Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Nevie Mavra, mag.cin., pod naslovom ULOGA PERCIPIRANIH RODITELJSKIH STEREOTIPA U DJEČJOJ MOTIVACIJI ZA BAVLJENJE VODENIM SPORTOVIMA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Popis obavijesti