.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
3.0 Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije (123983)
Barić, R.
30
(15P+15S )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Odabrana poglavlja fizikalne medicine i rehabilitacije (124031)
Grubišić, F.
30
(15P+15KI )
9 INFO
4.0 Prilagođene tjelesne aktivnosti (124029)
Ciliga, D.; Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15S )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka III (124036)
Ciliga, D.; Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
30
(15P+15S )
10 INFO
3.0 Odabrana poglavlja interne medicine (124041)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
10 INFO
3.0 Odabrana poglavlja neurologije (124040)
Zavoreo, I.
30
(15P+15S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportski menadžment
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Osnove organizacije i menadžmenta (123759)
Načinović Braje, I.
60
(45P+15S )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Menadžment u sportskim organizacijama (123952)
Škorić, S.
45
(30P+15S )
8 INFO
3.0 Menadžment u sportu i turizmu (123954)
Škorić, S.
45
(30P+15S )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Komunikacija u sportskom menadžmentu (124044)
Omrčen, D.
60
(25P+35KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Marketing menadžment u sportu (124042)
Pavičić, J.; Fudurić, M.
45
(30P+15S )
10 INFO
5.0 Poduzetništvo u sportu (124043)
Škorić, S.
45
(25P+20S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Košarka
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u košarci (123725)
Matković, B.; Knjaz, D.; Rupčić, T.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u košarci (123745)
Matković, B.; Knjaz, D.; Rupčić, T.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u košarci I (123747)
Matković, B.; Knjaz, D.; Rupčić, T.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u košarci II (123966)
Matković, B.; Knjaz, D.; Rupčić, T.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u košarci (123999)
Matković, B.; Knjaz, D.; Rupčić, T.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u košarci (123998)
Matković, B.; Knjaz, D.; Rupčić, T.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Nogomet
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u nogometu (123729)
Barišić, V.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u nogometu (123748)
Barišić, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u nogometu I (123750)
Barišić, V.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u nogometu II (123967)
Barišić, V.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u nogometu (124001)
Barišić, V.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u nogometu (124000)
Barišić, V.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Odbojka
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u odbojci (123731)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u odbojci (123753)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u odbojci I (123755)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u odbojci II (123969)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u odbojci (124003)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u odbojci (124002)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ples
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u plesu (162554)
Vlašić, J.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u plesu (162560)
Vlašić, J.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u plesu I (162561)
Vlašić, J.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u plesu II (162576)
Vlašić, J.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u plesu (172746)
Vlašić, J.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u plesu (172745)
Vlašić, J.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Plivanje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u plivanju (123733)
Leko, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u plivanju (123757)
Leko, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u plivanju I (123758)
Karaula, D.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u plivanju II (123971)
Leko, G.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u plivanju (124009)
Leko, G.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u plivanju (124005)
Leko, G.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Rukomet
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u rukometu (123738)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u rukometu (123764)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u rukometu I (123766)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u rukometu II (123974)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u rukometu (124017)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u rukometu (124015)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Skijanje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u skijanju (123739)
Matković, B.; Cigrovski, V.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u skijanju (123768)
Matković, B.; Cigrovski, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u skijanju I (123769)
Matković, B.; Cigrovski, V.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u skijanju II (124006)
