Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Student doktorskog studija kineziologije Sergio de Privitellio javno će dana 20.10.2017., s početkom u 09,30 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom POVEZANOST KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI I SAMOPROCJENE KVALITETE ŽIVOTA STUDENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.

Popis obavijesti