Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Obavijesti za studente doktorskog studija kineziologije

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na sjednici održanoj dana 26. rujna 2019. godine imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Lucije Kolić, mag.cin., pod naslovom UTJECAJ PROTOKOLA TESTA HODANJA S PROGRESIVNIM OPTEREĆENJEM NA POKRETNOM SAGU NA POKAZATELJE ENERGETSKIH KAPACITETA. U prilogu možete pronaći odluku i sažetak rada.

Nastava prvog semestra doktorskog studija kinezilogije, za generaciju koja je studij upisala ak. 2019./20., započinje 26. listopada 2019. U prilogu možete pronaći cjeloviti raspored nastave I. semestra studija.