Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku
Vedran Stojsavljević, mag.cin.
Soba:
Telefon javni:
Telefon kućni:
E-mail: E-mail
Zavod/Služba:Zavod za kineziologiju sporta
Skraćeni prikaz

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)
Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI) baza je podataka koju održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Na poveznici niže dostupni su podaci o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Skraćeni prikaz

Zadnja izmjena:
O vanjskom suradniku

Vedran Stojsavljević, mag.cin.

Zvanje: stručni suradnik

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.