Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera
Fitnes
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Matković, B.; Ružić, L.
75
(60P+15S )
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.; Rakovac, M.
60
(36P+24S )
1 INFO
4.0 Metodika treninga fitnesa I. (146387)
Bradić, A.
40
(20P+20KI )
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Jukić, I.; Marković, G.; Horvatin, M.; Milanović, L.
75
(45P+30KI )
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Tot, D.
60
(45P+8S+7PK )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Grupni fitnes programi I. (146390)
Furjan-Mandić, G.
20
(12P+8KI )
2 INFO
9.0 Metodika treninga fitnesa II. (146388)
Bradić, A.
80
(40P+40KI )
2 INFO
5.0 Mjerenje i procjenjivanje fitnesa (146389)
Marković, G.
40
(20P+20KI )
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa fitnesa I. (146391)
Marković, G.
30
(30KI )
2 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - FITNES (31)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - FITNES (31)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
3 INFO
3.0 Grupni fitnes programi II. (162351)
Furjan-Mandić, G.
40
(24P+16KI )
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Čustonja, Z.
45
(30P+15S )
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI )
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Milanović, D.
75
(60P+15S )
3 INFO
ECTS PS-Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (30)
=> PS-strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (30)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Grupni fitnes programi III. (162355)
Furjan-Mandić, G.
55
(30P+25KI )
4 INFO
4.0 Programiranje treninga fitnesa I. (162354)
Marković, G.
45
(30P+15S )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u fitnesu II. (162356)
Marković, G.
60
(60KI )
4 INFO
5.0 Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu (162353)
Mišigoj-Duraković, M.
45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 4. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - FITNES (31)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P )
4 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 4. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - FITNES (31)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
5 INFO
0.0 Metodika aerobike V. (123646)
Furjan-Mandić, G.
20
(4P+8S+8KI )
5 INFO
0.0 Metodika treninga s opterećenjem V. (123647)
Bradić, A.
20
(4P+8S+8KI )
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI )
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (89426)
Perasović, B.
45
(30P+15S )
5 INFO
7.0 Sportska medicina (89427)
Janković, S.
75
(45P+30KI )
5 INFO
10.0 Završni ispit (152531)
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Fitnes za osobe s kroničnim oboljenjima (89471)
Ružić, L.
45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Metodika aerobike VI. (123687)
Furjan-Mandić, G.
20
(4P+8S+8KI )
6 INFO
4.0 Metodika kardiofitnesa II. (123684)
Marković, G.
45
(9P+18S+18KI )
6 INFO
4.0 Metodika treninga s opterećenjem VI. (123686)
Bradić, A.
20
(4P+8S+8KI )
6 INFO
4.0 Programiranje i kontrola u fitnesu II. (123685)
Marković, G.
45
(30P+15S )
6 INFO
6.0 Stručno-trenerska praksa u Fitnesu II. (169025)
Bradić, A.
60
(60KI )
6 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - FITNES (31)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (89437)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
Janković, S.
30
(15P+15PK )
6 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (89442)
Trkulja-Petković, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (117527)
Harasin, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
Kondicijska priprema sportaša
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Analiza kondicijske pripreme sportaša I. (146393)
Jukić, I.
30
(15P+15KI )
1 INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Matković, B.; Ružić, L.
75
(60P+15S )
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.; Rakovac, M.
60
(36P+24S )
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Jukić, I.; Marković, G.; Horvatin, M.; Milanović, L.
75
(45P+30KI )
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Tot, D.
60
(45P+8S+7PK )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza kondicijske pripreme sportaša II. (146394)
Jukić, I.
45
(30P+15KI )
2 INFO
10.0 Kondicijska priprema djece i mladih (146398)
Jukić, I.
90
(45P+45KI )
2 INFO
2.0 Metodika kondicijske pripreme I. (146397)
Jukić, I.; Milanović, L.
30
(15P+15KI )
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša I. (146399)
Jukić, I.
30
(30KI )
2 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - KPS (32)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS-izborni SPORTOVI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - KPS (32)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
3 INFO
2.0 Metodika kondicijske pripreme II. (162352)
Jukić, I.; Milanović, L.
30
(15P+15KI )
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Čustonja, Z.
45
(30P+15S )
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI )
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Milanović, D.
75
(60P+15S )
3 INFO
ECTS PS-Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (30)
=> PS-strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (30)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
9.0 Dijagnostika kondicijske pripremljenosti (162357)
Vučetić, V.
75
(38P+37KI )
4 INFO
6.0 Metodika kondicijske pripreme III. (162358)
Vučetić, V.
60
(30P+30KI )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša II. (162359)
Jukić, I.
60
(60KI )
4 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 4. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - KPS (32)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P )
4 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS SS- izborni SPORTOVI 4. semestar
=> SS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - KPS (32)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI )
5 INFO
3.0 Programiranje i kontrola kondicijske pripreme I. (123645)
Jukić, I.
45
(30P+15S )
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (89426)
Perasović, B.
45
(30P+15S )
5 INFO
7.0 Sportska medicina (89427)
Janković, S.
75
(45P+30KI )
5 INFO
10.0 Završni ispit (152531)
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika kondicijske pripreme sportaša IV. (123660)
Jukić, I.
30
(6P+12S+12KI )
6 INFO
8.0 Programiranje i kontrola kondicijske pripreme II. (123661)
Jukić, I.
60
(30P+30S )
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u Kondicijskoj pripremi sportaša III. (123893)
Jukić, I.
45
(45KI )
6 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - KPS (32)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (89437)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
Janković, S.
30
(15P+15PK )
6 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (89442)
Trkulja-Petković, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (117527)
Harasin, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
ECTS SS- izborni SPORTOVI 6. semestar
=> SS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - KPS (32)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
Sportska rekreacija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Matković, B.; Ružić, L.
75
(60P+15S )
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.; Rakovac, M.
60
(36P+24S )
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Jukić, I.; Marković, G.; Horvatin, M.; Milanović, L.
75
(45P+30KI )
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Tot, D.
60
(45P+8S+7PK )
1 INFO
2.0 Sportska rekreacija I. (146400)
Andrijašević, M.
30
(15P+15KI )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Metodika sportske rekreacije u turizmu I. (146401)
Trkulja-Petković, D.
60
(40P+10S+10KI )
2 INFO
8.0 Sportska rekreacija II. (146403)
Andrijašević, M.
45
(30P+15KI )
2 INFO
6.0 Sportsko rekreacijska medicina (146404)
Rakovac, M.
60
(60P )
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji I. (146405)
Jurakić, D.; Andrijašević, M.
30
(30KI )
2 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 2. semestra (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - REKREACIJA (33)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS-izborni SPORTOVI 2., 4. i 6. semestra (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI - SPORTSKA IGRA - koji se mogu izabrati u 2., 4. i 6. semestru - REKREACIJA (33)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Hrvanje klasičnim načinom (150240)
Baić, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Čustonja, Z.
45
(30P+15S )
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI )
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Milanović, D.
75
(60P+15S )
3 INFO
ECTS PS-Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (30)
=> PS-strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (30)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomika sportske rekreacije (162362)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15KI )
4 INFO
6.0 Kineziterapija (162363)
Ciliga, D.
60
(40P+20PK )
4 INFO
4.0 Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme I. (162360)
Andrijašević, M.
45
(30P+15S )
4 INFO
6.0 Metodika sportske rekreacije u turizmu II. (162361)
Trkulja-Petković, D.
60
(40P+10S+10KI )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u sportskoj rekreaciji II. (162364)
Andrijašević, M.
60
(60KI )
4 INFO
ECTS PS-izborni SPORTOVI 2., 4. i 6. semestra (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI - SPORTSKA IGRA - koji se mogu izabrati u 2., 4. i 6. semestru - REKREACIJA (33)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Rukomet (89455)
Vuleta, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Vaterpolo (89461)
Leko, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Hrvanje klasičnim načinom (150240)
Baić, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Jedrenje u malim klasama (150242)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI )
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (89426)
Perasović, B.
45
(30P+15S )
5 INFO
7.0 Sportska medicina (89427)
Janković, S.
75
(45P+30KI )
5 INFO
10.0 Završni ispit (152531)
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Ekonomika sportske rekreacije (123615)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
6 INFO
6.0 Metodika sportske rekreacije u slobodno vrijeme II. (123655)
Andrijašević, M.
60
(30P+30KI )
6 INFO
5.0 Prilagođene tjelesne aktivnosti (123616)
Ciliga, D.
45
(30P+15KI )
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u Sportskoj rekreaciji III. (123901)
Andrijašević, M.
45
(45KI )
6 INFO
ECTS SS- izborni SPORTOVI 6. semestar
=> SS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - SPORTSKA REKREACIJA (33)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
Akrobatski rock and roll
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Matković, B.; Ružić, L.
75
(60P+15S )
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.; Rakovac, M.
60
(36P+24S )
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Jukić, I.; Marković, G.; Horvatin, M.; Milanović, L.
75
(45P+30KI )
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Tot, D.
60
(45P+8S+7PK )
1 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Čustonja, Z.
45
(30P+15S )
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI )
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Milanović, D.
75
(60P+15S )
3 INFO
ECTS PS-Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (30)
=> PS-strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (30)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI )
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (89426)
Perasović, B.
45
(30P+15S )
5 INFO
7.0 Sportska medicina (89427)
Janković, S.
75
(45P+30KI )
5 INFO
10.0 Završni ispit (152531)
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kontrola treniranosti u akrobatskom r'n'r-u (138085)
Krističević, T.
30
(15P+15KI )
6 INFO
5.5 Metodika tehničke i taktičke pripreme u akrobatskom r'n'r-u III. (138083)
Krističević, T.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
4.5 Programiranje treninga u akrobatskom r'n'r-u II. (138084)
Krističević, T.
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u akrobatskom r'n'r-u III. (138086)
Krističević, T.
45
(45KI )
6 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (341)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (89437)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
Janković, S.
30
(15P+15PK )
6 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (89442)
Trkulja-Petković, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (117527)
Harasin, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - AKROBATSKI ROCK AND ROLL (341)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
Atletika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Matković, B.; Ružić, L.
75
(60P+15S )
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.; Rakovac, M.
60
(36P+24S )
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Jukić, I.; Marković, G.; Horvatin, M.; Milanović, L.
75
(45P+30KI )
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Tot, D.
60
(45P+8S+7PK )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antropološka analiza u atletici (146433)
Antekolović, L.
45
(30P+15S )
2 INFO
9.0 Kineziološka analiza atletike (146432)
Babić, V.
90
(45P+5S+40KI )
2 INFO
7.0 Metodika u atletici I. (146434)
Antekolović, L.
60
(30P+30KI )
2 INFO
3.0 Povijest, pravila i organizacija atletike (146431)
Babić, V.
30
(30P )
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u atletici I. (146435)
Babić, V.
30
(30KI )
2 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - ATLETIKA (342)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - ATLETIKA (342)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Čustonja, Z.
45
(30P+15S )
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI )
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Milanović, D.
75
(60P+15S )
3 INFO
ECTS PS-Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (30)
=> PS-strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (30)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.5 Metodika u atletici II. (162365)
Antekolović, L.
90
(45P+45KI )
4 INFO
8.5 Metodika u atletici III. (162366)
Antekolović, L.
90
(45P+45KI )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u atletici II. (162367)
Babić, V.
60
(60KI )
4 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 4. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - ATLETIKA (342)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P )
4 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 4. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - ATLETIKA (342)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI )
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (89426)
Perasović, B.
45
(30P+15S )
5 INFO
7.0 Sportska medicina (89427)
Janković, S.
75
(45P+30KI )
5 INFO
10.0 Završni ispit (152531)
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kontrola treniranosti u atletici (123839)
Milanović, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
5.5 Metodika tehničke i taktičke pripreme u atletici III. (123837)
Antekolović, L.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
4.5 Programiranje treninga u atletici II. (123838)
Milanović, D.
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u Atletici III. (123908)
Babić, V.
45
(45KI )
6 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - ATLETIKA (342)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (89437)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
Janković, S.
30
(15P+15PK )
6 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (89442)
Trkulja-Petković, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (117527)
Harasin, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - ATLETIKA (342)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
Hokej na travi
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Matković, B.; Ružić, L.
75
(60P+15S )
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.; Rakovac, M.
60
(36P+24S )
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Jukić, I.; Marković, G.; Horvatin, M.; Milanović, L.
75
(45P+30KI )
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Tot, D.
60
(45P+8S+7PK )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antropološka analiza u hokeju na travi (146458)
Sporiš, G.
45
(30P+15S )
2 INFO
9.0 Kineziološka analiza hokeja na travi (146457)
Sporiš, G.
90
(45P+5S+40KI )
2 INFO
7.0 Metodika u hokeju na travi I. (146459)
Sporiš, G.
60
(30P+30KI )
2 INFO
3.0 Povijest, pravila i organizacija hokeja na travi (146456)
Sporiš, G.
30
(30P )
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u hokeju na travi I. (146460)
Sporiš, G.
30
(30KI )
2 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - HOKEJ NA TRAVI (345)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - HOKEJ NA TRAVI (345)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Čustonja, Z.
45
(30P+15S )
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI )
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Milanović, D.
75
(60P+15S )
3 INFO
ECTS PS-Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (30)
=> PS-strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (30)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.5 Metodika u hokeju na travi II. (162390)
Sporiš, G.
90
(45P+45KI )
4 INFO
8.5 Metodika u hokeju na travi III. (162391)
Sporiš, G.
90
(45P+45KI )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u hokeju na travi II. (162392)
Sporiš, G.
60
(60KI )
4 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 4. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - HOKEJ NA TRAVI (345)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P )
4 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 4. semestar
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - HOKEJ NA TRAVI (345)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI )
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (89426)
Perasović, B.
45
(30P+15S )
5 INFO
7.0 Sportska medicina (89427)
Janković, S.
75
(45P+30KI )
5 INFO
10.0 Završni ispit (152531)
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kontrola treniranosti u hokeju na travi (138137)
Sporiš, G.
30
(15P+15KI )
6 INFO
5.5 Metodika tehničke i taktičke pripreme u hokeju na travi III. (138135)
Sporiš, G.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
4.5 Programiranje treninga u hokeju na travi II. (138136)
Sporiš, G.
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u hokeju na travi III. (138138)
Sporiš, G.
45
(45KI )
6 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - HOKEJ NA TRAVI (345)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (89437)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
Janković, S.
30
(15P+15PK )
6 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (89442)
Trkulja-Petković, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (117527)
Harasin, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - HOKEJ NA TRAVI (345)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
Hrvanje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Matković, B.; Ružić, L.
75
(60P+15S )
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.; Rakovac, M.
60
(36P+24S )
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Jukić, I.; Marković, G.; Horvatin, M.; Milanović, L.
75
(45P+30KI )
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Tot, D.
60
(45P+8S+7PK )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Antropološka analiza u hrvanju (146463)
Baić, M.
45
(30P+15S )
2 INFO
9.0 Kineziološka analiza hrvanja (146462)
Baić, M.
90
(45P+5S+40KI )
2 INFO
7.0 Metodika u hrvanju I. (146464)
Baić, M.
60
(30P+30KI )
2 INFO
3.0 Povijest, pravila i organizacija hrvanja (146461)
Baić, M.
30
(30P )
2 INFO
0.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju I. (146465)
Baić, M.
30
(30KI )
2 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 2. semestru - HRVANJE (346)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 2. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 2. semestru - HRVANJE (346)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Triatlon (150244)
Babić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Čustonja, Z.
45
(30P+15S )
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI )
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Milanović, D.
75
(60P+15S )
3 INFO
ECTS PS-Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (30)
=> PS-strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (30)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
8.5 Metodika u hrvanju II. (162393)
Baić, M.
90
(45P+45KI )
4 INFO
8.5 Metodika u hrvanju III. (162394)
Baić, M.
90
(45P+45KI )
4 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju II. (162395)
Baić, M.
60
(60KI )
4 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 4. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 4. semestru - HRVANJE (346)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziološka orijentacija i selekcija (150231)
Sporiš, G.; Prot, F.
30
(30P )
2, 4 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (150234)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(30P )
4 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (150238)
Trkulja-Petković, D.
30
(16P+14KI )
2, 4 INFO
2.0 Sport u europskim državama (150236)
Milanović, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (150239)
Harasin, D.
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
ECTS PS-izborni SPORTOVI 4. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 4. semestru - HRVANJE (346)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI )
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (89426)
Perasović, B.
45
(30P+15S )
5 INFO
7.0 Sportska medicina (89427)
Janković, S.
75
(45P+30KI )
5 INFO
10.0 Završni ispit (152531)
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kontrola treniranosti u hrvanju (138152)
Baić, M.
30
(15P+15KI )
6 INFO
5.5 Metodika tehničke i taktičke pripreme u hrvanju III. (138150)
Baić, M.
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
4.5 Programiranje treninga u hrvanju II. (138151)
Baić, M.
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u hrvanju III. (138153)
Baić, M.
45
(45KI )
6 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - HRVANJE (346)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (89437)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
Janković, S.
30
(15P+15PK )
6 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (89442)
Trkulja-Petković, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (117527)
Harasin, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
ECTS PS- izborni SPORTOVI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - HRVANJE (346)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
Jedrenje
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Matković, B.; Ružić, L.
