Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

u prilogu možete pronaći rang listu kandidata po raspisanom natječaju za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2019./20. god.  

Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata te sukladno analizi rezultata povećao kvotu za upis za 10%.  Sukladno tome omogućen je upis 55 kandidata. Svi pristupnici koji su se javili na natječaj biti će obaviješteni o rezultatima natječaja elektroničkom poštom te će ista biti objavljena na Internet stranici Fakulteta.

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti  žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta,  putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12,  naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa  na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2019./20. god. dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g.

 Sve daljnje obavijesti dostavljati ćemo Vam putem elektroničke pošte, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista

Popis obavijesti