Matković, B.; Cigrovski, V.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u skijanju (124019)
Matković, B.; Cigrovski, V.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u skijanju (124018)
Matković, B.; Cigrovski, V.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u sportskoj gimnastici (123741)
Krističević, T.; Živčić, K.; Hraski, Ž.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u sportskoj gimnastici (123772)
Krističević, T.; Živčić, K.; Hraski, Ž.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u sportskoj gimnastici I (123773)
Krističević, T.; Živčić, K.; Hraski, Ž.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u sportskoj gimnastici II (124008)
Krističević, T.; Živčić, K.; Hraski, Ž.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u sportskoj gimnastici (124021)
Krističević, T.; Hraski, Ž.; Živčić, K.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u sportskoj gimnastici (124020)
Krističević, T.; Hraski, Ž.; Živčić, K.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Tenis
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u tenisu (123743)
Barbaros Tudor, P.; Neljak, B.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u tenisu (123775)
Barbaros Tudor, P.; Neljak, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u tenisu I (123778)
Barbaros Tudor, P.; Neljak, B.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u tenisu II (124010)
Barbaros Tudor, P.; Neljak, B.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u tenisu (124024)
Neljak, B.; Barbaros Tudor, P.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u tenisu (124023)
Neljak, B.; Barbaros Tudor, P.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ritmička gimnastika
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u ritmičkoj gimnastici (123736)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici (123760)
Furjan-Mandić, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici I (123762)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici II (123972)
Furjan-Mandić, G.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u ritmičkoj gimnastici (124014)
Furjan-Mandić, G.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u ritmičkoj gimnastici (124011)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u jedrenju na daski (162552)
Prlenda, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u jedrenju na daski (162556)
Prlenda, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u jedrenju na daski I (162557)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u jedrenju na daski II (162574)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u jedrenju na daski (172742)
Prlenda, N.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u jedrenju na daski (172741)
Prlenda, N.
60
(30P+30S )
10 INFO
Kineziologija u edukaciji i Veslanje
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u veslanju (162555)
Prlenda, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u veslanju (162562)
Prlenda, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u veslanju I (162563)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika treninga u veslanju II (162577)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
9 INFO
10. semestar, 5. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kontrola treniranosti u veslanju (172748)
Prlenda, N.
30
(15P+15KI )
10 INFO
6.0 Programiranje treninga u veslanju (172747)
Prlenda, N.
60
(30P+30S )
10 INFO
1. semestar, 1. godina
Kineziologija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Atletika-hodanja i trčanja (120683)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
1 INFO
6.5 Funkcionalna anatomija (31065)
Šentija, D.
75
(45P+30S )
1 INFO
6.0 Odbojka (31097)
Marelić, N.
75
(15P+30S+30KI )
1 INFO
5.0 Osnovne kineziološke transformacije I (120684)
Horvatin, M.
60
(12P+24S+24KI )
1 INFO
3.5 Povijest sporta (120685)
Čustonja, Z.
60
(30P+30S )
1 INFO
5.0 Sistematska kineziologija (31061)
Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Atletika-bacanja i skokovi (120686)
Antekolović, L.
75
(15P+30S+30KI )
2 INFO
6.5 Biomehanika (31076)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
2 INFO
8.5 Kvantitativne metode (120687)
Dizdar, D.
90
(45P+45PK )
2 INFO
3.5 Osnovne kineziološke transformacije II (120688)
Milanović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2 INFO
6.0 Rukomet (31098)
Vuleta, D.
75
(15P+30S+30KI )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Elementi psihologije (120935)
Barić, R.
60
(30P+30KI )
3 INFO
9.0 Fiziologija sporta i vježbanja (64279)
Ružić, L.
120
(75P+25S+20PK )
3 INFO
6.0 Judo (120945)
Sertić, H.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
6.0 Košarka (31099)
Matković, B.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
5.0 Sportska gimnastika I (120949)
Krističević, T.
75
(15P+30S+30KI )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Biološka kinantropologija (120959)
Mišigoj-Duraković, M.
60
(45P+15PK )
4 INFO
5.0 Hrvanje (120962)
Baić, M.
60
(12P+24S+24KI )
4 INFO
4.5 Motorička kontrola (120963)
Mikulić, P.
60
(24P+24S+12KI )
4 INFO
6.0 Nogomet (121003)
Barišić, V.
75
(15P+30S+30KI )
4 INFO
4.5 Psihologija sporta i tjelesnog vježbanja (120979)
Barić, R.
60
(30P+30KI )
4 INFO
5.0 Sportska gimnastika II (120982)
Krističević, T.
