Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Maroje Sorić

Zvanje: docent

Konzultacije:

prema dogovoru na e-mail

Telefon:
+38513658744
Telefon kućni:
1744
Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina diplomiranja:
2003
Godina doktoriranja:
2010
Na zavodu od:
2005

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

OSOBNE INFORMACIJE

Rođen 11.01. 1979. u Zagrebu (Hrvatska). Doktor medicine, doktor biomedicinskih znanosti, docent na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i znanstveni suradnik na Fakulteta za šport Univerze u Ljubljani.

OBRAZOVANJE:

2006 - 2010 Poslijediplomski doktorski studij, Medicinski fakultet Zagreb, Hrvatska

1997 - 2003 Sveučilišni diplomski studij, Medicinski fakultet Zagreb, Hrvatska.

 

AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA POSTIGNUĆA 

Njegovi dosadašnji znanstveni interesi uglavnom obuhvaćaju područje medicine sporta i vježbanja. Točnije, glavnina njegovog dosadašnjeg rada bavi se mjerenjem tjelesne aktivnosti te proučavanjem utjecaja tjelesne aktivnosti na zdravlje čovjeka i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti. Fokus njegova dosadašnjeg interesa su djeca i adolescenti, iako je u više navrata izučavao i odraslu populaciju. Od 2015 godine član je the NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), globalne kolaboracije znanstvenika podržane od strane Svjetske zdravstvene organizacije, koja sabire i analizira podatke o trendovima rizičnih faktora za kronične nezarazne bolesti za sve zemlje  u svijetu. U dosadašnjoj karijeri je objavio 32 znanstvena rada u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama, od kojih je 24 indeksirano u Web of Science bazama podataka. Bio je član uže grupe autora članka objavljenog u časopisu Lancet o globalnim trendovima krvnog tlaka u posljednjih 4 godina, a rad objavljen u časopisu Lancet u okviru NCD-RisC kolaboracije „Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants“ rangiran je kao 7. rad na Altmetricsovoj listi najkomentiranijih znanstvenih članaka u 2017. godini. Uz to, koautor je sveučilišnog udžbenika Sportska Prehrana (Znanje, Zagreb, 2016). Prema Web of Science njegovi radovi bilježe 916 nezavisnih citata (pristupljeno 04.09.2018), H-index=9. U isto vrijeme, SCOPUS dokumentira 1028 nezavisnih citata njegovih radova, H-index=9 (pristupljeno 04.09.2018). Google znalac, pak, spominje 2161 citata uz H-index 13. Autor je ili koautor više od 20 znanstvenih radova objavljenih u knjigama sažetaka međunarodnih konferencija. Djeluje kao recenzent u 8 inozemnih časopisa indeksiranih u Web of Science bazama podataka (uključujući i dva Q1 časopisa).

Predaje na nekoliko predmeta iz područja tjelesne aktivnosti i zdravlja na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju te na poslijediplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje u nastavi poslijediplomskih specijalističkih studija Medicina rada i sporta te Školska medicina.

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA

2017      8th Conference of HEPA Europe, Zagreb, Hrvatska; član znanstvenog odbora

2011      6th  International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hrvatska; tajnik znanstvene sekcije

2008      5th  International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, Hrvatska; tajnik znanstvene sekcije,

2005      4th  International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hrvatska; tajnik znanstvene sekcije,

POZVANA PREDAVANJA NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM ZNANSTVENIM KONFERENCIJAMA:

2017    8th  International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Hrvatska

2016    4. godišnja konferencija Tjelesna aktivnost i zdravlje, Zagreb, Hrvatska

2013   1st Scientific Symposium Managing Stress at Work, Ljubljana, Slovenija

2012  International Scientific Conference 'Effects of physical activity application to anthropological status   with children, youth and adults'. Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade,         Serbia

2011   1. godišnja konferencija Tjelesna aktivnost i zdravlje, Zagreb, Hrvatska

2007   3rd International Symposium “Sport and Medine”, Opatija, Hrvatska

POSLIJEDOKTORSKA IZOBRAZBA U INOZEMSTVU

2015 - 3 mjeseca poslijedoktorske izobrazbe na Fakultetu za Šport Univerze v Ljubljani u grupi prof. Gregora Juraka

STIPENDIJE I NAGRADE

ak.god. 2000/1, 2001/2, 2002/3    Stipendija Grada Zagreba za izvrsne studente

ak.god. 1998/9, 1999/2000           Državna stipendija za nadarene studente

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

European College of Sport Sciences (ECSS)

Hrvatska liječnička komora

Izabrani projekti

2018-2022     Science and Technology in childhood Obesity Policy - STOP (Europska komisija, program Obzor 2020); participant contact; voditelj radnog paketa o tjelesnoj aktivnosti; predmet istraživanja: uzroci dječje pretilosti i učinkovitost različitih postupaka u prevenciji pretilosti.

2019-2023    Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (HRZZ), voditelj

2018-2021    Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (HRZZ), voditelj

2017-2020     Collective wisdom driving public health policies - CrowdHEALTH (Europska komisija, program Obzor 2020); suradnik; predmet istraživanja: stvaranje web alata za stvaranje i evaluaciju zdravstvenih politika.

2016-2020     Hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji (HRZZ, program IP-2016-06); suradnik; predmet istraživanja: obrasci promjena tjelesne aktivnosti tijekom 4 godine srednje škole i povezanost s tjelesnim i duševnim zdravljem te akademskim uspjehom.

2016/2017   Croatian and Slovenian Physical Activity in Adolescence Longitudinal Study (CRO-SLO-PAALS); (bilateralni projekt financiran od MZOS-a); voditelj projekta; predmet istraživanja: obrasci promjena tjelesne aktivnosti tijekom 4 godine srednje škole i povezanost s tjelesnim i duševnim zdravljem te akademskim uspjehom.

2015           Oksidacijski stres za vrijeme utakmice kod mladih nogometaša (Sveučilište u Zagrebu); suradnik; predmet istraživanja: oksidacijski stres tijekom nogometne utakmice kao uzrok mišićnih oštećenja kod adolescentnih nogometaša.

2013 – …    Analysis of Childrens’ Development in Slovenia (Ministarstvo obrazovanja Republike Slovenije); suradnik; predmet istraživanja: istraživanje sekularnih trendova u debljini i fitnesu djece u Sloveniji od 1980 do danas.

2013/2014   Studija poveznica tjelesne aktivnosti kod srednjoškolaca- SPORTS (Sveučilište u Zagrebu);  suradnik; predmet istraživanja: korelati razine tjelesne aktivnosti kod 15-godišnjaka.

2007/2013   Uloga razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta br. 0340342282-2325) - doktorand; istraživač; predmet istraživanja: utjecaj tjelesne aktivnosti i fitnesa na metaboličko zdravlje.

2012/2013  Obrasci tjelesne aktivnosti kod prekomjerno teške i normalno uhranjene 11-godišnje djece (Sveučilište u Zagrebu); istraživač; predmet istraživanja: Uloga tjelesne aktivnosti u etiologiji dječje pretilosti.

2002- 2006   Utjecaj tjelovježbe na somatofunkcijski i zdravstveni status (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, br.034207); doktorand; predmet istraživanja: utjecaj vježbanja na zdravlje djece i odraslih osoba.

Povijest zaposlenja

2016-danas         Docent, Kineziološki fakultet u Zagrebu, Hrvatska

2017-danas         Znanstveni suradnik, Univerza v Ljubljani, Slovenija (rad na projektu                             CROWDHealth)

2010- 2015          Viši asistent, Kineziološki fakultet u Zagrebu, Hrvatska

2005- 2010          Znanstveni novak, Kineziološki fakultet u Zagrebu, Hrvatska

2003 – 2004        Liječnik pripravnik, Stanica za hitnu medicinsku pomoć, Zagreb, Hrvatska.