Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

Fakultetska tijela i službe

Fakultetska tijela upravljaju fakultetom, donose odluke, a mogu osnivati stručna i savjetodavna tijela radi pomoći u obavljanju poslova iz svojih nadležnosti.

  • Dekan
  • Prodekani
  • Savjetnici dekana
  • Zavodi
  • Fakultetsko vijeće
  • Povjerenstva / Radne skupine