Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Dekanski kolegij

U rukovođenju cjelokupnim radom i poslovanjem Fakulteta, dekanu Fakulteta pomaže, kao stručno savjetodavno tijelo, Dekanski kolegij, kojeg čine dekan i prodekani Fakulteta, dekanovi savjetnici, predstojnik Studijskoga centra, predstojnik Instituta za kineziologiju i predstojnici zavoda, pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću, voditelj Centra za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost, voditelji nenastavnih odjela, jedan predstavnik suradnika i jedan predstavnik znanstvenih novaka, predsjednik Studentskog zbora i povjerenik fakultetske sindikalne podružnice. O sazivanju sjednica i o iznošenju pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti na razmatranje na sjednice Dekanskog kolegija dekan odlučuje samostalno. Ostala pitanja u svezi s načinom rada Dekanskoga kolegija uređuju se, prema potrebi, posebnim poslovnikom.


Članovi dekanskog kolegija
 1. prof. dr. sc. Damir Knjaz- dekan
 2. izv. prof. dr. sc. Mario Baić- prodekan za nastavu i studente
 3. prof. dr. sc. Lana Ružić – prodekanica za znanost
 4. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević– prodekan za poslovnu politiku i financije
 5. prof. dr. sc. Branka Matković- savjetnik za nastavu
 6. prof. dr. sc. Dragan Milanović – savjetnik za znanost
 7. prof. dr. sc. Igor Jukić – savjetnik za poslovnu politiku i financije
 8. prof. dr. sc. Goran Oreb –savjetnik za međunarodnu suradnju
 9. prof. dr. sc. Hrvoje Sertić-savjetnik za pitanja organizacije i izvođenja stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera 
 10. doc. dr. sc. Vlatko Vučetić  – predstojnik SCIT-a
 11. doc. dr. sc. Lidija Petrinović- predstojnica Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju
 12. prof. dr. sc. Kamenka Živčić Marković – predstojnica Zavoda za kineziologiju sporta
 13. izv. prof. dr. sc. Davor Šentija – predstojnik Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju
 14. izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš- pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju
 15. dr. sc. Tomislav Rupčić- predstavnik suradnika u suradničkom zvanju asistenta i višeg asistenta (zamjenik dr. sc. Igor Gruić)
 16. dr. sc. Dario Škegro  - predstavnik znanstvenih novaka (zamjenik dr. sc. Daniel Bok)
 17. Ivan Matić, dipl. iur.   - tajnik Fakulteta
 18. Gordana Mazalović, oec.- financijsko-računovodstvena služba
 19. Zlatko Triplat, prof.– v.d. šef tehničke službe
 20. Suzana Dolić-Knok- predstavnik sindikata
 21. Marijana Briški Gudelj, prof., dipl. bibl.– voditeljica Knjižnice
 22. Tomislav Paripović – predstavnik studenata