Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju

Predstojnica zavoda: izv. prof. dr. sc. Marija Rakovac

Zamjenica predstojnice: doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci

Znanstveni i nastavni rad Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju usmjeren je temeljnim i primijenjenim biomedicinsko-antropološkim (anatomija, fiziologija, biološka kinantropologija, sportska medicina i higijena) i društveno-humanističkom znanostima (psihologija, sociologija), te metodološkom aspektu (kvantitativne metode) u kineziološkom kontekstu. U okviru zavoda formiraju se katedre kao uže ustrojbene jedinice nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada na Fakultetu. Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju čine:

 

KATEDRA ZA MEDICINU SPORTA I VJEŽBANJA

Voditeljica katedre: prof. dr. sc. Branka Matković 

KATEDRA ZA KINEZIOLOŠKU PSIHOLOGIJU, SOCIOLOGIJU I METODOLOGIJU

Voditeljica katedre: prof. dr. sc. Renata Barić

 

Zavod čine nastavnici, suradnici i znanstveni novaci znanstvenih disciplina koje su uključene u zavod, kao i izvannastavni djelatnici koji rade na poslovima vezanima neposredno uz djelatnost pojedinog zavoda.


Obavijesti | Pozivi na sjednice zavoda
Zapisnici sjednica zavoda
Repozitorij je prazan
Djelatnici i vanjski suradnici na zavodu za kineziološku antropologiju i metodologiju

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Dražan Dizdar

  Email   131   +38513658731

prof. dr. sc. Branka Matković

  Email    

prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković

  Email     +38513568613

prof. dr. sc. Lana Ružić

  Email     +38513658692

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Renata Barić

  Email   141  

prof. dr. sc. Saša Janković

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marija Rakovac

  Email   31   +38513658651

izv. prof. dr. sc. Davor Šentija

  Email     3658612

Docent

doc. dr. sc. Sunčica Bartoluci

  Email   141/1   +38513658608

doc. dr. sc. Maroje Sorić

  Email     +38513658744

doc. dr. sc. Goran Vrgoč

  Email    

Asistent

Matea Karlović, mag. psych.

  Email    

Rebeka Prosoli, mag. psych.

  Email   137  

Stručni suradnik

dr. sc. Darko Katović

  Email    

Poslijedoktorand

dr. sc. Antonela Devrnja

  Email     +38513658744

Naslovni docent

doc. dr. sc. Ivan Radman

  Email   130   +385 (0)1 3658 132

OSTALI

Olgica Novak

  Email     3658-745

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Gordana Keresteš

  Email    

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Miljenko Marušić

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Zdravko Babić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Milivoj Jovančević

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić

  Email    

doc. dr. sc. Frane Grubišić

  Email    

doc. dr. sc. Bojana Knežević

  Email    

doc. dr. sc. Marko Mustapić

  Email    

doc. dr. sc. Nikša Sviličić

  Email    

Predavač

Janko Babić, pred.

  Email    

Asistent

Boris Balent

  Email    

Sonja Krnjeta Ivanović, prof.

  Email    

Marko Marelić, mag. soc.

  Email    

Dino Vukušić, mag. soc.

  Email    

Stručni suradnik

Mirta Blažev, mag. psych.

  Email    

Divna Blažev, mag. psych.

  Email    

Frane Bukvić, dr. med.

  Email    

dr. sc. Ivana Čerkez Britvić

  Email    

Din Duraković, dr. med.

  Email    

mr. sc. Višnja Fortuna

  Email    

mr. sc. Marija Gabelica Šupljika

  Email    

Pavle Hajvaz, dr. med.

  Email    

Ana Ilić, mag. nutr.

  Email    

Jakov Ivković, univ. mag. med.

  Email    

Ivana Jakupčević Marinković, prof.

  Email    

Joško Jeličić, dr. med.

  Email    

Jelena Kolar, dipl.nov.

  Email    

Ivana Kutle, prof.

  Email    

Mia Masnjak, mag. psych.

  Email    

Tomislav Matijevac, mag.cin.

  Email    

Andro Matković, dr. med.

  Email    

Marko Meštrov, dr. med.

  Email    

dr. sc. Sandra Morović

  Email    

Eduard Rod, dr. med.

  Email    

Ivana Sadaić, dipl. psih.

  Email    

Sandra Šućurović, mag. psych.

  Email    

Ana Vlah, mag. educ. art. orator.

  Email    

Nikolina Vučemilo, prof.

  Email    

Naslovni redoviti profesor

dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić, prof.

  Email    

dr. sc. Dinko Vitezić, prof.

  Email    

Naslovni izvanredni profesor

dr. sc. Benjamin Perasović, izv. prof.

  Email    

dr. sc. Leo Rafolt, izv. prof.

  Email    

dr. sc. Zoran Zoričić, izv. prof.

  Email    

Naslovni predavač

Mandica Vidović, pred.

  Email    

Naslovni docent

doc. dr. sc. Boris Božić

  Email    

doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković

  Email    

doc. dr. sc. Snježana Schuster

  Email    

doc. dr. sc. Zvonimir Šatalić

  Email    

doc. dr. sc. Ivan Škoro

  Email    

doc. dr. sc. Neven Tučkar

  Email