75
(60P+15S )
1 INFO
6.0 Funkcionalna anatomija (150059)
Šentija, D.; Rakovac, M.
60
(36P+24S )
1 INFO
6.0 Osnove kineziologije (89420)
Prot, F.; Sporiš, G.
60
(45P+15S )
1 INFO
7.0 Osnovne kineziološke transformacije (150062)
Jukić, I.; Marković, G.; Horvatin, M.; Milanović, L.
75
(45P+30KI )
1 INFO
5.0 Pedagogija (150063)
Tot, D.
60
(45P+8S+7PK )
1 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biomehanika sporta (162348)
Kasović, M.
75
(45P+30S )
3 INFO
5.0 Povijest sporta (162349)
Čustonja, Z.
45
(30P+15S )
3 INFO
7.0 Psihologija sporta (89425)
Barić, R.
75
(45P+30KI )
3 INFO
7.0 Teorija i metodika treninga (162350)
Milanović, D.
75
(60P+15S )
3 INFO
ECTS PS-Odabir predmeta stranog jezika 3. semestra (30)
=> PS-strani jezik koji se mora izabrati u 3. semestru - (30)
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Strani jezik- Engleski (89428)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5.0 Strani jezik- Njemački (123598)
Omrčen, D.
45
(15P+30SJ )
3 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Menadžment u sportu (123614)
Škorić, S.; Bartoluci, M.
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Osnove statistike i kineziometrije (89422)
Dizdar, D.
60
(30P+30KI )
5 INFO
5.0 Sociologija sporta (89426)
Perasović, B.
45
(30P+15S )
5 INFO
7.0 Sportska medicina (89427)
Janković, S.
75
(45P+30KI )
5 INFO
10.0 Završni ispit (152531)
30
(30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kontrola treniranosti u jedrenju (138169)
30
(15P+15KI )
6 INFO
5.5 Metodika tehničke i taktičke pripreme u jedrenju III. (138166)
60
(12P+24S+24KI )
6 INFO
4.5 Programiranje treninga u jedrenju II. (138167)
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Stručno-trenerska praksa u jedrenju III. (138171)
45
(45KI )
6 INFO
ECTS PS-izborni PREDMETI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni PREDMETI koji se mogu izabrati u 6. semestru - JEDRENJE (347)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Biomehanička dijagnostika (89432)
Kasović, M.
30
(15P+15PK )
4, 6 INFO
2.0 Kineziterapija (89433)
Ciliga, D.; Petrinović, L.
30
(15P+15KI )
2, 4, 6 INFO
2.0 Komunikologija u sportu (89434)
Perasović, B.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Kultura javnog govorenja (123602)
Tomić, D.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Prehrana sportaša (89437)
Mišigoj-Duraković, M.
30
(15P+15S )
6 INFO
2.0 Prevencija ozljeda sportaša (89438)
Janković, S.
30
(15P+15PK )
6 INFO
2.0 Psihologija srednje dobi (89439)
Bosnar, K.
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
2.0 Sportsko-rekreacijski programi u prirodi (89442)
Trkulja-Petković, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
2.0 Wellness (117524)
Andrijašević, M.
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
2.0 Život u prirodi i vještina preživljavanja (117527)
Harasin, D.
30
(15P+15KI )
6 INFO
ECTS PS-izborni SPORTOVI 6. semestar (30)
=> PS-Izborni SPORTOVI koji se mogu izabrati u 6. semestru - JEDRENJE (347)
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Aerobika (89443)
Furjan-Mandić, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Akrobatika (117522)
Hraski, Ž.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Atletika (89445)
Babić, V.; Antekolović, L.; Harasin, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Badminton (89446)
Petrinović, L.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Borilački sportovi (89447)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Elementarne igre (89448)
Horvatin, M.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Igre u vodi (117517)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Košarka (89449)
Knjaz, D.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Nogomet (89450)
Barišić, V.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odbojka (89451)
Marelić, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Ples (89453)
Oreb, G.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Plivanje (89454)
Grčić-Zubčević, N.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Samoobrana (89456)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Streljaštvo (89459)
Sertić, H.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
3.0 Tenis (89460)
Neljak, B.
45
(9P+18S+18KI )
2, 4, 6 INFO
Judo
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Fiziologija sporta i vježbanja (150061)
Matković, B.; Ružić, L.
75
(60P+15S )
1 INFO