Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Studentica doktorskog studija kineziologije Lucija Milčić javno će dana 12.09.2017., s početkom u 13,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom SPOLNE RAZLIKE U KINEMATICI SKOKOVA NA PRESKOKU U GIMNASTICI. Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt doktorskog rada.

Popis obavijesti