Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Student doktorskog studija kineziologije Ivan Svoboda javno će dana 19.12.2017., s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom DEFINIRANJE KVANTITATIVNIH KRITERIJA U PROCESU UČENJA SKOK ŠUTA U KOŠARCI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.

Popis obavijesti