Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Student doktorskog studija kineziologije Marko Cetinić javno će dana 28.09.2017., s početkom u 14,30 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ RAVNOTEŽE, KOORDINACIJE I UMORA NA BIOMEHANIČKE KARAKTERISTIKE PRILIKOM IZVOĐENJA BACANJA KOD JUDAŠA RAZLIČITOG KVALITATIVNOG NIVOA TRENIRANOSTI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijestiProjekt doktorskog rada.

Popis obavijesti