75
(15P+30S+30KI )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 Kineziološka rekreacija (125109)
Andrijašević, M.; Trkulja-Petković, D.; Jurakić, D.
75
(45P+30KI )
5 INFO
3.5 Metodika poučavanja plivanja (162565)
Karaula, D.; Leko, G.
45
(9P+18S+18KI )
5 INFO
6.0 Ples (123599)
Vlašić, J.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
6.0 Skijanje (31096)
Matković, B.; Cigrovski, V.
75
(15P+30S+30KI )
5 INFO
6.5 Teorija treninga (123601)
Jukić, I.; Šalaj, S.; Milanović, D.
75
(45P+14S+16KI )
5 INFO
ECTS IK - Izborni predmeti - 5. semestar (24)
=> IK - Izborni predmeti - 5. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Aerobika (123641)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Akrobatika (123644)
Hraski, Ž.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Biomehanička analiza (31117)
Kasović, M.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Djeca u sportu (123649)
Barić, R.
30
(18P+2S+10KI )
5 INFO
2.0 Informatička tehnologija u kineziologiji (31123) *
Dizdar, D.
30
(30P )
5 INFO
2.0 Karate (123651) *
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (31127)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Motorička znanja djece (162564)
Šalaj, S.
30
(14P+2S+14KI )
5 INFO
2.0 Neuromuskularna biomehanička dijagnostika (31130) *
Kasović, M.
30
(15P+15S )
5 INFO
2.0 Pilates (123654)
Radaš, J.
30
(6P+12S+12KI )
5 INFO
2.0 Sport u europskim državama (31225) *
Čustonja, Z.
30
(15P+15S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.5 Kineziterapija (123666)
Ciliga, D.; Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
75
(45P+30KI )
6 INFO
4.0 Pedagogija (123690)
Miljković, D.; Đuranović, M.
60
(30P+30S )
6 INFO
6.0 Ritmička gimnastika (123697)
Furjan-Mandić, G.
75
(15P+30S+30KI )
6 INFO
5.0 Sportovi na vodi (123698)
Prlenda, N.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
4.5 Sportovi s reketom (123699)
Barbaros Tudor, P.; Petrinović, L.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
3.5 Sportsko plivanje (187124)
Leko, G.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (123700)
Đuranović, M.; Miljković, D.
60
(45P+15S )
7 INFO
4.0 Ekonomika i menadžment sporta (123701)
Škorić, S.
60
(45P+15PK )
7 INFO
4.5 Kineziološka metodika u predškolskom odgoju (31106)
Neljak, B.
45
(15P+15S+15KI )
7 INFO
6.5 Opća kineziološka metodika (123704)
Neljak, B.
75
(45P+30KI )
7 INFO
4.0 Tjelesna aktivnost i zdravlje (123703)
Jurakić, D.; Sorić, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
ECTS IK - Izborni predmeti - 7. semestar (24)
=> IK - Izborni predmeti - 7. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Audiovizualna sredstva u sportu (123761)
Antekolović, L.
26
(6P+10S+10KI )
7 INFO
2.0 Badminton (123763)
Petrinović, L.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (123765)
Sporiš, G.
30
(20P+10KI )
7 INFO
2.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju (31125)
Maras, N.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša (31126)
Milanović, L.
30
(15P+15S )
7 INFO
2.0 Mini košarka (123767)
Knjaz, D.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Motoričko učenje (31128)
Barić, R.
30
(26P+4KI )
7 INFO
2.0 Ronjenje na dah (123770)
Karaula, D.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Skijaško trčanje (123774)
Cigrovski, V.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Sportski programi za djecu predškolske dobi (123776)
Hraski, Ž.
30
(6P+12S+12KI )
7 INFO
2.0 Strateško programiranje u sportu (123779) *
Škegro, D.
