Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Training Theory
Repozitorij
Ispitni rokovi
U akademskoj godini nema rokova za predmet.
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Obavijesti
Training Theory
Šifra: 163542
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Dragan Milanović
prof. dr. sc. Igor Jukić
doc. dr. sc. Sanja Šalaj
Izvođači: Jozo Grgić , mag.cin. - Vježbe primijenjene kineziologije
Filip Lovričević , mag.cin. - Vježbe primijenjene kineziologije
doc. dr. sc. Sanja Šalaj - Vježbe primijenjene kineziologije
Filip Ujaković , prof. - Vježbe primijenjene kineziologije
dr. sc. Vlatka Wertheimer , pred. - Vježbe primijenjene kineziologije

Jozo Grgić , mag.cin. - Seminar
prof. dr. sc. Igor Jukić - Seminar
Filip Lovričević , mag.cin. - Seminar
doc. dr. sc. Sanja Šalaj - Seminar
Filip Ujaković , prof. - Seminar
dr. sc. Vlatka Wertheimer , pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 14
Vježbe primijenjene kineziologije 16
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
5. semestar
Predmeti za strance zimski semestar - Redovni studij - Kineziologija
Termini konzultacija: