Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Sanela Škorić

Zvanje: docent

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2002
Godina magistriranja:
2006
Godina doktoriranja:
2010

Nastava

Životopis

Sanela Škorić rođena je 11. kolovoza 1979. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju Turističku školu završila je u Zagrebu, gdje se 1997. godine upisala na Ekonomski fakultet. Diplomirala je 2002. godine i dobila titulu diplomirani ekonomist, a iste je godine upisala i znanstveni poslijediplomski studij „Međunarodni turizam u nacionalnoj ekonomiji“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad pod nazivom „Razvoj sportsko-rekreacijskog turizma na području Istre“ uspješno je obranila 12. travnja 2006. godine i stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kriteriji održivog razvoja u funkciji planiranja razvoja zimskog sportskog turizma“ obranila je na također na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 18. svibnja 2010. godine i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam.

U lipnju 2004. godine zapošljava se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent na znanstvenoistraživačkom projektu broj 0034201 voditelja prof.dr.sc. Mate Bartoluci pod nazivom „Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske“. Od 2007. godine na snagu stupa novi znanstvenoistraživački projekt broj 034-0672288-2606 pod nazivom „Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj“ voditelja prof.dr.sc. Mate Bartoluci. Nakon stjecanja akademskog stupnja doktora društvenih znanosti, od 1. srpnja 2010. godine radi u statusu znanstvene novakinje u suradničkom zvanju viši asistent.

Tijekom svog rada sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim, međunarodnim i domaćim skupovima, te u 2008./2009. godini i u izradi studije „Sportsko-rekreacijski sadržaji i programi uz trasu Zeleni put – Hrvatska ekološka magistrala“. Kao dio svog znanstvenog i stručnog usavršavanja pohađala je seminare i radionice, i to: Writing Effectively about your Research (2010. godine), Financial Aspects of RTD Contracts (2006. godine), te Ekonomika i management sporta (2005. godine). Član je ZDE-a (Znanstveno društvo ekonomista) te međunarodne udruge IRNIST (International Research Network in Sports Tourism) koja je u procesu osnivanja.

Aktivno se koristi engleskim jezikom, a ima položen i šesti stupanj talijanskog te peti stupanj njemačkog jezika.                                   

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

DOKTORSKA DISERTACIJA

Škorić, S. (2010.). Kriteriji održivog razvoja u funkciji planiranja razvoja zimskog sportskog turizma. (neobjavljena doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu). Zagreb: Ekonomski fakultet.

MAGISTARSKI RAD

Škorić, S. (2006.). Razvoj sportsko-rekreacijskog turizma na području Istre. (neobjavljen magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu). Zagreb: Ekonomski fakultet.

  

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima i publikacijama koji imaju međunarodno uredništvo i inozemne recenzente, odnosno zastupljeni su u jednoj od relevantnih citiranih baza podataka:

1. Škorić, S. i Hodak, Z. (2011). The system of sports financing and management in the Republic of Croatia (Preliminary communication), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci – časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Proceedings of Rijeka Faculty of Economics – Journal of economics and business, 29(2), 443-464. ISSN: 1331-8004; 1846-7520 (Online); UDC rada: 796: 336.581; Abstracted and indexed in: EconLit, JEL (Journal of Economic Literature), IBSS (International Bibliography of the Social Sciences), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CAB Abstracts, SSCI (Social Sciences Citation Indeks, Social Scisearch, JCR – Journal Citation Reports / Social Sciences Indeks), SocINDEX (Abstracts&Indexing) with references, EconLit with Full Text (EBSCO), Proquest-ABI/INFORM Global, SCOPUS

2. Čustonja, Z. i Škorić, S. (2011). Winning medals at the Olympic Games – does Croatia have any chance? (Original scientific paper), Kinesiology, 43(1), 107-114. ISSN: 1331-1441; UDC 796.032.2:737.2 (497.5); Indexed in: American Psychological Abstracts: PsycLIT and PsycINFO, EBSCO Publishing Inc. – Current Abstracts, Focus-On: Sports Science & Medicine, Indeks Copernicus, Science Citation Indeks Expanded, SCOPUS, Social Science Citation Indeks, Sociedad Iberoamericana de Informacion Sientifica (SIIC) – Argentina, SPORTDiscus Full-Text

3. Bučar, K., Škorić, S. i Prebežac, D. (2010.). Pravila ponašanja u turizmu i njihov utjecaj na održivi turizam / Codes of conduct in tourism and their impact on sustainable tourism (pregledni rad/review). Acta Turistica 22(2), 221-246. ISSN: 0353-4316; UDC/UDK: 338.484:502.131.1; JEL: L83,Q01

4. Škorić, S. (2008.). Sportski turizam i njegovi učinci na turističke destinacije-primjer Istre / Sports tourism and its impact on tourism destinations-the case of Istria (prethodno priopćenje/preliminary communication paper). Acta Turistica 20(1), 67-92. ISSN: 0353-4316; UDC/UDK: 338.48-52(497.5 Istra); JEL: L83

 

Radovi publicirani u cjelini (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u zborniku znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, odnosno zastupljenim u jednoj od relevantnih citatnih baza podataka:

 

1. Škorić, S. (2012). Planning the level of accommodation capacities in winter sport destinations. U L. Galetić i J. Šimurina (ur.), Zbornik radova 6th International Conference „An Enterprise Odyssey: Corporate Governance and Public Policy – Path to Sustainable Future“, June 13-16, 2012, Šibenik, Croatia (str. 1356-1364). Zagreb: Faculty of Economics & Business. ISBN: 978-953-6025-57-2. Radovi su dvostruko anonimno recenzirani i indeksirani u EconLit, ProQuest, EBSCO

2. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2012). Public-private partnership in development of winter sport tourism (Preliminary communication). U J. Perić (ur.), Zbornik radova 21st Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2012 „New Trends in Tourism and Hospitality Management“, May 3-5, 2012, Opatija, Croatia (str. 168-176). ISSN: 1848-4581. Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management. Radovi su dvostruko anonimno recenzirani i indeksirani u Journal of Economic Literature, Electronic publications (e-JEL, JEL and EconLit) of the American Economic Associaton.

3. Škorić, S. (2011). Application of strategic management activities in the Croatian national sport federations. U D. Milanović i G. Sporiš (ur.), Zbornik radova 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011, „Integrative power of kinesiology“ (str. 584-587). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-317-013-8; UDK: 796.011(063); Dvije anonimne međunarodne recenzije i indeksiran u ISI Proceeding (danas: Conference Proceedings Citation Index – integrirani index u okviru baze Web of Science).

4. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2011). Managing wellness development in Croatian tourism. U D. Milanović i G. Sporiš (ur.), Zbornik radova 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2011, „Integrative power of kinesiology“ (str. 622-625). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-317-013-8; UDK: 796.011(063); Dvije anonimne međunarodne recenzije i indeksiran u ISI Proceeding (danas: Conference Proceedings Citation Index – integrirani index u okviru baze Web of Science).

5. Škorić, S. (2008.). The implementation of the sustainable development principles in winter sports tourism. U L. Galetić i N. Čavlek (ur.), 4th International Conference, Cavtat, 2008, „An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Enterpreneurship“ (str. 1994-2003) (CD-ROM izdanje). Zagreb: Faculty of Economics and Business. ISBN 13: 978-953-6025-24-4; UDK: 338.48(063) i 65.01(063)

6. Škorić, S. (2008.). The research on desirable sport managers' characteristics. U D. Milanović i F. Prot (ur.), Zbornik radova 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008, „Kinesiology research trends and applications“ (str. 353-355). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-6378-79-1; UDK: 796.012(063)

7. Čustonja, Z. i Škorić, S. (2008.). Winning medals at the olympic games – does Croatia have any chance? U D. Milanović i F. Prot (ur.), Zbornik radova 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008, „Kinesiology research trends and applications“ (str. 284-287). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. ISBN: 978-953-6378-79-1; UDK: 796.012(063)

8. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2004.). The Possibilities of Entrepreneurship in Croatian Sport. U L. Galetić (ur.), Zbornik 2nd International Conference “An Enterprise Odyssey: Building Competetive Advantage, Zagreb, 2004, An Enterprise Odyssey: Building Competetive Advantage“ (str. 880-889) (CD-ROM izdanje). Zagreb: Graduate School of Economics & Business: Mikrorad. ISBN: 953-6025-09-4; UDK: 65.012(063)

 

Knjige i udžbenici

 

1. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009.). Menadžment u sportu. (Udžbenici Društvenog veleučilišta u Zagrebu). Zagreb: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet. ISBN: 978-953-6378-81-4; UDK: 796:65.012](075.8)

2. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009.). Menadžment sportskog i nautičkog turizma. Karlovac: Veleučilište u Karlovcu. ISBN: 978-953-7343-30-9; UDK: 338.48:65.012.4(075.8) i 796:65.012.4(075.8)

Poglavlja u knjigama

 

1. Škorić, S. i Bučar, K. (2010). The importance of quality of personnel in sports tourism. U: C. Sobry (ur.) Sport et travail (str. 417-423). Paris: L'Harmattan. ISBN: 978-2-296-12370-0

2. Bartoluci, M., Bartoluci, S. i Škorić, S. (2007.). Slobodno vrijeme i aktivni odmor u turizmu / Free time and active rest in tourism. U M. Bartoluci, N. Čavlek i suradnici: Turizam i sport – razvojni aspekti / Tourism and sport – aspects of development (str. 71-78 i 311-318). Zagreb: Školska knjiga (reprint). ISBN: 978-953-0-30342-3; UDK: 338.48:796](075.8)

3. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2007.). Razvoj sportskog turizma u Hrvatskoj / The development of sports tourism in Croatia. U M. Bartoluci, N. Čavlek i suradnici: Turizam i sport – razvojni aspekti / Tourism and sport – aspects of development (str. 102-118 i 344-350). Zagreb: Školska knjiga (reprint). ISBN: 978-953-0-30342-3; UDK: 338.48:796](075.8)

4. Bartoluci, M., Čavlek, N. i Škorić, S. (2007.). Razvoj zimsko-sportskog turizma u Hrvatskoj / The development of winter sports tourism in Croatia. U M. Bartoluci, N. Čavlek i suradnici: Turizam i sport – razvojni aspekti / Tourism and sport – aspects of development (str. 109-118 i 351-360). Zagreb: Školska knjiga. ISBN: 978-953-0-30342-3; UDK: 338.48:796](075.8)

5. Bartoluci, M., Škorić, S. i Omrčen D. (2007.). Velike sportske priredbe i turizam / Mega sporting events and tourism. U M. Bartoluci, N. Čavlek i suradnici: Turizam i sport – razvojni aspekti / Tourism and sport – aspects of development (str. 119-131 i 361-373). Zagreb: Školska knjiga. ISBN: 978-953-0-30342-3; UDK: 338.48:796](075.8)

6. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2004.). Professional personnel in tourism / Stručni kadrovi u turizmu. U M. Bartoluci (ur.), Menedžment u sportu i turizmu (str. 256-269). Zagreb: Kineziološki fakultet, Ekonomski fakultet. ISBN: 953-6378-41-8; UDK: 338.48:65.012.4](075.8) i 796:65.012.4](075.8)

7. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2004.). Possibilities oft he development of sports tourism in Croatia / Mogućnosti razvoja sportskog turizma u Hrvatskoj. U M. Bartoluci (ur.), Menedžment u sportu i turizmu,  (str. 332-345). Zagreb: Kineziološki fakultet, Ekonomski fakultet. ISBN: 953-6378-41-8; UDK: 338.48:65.012.4](075.8) i 796:65.012.4](075.8)

Radovi publicirani u cjelini (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u časopisima ili zbornicima sa znanstvenih skupova koji nisu zastupljeni u jednoj od relevantnih citatnih baza podataka:

 

1. Bartoluci, M., Škorić, S., Šindilj, M. (2013). Modeli organizacije i kvaliteta sportsko-rekreacijskog turizma u Istri (prethodno znanstveno priopćenje). U V. Findak (ur.): Zbornik radova 22. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (str. 86-92), 25.-29. lipanj 2013, Poreč, Hrvatska. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-7965-00-6

2. Petračić, M., Škorić, S. i Vrbanac, A. (2012). Održivi razvoj turističke ponude sportskog ribolova na karlovačkom području (Pregledni članak/Subject review), Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 2(1), str. 71-82. ISSN: 1848-3038; UDK/UDC 338.48 + 639.2(497.5 Karlovac)

3. Škorić, S. (2012). Stanje i perspektive razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u Republici Hrvatskoj. U N. Breslauer (ur.), Zbornik radova 2. međunarodne konferencije o menadžmentu u turizmu i sportu „Stanje i mogućosti zdravstvenog i sportsko-rekreacijskog turizma“, 12.-13. travanj 2012. (str. 138-142). Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu. ISSN: 1848-4514; UDK: 338.48:796.035(497.5)

4. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2011.). Upravljanje razvojem wellnessa u hrvatskom turizmu. U: M. Andrijašević, D. Jurakić (ur.), Zbornik radova međunarodne znanstveno stručne konferencije „Sportska rekreacija u funkciji unapređenja zdravlja“, Osijek, 2011, (str. 20-26). ISBN: 978-953-3170-12-1; UDK: 796.035(063)

5. Škorić, S. (2010.). Application of sustainability principles in winter sports tourism (pregledni rad/review). U: J. Perić (ur.), 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2010 „New Trends in Tourism and Hospitality Management“, Opatija, 2010, (str. 1237-1250) (CD-ROM izdanje). ISBN: 978-953-6198-79-5; UDK: 338.48:65.012>(063) i 640.4:65.012>(063)

6. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2010.). Omladinski turizam – oblik aktivnog turizma mladih. U M. Andrijašević, D. Jurakić (ur.), Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“, Zagreb, 2010, (str. 46-51). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 978-953-317-002-2; UDK: 796.01-053.6(063)

7. Škorić, S. (2010.). Edukacija stručnjaka sporta u turizmu (prethodno priopćenje). U N. Breslauer (ur.), Zbornik radova 1. Hrvatski znanstveno stručni skup o menadžmentu u turizmu i sportu „Stručni kadrovi u turizmu i sportu“, Sveti Martin na Muri, 2010, (str. 50-56). ISSN: 1847-5469; UDK: 37:796:338.48

8. Škorić, S. (2009.). Ekonomski aspekti upravljanja slobodnim vremenom. U M. Andrijašević (ur.), Međunarodna znanstveno-stručna konferencija ”Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije”, Zagreb, 2009, (str. 73-80). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 978-953-6378-95-1; UDK: 796.035(063)

9. Škorić, S. (2009.). Sport managers' acitivities, needed knowledge and skills. U M. Mekić (predsjednik uredništva), Proceedings book of Symposium Invited Papers, III. International Symposium of New Technologies in Sports, Sarajevo, 16th-17th April, 2009. (str. 47-52). Sarajevo: Olimpijski komitet BiH, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

10. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2008.). Ekonomski aspekti velikih sportskih priredbi, primjer Europskog nogometnog prvenstva (pregledni članak). Računovodstvo i financije, Lipanj (2008.), 182-187. ISSN: 0350-4506; UDK: 338.64

11. Škorić, S. i Bučar, K. (2008.). Važnost stručno educiranog kadra u provođenju programa sporta i sportske rekreacije u sportskom turizmu. Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života“ (str. 381-389). Zagreb: Kineziološki fakultet. ISBN: 978-953-6378-76-0; UDK: 796.035(063) i 379.81:796](063)

12. Škorić, S. (2007.). Aktivni odmor u funkciji unapređenja odmora turista. U M. Andrijašević (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života“ (str. 133-140). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 978-953-6378-62-3; UDK: 796.035(063)

13. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2004.). Organizacija velikih sportskih priredaba i turizam. U M. Bartoluci (ur.), Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa “Menedžment u sportu i turizmu”, Zagreb, 2004, „Sport u turizmu“ (str. 73-84). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 953-6378-42-6; UDK: 65.012.4:338.48>(063); 65.012.4:796>(063) i 338.48:796>(063)

14. Bučar, K. i Škorić, S. (2004.). Sportsko-rekreacijski sadržaji u termama. U M. Bartoluci (ur.), Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa “Menedžment u sportu i turizmu”, Zagreb, 2004, „Sport u turizmu“ (str. 339-351). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN: 953-6378-42-6; UDK: 65.012.4:338.48>(063); 65.012.4:796>(063) i 338.48:796>(063)

 

STRUČNI RADOVI

 

1. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2012). Sport i rekreacija kao javna potreba u suvremenom društvu. U M. Andrijašević i D. Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 31. ožujak 2012. (str. 80-86). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Zajednica sportskih udruga grada Križevaca. ISBN: 978-953-317-016-9

2. Škorić, S. i Petračić, M. (2011). Razvoj sportskog turizma u Karlovačkoj županiji (Stručni članak/Professional paper), Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 1(1), str. 183-194. ISSN: 1848-3038; UDK/UDC 379.8:910.4+796(497.5-35Karlovac)

3. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2011). Problematika financiranja sporta u Hrvatskoj. U F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova IX. Konferencije o športu Alpe-Jadran, Opatija, 21. i 22. listopada 2011. (str. 47-53). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. ISBN: 978-953-6569-7-86

4. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2011). Sportska rekreacija u Republici Hrvatskoj – „jučer – danas – sutra“, Sport za Sve, 66, str. 3-6. ISSN: 1332-1854; UDK časopisa: 796(-05)

5. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2011). Dijagnostika u sportskim organizacijama. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 20. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 21. do 25. lipnja 2011., „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 370-375). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-9508-27-0

6. Škorić, S. i Bartoluci, M. (2010.). Značaj stručnjaka sportske rekreacije u turizmu. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 22. do 26. lipnja 2010., „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 569-574). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-9508-26-3

7. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009.). Karakteristike menadžera u upravljanju sportskim organizacijama. u U B. Neljak (ur.), Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 23. do 27. lipnja 2009., „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 358-363). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-9508-25-6

8. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009.). Ekonomski odnosi sporta i gospodarstva. U F. Gracin i B. Klobučar (ur.), Zbornik radova VIII. Konferencije o športu RZ Alpe-Jadran, Opatija, 4.-6. lipnja 2009. (str. 477-486). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. ISBN: 978-953-6569-63-2

9. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2008.). Uloga menadžmenta u sportskoj rekreaciji. U B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 24. do 28. lipnja 2008., „Stanje i perspektive razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 464-469). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 978-953-9508-24-9

10. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2007.). Uloga menedžmenta u organizaciji hrvatskog sporta. U F. Gracin i B. Klobučar (uredili i priredili), Zbornik radova VII. Konferencije o športu RZ Alpe-Jadran, Opatija, 31. svibnja – 3. lipnja 2007. (str. 187-192). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. ISBN: 978-953-6569-36-6

11. Bartoluci, M. i Škorić, S. (2007.). Uloga sportskih stručnjaka u realizaciji sportsko-rekreacijskih programa u turizmu. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 19. do 23. lipnja 2007., „Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ (str. 400-405). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 953-95082-2-3

12. Škorić, S. (2006.). Marketinški aspekti kvalitete u sportskoj rekreaciji. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2006., „Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije“ (str. 335-340). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. ISBN: 953-95082-1-5

13. Bartoluci, M., Škorić, S. i Čustonja, Z. (2003.). Employees in sport in the European union countries and Croatia. U S. Puhak i K. Kristić (ur.), Zbornik XVI European Sports Conference, Dubrovnik,  2003, „Making sport attractive for all“ (str. 202-211). Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske. ISBN: 953-6569-12-4

Izabrani projekti

Suradnik (znanstveni novak) na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa broj 034-0672288-2606 pod nazivom „Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj“ voditelja prof.dr.sc. Mate Bartoluci.

U 2008./2009. godini i u izradi studije „Sportsko-rekreacijski sadržaji i programi uz trasu Zeleni put – Hrvatska ekološka magistrala“.