Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Kako nastava III. semestra doktorskog studija započinje 27. listopada 2018. u prilogu se može pronaći raspored nastave za predmeta smjerova A. Nastava smjerova B započet će 9. prosinca 2018. Raspored nastave.  

Studenti doktorskog studija kineziologije TOMISLAV HUBLIN, prof., javno će dana 23. listopada 2018., s početkom u 15,00 sati, u Vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UČINKOVITOST „PLAY AND LEARN“ METODE U ODNOSU NA KONVENCIONALNU METODU UČENJA TENISKE TEHNIKE.  Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt.

Studentica doktorskog studija kineziologije Sanja Đapić Štriga, prof. javno će dana 30. listopada 2018., s početkom u 17,00 sati, u vijećnici Kineziološkog fakulteta braniti doktorski rad pod naslovom   POVEZANOST KONZUMIRANJA CIGARETA I ALKOHOLA S PROMJENAMA TJELESNE SPREMNOSTI ROČNIKA TIJEKOM TEMELJNE OBUKE . Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti.

Studentica doktorskog studija kineziologije mr.sc. MARTINA MAVRIN JELIČIĆ javno će dana 24. listopada 2018., s početkom u 12,00 sati, u Uredu za međunarodnu suradnju Kineziološkog fakulteta braniti projekt doktorskog rada pod naslovom UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI, SJEDENJA I NEERGONOMSKIH RADNIH UVJETA NA RAZINU ZDRAVLJA MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA KOD PROFESIONALNIH VOZAČA AUTOBUSA.  Detaljno o obrani možete pronaći u priloženoj obavijesti. Projekt.  

Student doktorskog studija kineziologije MARKO ČULE obranio je dana 17. rujna 2018. godine, na Kineziološkom fakultetu, doktorski rad pod naslovom  DRUŠTVENI KAPITAL I TJELESNA AKTIVNOST: UČINCI SKUPNOGA VJEŽBANJA U SVEUČILIŠNOJ NASTAVI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada  u sastavu: dr.sc. Goran Sporiš, redoviti profesor Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik; dr.sc. Mirna Andrijašević, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica; dr.sc. Benjamin Perasović, izvanredni profesor - Institut društvenih znanosti ivo Pilar, član

Mentor rada bila je dr.sc. Ivana Milanović, izvanredna profesorica Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Čestitamo! Slika

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 13. rujna 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. GORDANE BJELIĆ, pod naslovom CJELOKUPNO ŽIVOTNO ZADOVOLJSTVO VRHUNSKIH SPORTAŠA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj 13. rujna 2018. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada LOVRE ŠTEFANA, mag.cin., pod naslovom PATTERNS OF PHYSICAL ACTIVITY DURING SECONDARY SCHOOL (OBRASCI TJELESNE AKTIVNOSTI TIJEKOM SREDNJE ŠKOLE). U prilogu možete pronaći odluku i sažetak doktorskog rada.  

Upis II. godine doktorskog studija s biti će vršen u razdoblju 17. -28. rujna 2018. godine.

Obveze koje su studenti obvezni ispuniti za ostvarivanje prava upisa u II. godinu studija:

  • ispunjene studijske obveze izražene u najmanje 20 ECTS boda iz položenih ispita I. godine studija;
  • izvršene obveze iz dvije obvezne radionice studija;
  • dostavljena potvrda o sudjelovanju na dva znanstvena ili znanstveno-stručna skupa od čega na najmanje jednom student mora sudjelovati s aktivnim izlaganjem znanstvenog rada (prezentacija rada na skupu – dostaviti kopiju rada iz zbornika);
  • izvršene obveze iz još jedne znanstvene obveze (predavanja stranih predavača, doktorske škole, radionice i sl.) što se također dokazuje odgovarajućom potvrdom;
  • predani projekt doktorskog rada na propisanom obrascu (DR.SC. 01);  
  • izvršen upis u bazu doktoranada Sveučilišta u Zagrebu OBAD http://doktorski.unizg.hr/obad 
  • ispunjeni obrasci DR.SC. 04 (iz OBAD sustava) i DR.SC. 05
  • popunjeni obrazac anonimne ankete o kvaliteti organizirane nastave

FIEP EUROPE (Fedaration Internationale d'Education Physique) objavio je NATJEČAJ za dodjelu godišnje nagrade "FIEP Vladimir Findak Award" mladim znanstvenicima u akademskoj 2017-18 godini.

Godišnja nagrada utemeljena je s ciljem poticanja znanstveno-stručne djelatnosti mladih znanstvenika u područjima primijenjene kineziologije.

Godišnja nagrada dodjeljuje se znanstvenicima koji su mlađi od 35 godina za znanstveno ostvarenje ili dostignuće u području edukacije, sporta, sportske rekreacije ili kineziterapije.

Detaljnije možete pronaći u priloženom natječaju.

Instalacija programskog paketa...

Poštovane studentice / Poštovani studenti,

Želimo Vas obavijestiti da smo Vam omogućili samostalnu instalaciju programskog paketa Statistica.

Upute i ostale informacije možete pronaći na sljedećem linku: Upute za instalaciju programskog paketa Statistica.

 

 

Na raspisani natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2017./18. god. prijavilo se ukupno 58 pristupnika. Na intervju je pristupilo 54 kandidata te je temeljem predane dokumentacije, obavljenog intervjua i kriterija izvrsnosti propisanih u natječaju izrađena rang lista pristupnika za upis na studij. Odbor za doktorski studij je prihvatio je rang listu kandidata. 

Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta, putem urudžbenog zapisnika Fakulteta soba br. 12, naslovljeno na Odbor doktorskog studija. Sve pristigle žalbe biti će riješene najkasnije u roku od 5 dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2017./18. god. (1. - 50. mjesta rang liste) dobit će detaljniji dopis o upisu u prvu godinu studija u prvom tjednu rujna o.g. (upisi će biti vršeni u listopadu 2017).

U slučaju da se neki od kandidata koji su stekli pravo upisa na studij ne upiše na studij u zadanom roku, izvršit će se upis kandidata sukladno pomicanju liste i/ili sukladno odluci Odbora za doktorski studij. Pristupnici će o tome biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr.

Rang lista za upis na doktorski studij

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DOKTORA ZNANOSTI  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2017./2018. godini. Detaljnije možete pronaći ovdje.