Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Pisani dio ispita iz kolegija Pedagogija održat će se 16.4.2019. u 17:00 sati, (KIF, Mali amfiteatar), a uvid u rezultate pisanog dijela ispita, usmeni ispit i upis ocjena (za studente s indeksom) 17.4.2019. u 13:30 sati na Učiteljskom fakultetu (Savska c. 77, soba 201).

Popis obavijesti
Obavijesti za izvanredne studente preddiplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera
Obrane završnih ispita