30
(15P+15S )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Atletika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u atletici (123717)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Hrvanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u hrvanju (123720)
Baić, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u jedrenju (123722)
Prlenda, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Judo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u judu (123724)
Sertić, H.; Segedi, I.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kajakaštvo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u kajakaštvu (162553)
Prlenda, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Fitnes
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Grupni fitnes programi I (123751)
Furjan-Mandić, G.
30
(18P+12KI )
7 INFO
3.5 Mjerenje i procjenjivanje fitnesa (123749)
Vuk, S.
30
(15P+15KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša (123746)
Bok, D.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Sportsko-rekreacijska medicina (123754)
Rakovac, M.
60
(50P+10KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Osnovne kineziološke transformacije
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza osnovnih kinezioloških transformacija (123744)
Horvatin, M.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka I (123756)
Ciliga, D.; Petrinović, L.; Trošt Bobić, T.
60
(15P+45S )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportski menadžment
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Osnove organizacije i menadžmenta (123759)
Načinović Braje, I.
60
(45P+15S )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Košarka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u košarci (123725)
Matković, B.; Knjaz, D.; Rupčić, T.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Nogomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u nogometu (123729)
Barišić, V.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Odbojka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u odbojci (123731)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ples
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u plesu (162554)
Vlašić, J.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Plivanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u plivanju (123733)
Leko, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Rukomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u rukometu (123738)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Skijanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u skijanju (123739)
Matković, B.; Cigrovski, V.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u sportskoj gimnastici (123741)
Krističević, T.; Živčić, K.; Hraski, Ž.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Tenis
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u tenisu (123743)
Barbaros Tudor, P.; Neljak, B.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ritmička gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u ritmičkoj gimnastici (123736)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u jedrenju na daski (162552)
Prlenda, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
Kineziologija u edukaciji i Veslanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Kineziološka analiza u veslanju (162555)
Prlenda, N.
60
(30P+30KI )
7 INFO
8. semestar, 4. godina
Kineziologija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziološka metodika u osnovnom školstvu (123718)
Neljak, B.
75
(30P+15S+30KI )
8 INFO
5.5 Sportska medicina i higijena (31084)
Janković, S.
75
(60P+15PK )
8 INFO
ECTS IK - Izborni predmeti - 8. semestar (24)
=> IK - Izborni predmeti - 8. semestar (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Elementarne igre (124056)
Horvatin, M.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Fiziologija vježbanja u ekstremnim uvjetima (123956)
Matković, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
2.0 K-1 (123958)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Komunikacijsko prezentacijske vještine u sportu (162567)
Sviličić, N.
30
(15P+15PK )
8 INFO
2.0 Motorički razvoj čovjeka (162568)
Šalaj, S.
30
(16P+14S )
8 INFO
2.0 Nordijsko hodanje (123961)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Planinarstvo i sportsko rekreacijski programi u prirodi (123965)
Trkulja-Petković, D.
30
(10P+6S+14KI )
8 INFO
2.0 Primijenjena kineziologija i pravo (162571)
Petrović, S.
30
(30P )
8 INFO
2.0 Samoobrana (123970)
Sertić, H.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Sinkronizirano plivanje (123771)
Furjan-Mandić, G.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Sportska karijera (162569)
Caput-Jogunica, R.
30
(14P+8S+8PK )
8 INFO
2.0 Suvremeni pristup u liječenju boli (162570)
Zavoreo, I.
30
(12P+12S+6PK )
8 INFO
2.0 Tenis (123973)
Barbaros Tudor, P.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Terapijsko jahanje ( TPK terapija pomoću konja) (139687)
Ciliga, D.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
2.0 Triatlon (123780)
Kasović, M.
30
(6P+12S+12KI )
8 INFO
ECTS IK - strani jezik 8. semestra (24)
=> IK - strani jezik 8. semestra (24)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.5 Engleski jezik u kineziologiji (162572)
Omrčen, D.
60
(30P+30SJ )
8 INFO
3.5 Njemački jezik u kineziologiji (162573)
Omrčen, D.
