Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Ispitni rokovi
U akademskoj godini nema rokova za predmet.
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Obavijesti
Zdravstveni aspekti treninga i prehrane u fitnesu
Šifra: 162353
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković
Izvođači: doc. dr. sc. Zdravko Babić - Seminar
Josip Hadži-Boškov , mag. nutr. - Seminar
Ana Ilić , mag. nutr. - Seminar
prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković - Seminar
dr. sc. Borislav Radić - Seminar
doc. dr. sc. Maroje Sorić - Seminar
dr. sc. Damir Zubac - Seminar

doc. dr. sc. Zdravko Babić - Predavanja
doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković - Predavanja
prof. dr. sc. Zijad Duraković - Predavanja
Josip Hadži-Boškov , mag. nutr. - Predavanja
Ana Ilić , mag. nutr. - Predavanja
dr. sc. Borislav Radić - Predavanja
doc. dr. sc. Maroje Sorić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni smjer - Fitnes
Obavezni predmet - Redovni smjer - Fitnes
Termini konzultacija: