Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Rezultati ispita

Rezultati pisanog ispita: 

8555/13 nedovoljan (1)

7116/12 vrlo dobar (4)

4221/09 odličan (5)

Na usmeni studenti se mogu javiti sutra u petak 13.12. u 11:15 ili u utorak ili srijedu (17. i 18.12.) od 9:15 sati, kabinet 194.

Pisani ispit iz predmeta Teorija i metodika treninga održat će se 11.12. u 16:30 u malom amfiteatru. Usmeni ispit održat će se u petak, 13.12. u 11.00, kabinet 194.

KARIĆ  IVAN     ocjena  4