60
(30P+30SJ )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Atletika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u atletici (123723)
Harasin, D.; Babić, V.; Antekolović, L.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u atletici I (123728)
Antekolović, L.; Babić, V.; Harasin, D.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Hrvanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u hrvanju (123732)
Baić, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u hrvanju I (123734)
Baić, M.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u jedrenju (123735)
Prlenda, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u jedrenju I (123737)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Judo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u judu (123740)
Sertić, H.; Segedi, I.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u judu I (123742)
Sertić, H.; Segedi, I.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kajakaštvo
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u kajakaštvu (162558)
Prlenda, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u kajakaštvu I (162559)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Fitnes
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Metodika treninga fitnesa I (123867)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
8 INFO
2.5 Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu (123883)
Mišigoj-Duraković, M.; Sorić, M.
30
(15P+15S )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema sportaša
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša (123854)
Vučetić, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika kondicijske pripreme I (123860)
Milanović, L.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.5 Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme I (123886)
Andrijašević, M.
60
(30P+15S+15KI )
8 INFO
2.5 Programiranje u kineziološkoj rekreaciji (123890)
Andrijašević, M.; Jurakić, D.
30
(30P )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Osnovne kineziološke transformacije
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza (123836)
Horvatin, M.; Furjan-Mandić, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika I (123848)
Horvatin, M.; Furjan-Mandić, G.; Vlašić, J.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka II (123894)
Ciliga, D.; Trošt Bobić, T.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
3.0 Odabrana poglavlja zdravstvene psihologije (123983)
Barić, R.
30
(15P+15S )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportski menadžment
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Menadžment u sportskim organizacijama (123952)
Škorić, S.
45
(30P+15S )
8 INFO
3.0 Menadžment u sportu i turizmu (123954)
Škorić, S.
45
(30P+15S )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Košarka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u košarci (123745)
Matković, B.; Knjaz, D.; Rupčić, T.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u košarci I (123747)
Matković, B.; Knjaz, D.; Rupčić, T.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Nogomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u nogometu (123748)
Barišić, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u nogometu I (123750)
Barišić, V.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Odbojka
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u odbojci (123753)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u odbojci I (123755)
Marelić, N.; Đurković, T.; Rešetar, T.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ples
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u plesu (162560)
Vlašić, J.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u plesu I (162561)
Vlašić, J.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Plivanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u plivanju (123757)
Leko, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u plivanju I (123758)
Karaula, D.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Rukomet
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u rukometu (123764)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u rukometu I (123766)
Vuleta, D.; Ohnjec, K.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Skijanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u skijanju (123768)
Matković, B.; Cigrovski, V.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u skijanju I (123769)
Matković, B.; Cigrovski, V.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Sportska gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u sportskoj gimnastici (123772)
Krističević, T.; Živčić, K.; Hraski, Ž.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u sportskoj gimnastici I (123773)
Krističević, T.; Živčić, K.; Hraski, Ž.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Tenis
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u tenisu (123775)
Barbaros Tudor, P.; Neljak, B.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u tenisu I (123778)
Barbaros Tudor, P.; Neljak, B.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Ritmička gimnastika
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u ritmičkoj gimnastici (123760)
Furjan-Mandić, G.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u ritmičkoj gimnastici I (123762)
Furjan-Mandić, G.
60
(30P+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Jedrenje na daski
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u jedrenju na daski (162556)
Prlenda, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u jedrenju na daski I (162557)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
Kineziologija u edukaciji i Veslanje
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.5 Antropološka analiza u veslanju (162562)
Prlenda, N.
30
(15P+15S )
8 INFO
4.5 Metodika treninga u veslanju I (162563)
Prlenda, N.
60
(15P+15S+30KI )
8 INFO
9. semestar, 5. godina
Kineziologija
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Kineziološka metodika u srednjem školstvu (123953)
Neljak, B.
75
(30P+15S+30KI )
9 INFO