Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Josipa Radaš

Zvanje: docent

Konzultacije:

Konzultacije iz predmeta ritmička gimnastika održavaju se ponedjeljkom u 11.00 sati.

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
2003.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

Životopis

JOSIPA RADAŠ, prof. rođena sam 22. siječnja 1980. u Zagrebu, gdje sam završila Osnovnu školu i VII Opću gimnaziju u Križanićevoj ulici. Ritmičkom gimnastikom počinjme se baviti u osnovnoj školi i 1991. godine postajem članicom gimnastičkog kluba Maksimir. Od 1995.-1998. godine bila sam članica Hrvatske nacionalne vrste u ritmičkoj gimnastici, te sudjelujem na mnogim međunarodnim natjecanjima ( Asker - Norveška '96., Deriugina cup – Kiev '96., Grand Prix - Ljubljana '97., Corbei – Francuska '97. 1995. godine nastupila sam na Europskom prvenstvu u Beču, a godinu kasnije na Svjetskom prvenstvu u Norveškoj.

    Kineziološki fakultet upisala sam akademske godine 1998/1999. i na drugoj godini proglašena sam najboljim studentom godine. Tokom studija napisala sam nekoliko radova, te sam 2002. godine za rad " Tjelesna aktivnost osoba oboljelih od diabetes mellitusa na zagrebačkom području" dobila rektorovu nagradu.

   Od akademske godine 2000./2001. do kraja studija primala sam stipendiju grada Zagreba.

   Diplomirala sam 21.siječnja 2003. s prosjekom ocjena 4,84. Kroz izborni program stekla sam dopunsku stručnu kvalifikaciju za rad u kineziterapiji. Tokom četvrte godine studija  bila sam demonstrator na ritmičkoj gimnastici, a 28.2.2003. imenovana sam vanjskim suradnikom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet ritmička gimnastika.

   U međuvremenu završila sam program usavršavanja za obavljanje stručnih poslova u športu pri HOO-u i stekla zvanje trener ritmičke gimnastike. Od 2000. do 2009. godine honorarno sam radila u G.K. "Maksimir" kao trener djevojčica svih uzrasta. Sudac sam u ritmičkoj gimnastici od 2001. godine, te svake 4 godine sudjelujem u obavljanju sudačke licence.

   Stručni ispit za zanimanje učitelja tjelesne i zdravstvene kulture položila sam 22.04.2004. nakon volontiranja u Osnovnoj školi "Matka Laginje". U akademskoj godini 2003./ 2004., upisujem znanstveno poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Aktivno sudjelujme, pišem i objavljujem radove, te prisustvujem znanstveno-stručnim skupovima. Do sada sam položila svih 15 ispita s prosjekom ocjena 4,93. U izradi sam doktorske disertacije pod nazivom "Kinaantropološki model ritmičarki juniorki u republici Hrvatskoj".

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Kolarec, M., Horvatin-Fučkar, M., Radaš, J. (2013). Correlation between motor skills and performance evaluation of ball routine elements in rhythmic gymnastics. Acta Kinesiologica, 7(1), 104-108.

2.Radaš, J.,  Furjan-Mandić G., Vlašić, J. (2013). The connection of  the rhythm test results and the grade in performing obligatory ball routine in rhythmic gymnastics. In M.Doupona Topič & T.Kajtna (Eds.) Proceedings of the 6th Conference for youth sport (201-205), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of sport.

3.Vlašić, J., Oreb, G., Radaš, J. (2012). Relation of  the rhythm and success in dancing.  In M.Doupona Topič & T.Kajtna (Eds.) Proceedings of the 6th Conference for youth sport (206-210), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of sport.

4.Furjan-Mandić, G., Kolarec, M., Radaš, J. (2012). Povezanost elemenata s rekvizitima sa specifičnim testom za procjenu ritma u ritmičkoj gimnastici. U S. Simović (Ur.) 3. Međunarodni naučni kongres „ Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije“(189-193), Banja Luka: Univerzitet Banja Luka, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

5.Radaš, J., Caltanella, M., Furjan-Mandić. G. (2013). Big and small ball pilates workout exercise intensity. World Academy of Science, Engineering and Technology 76 (1142-1146), Johannesburg, South Africa.

6.Furjan-Mandić, G., Ban, D., Medved, V., Radaš, J., Kondrić, M. (2013). Electromyographic indicators of the different abdominal muscles during abdominal exercises in aerobics. World Academy of Science, Engineering and Technology 76 (1146-1148), Johannesburg, South Africa.

7.Hraski, M., Radaš, J. (2011). The general flexibility of female students after one year physical education treatment. In I. Prskalo, V. Findak & J.Strel (Eds.) The 5th International Conference on Advences and Systems Research, Zagreb, 2011, „ 5th Special Focus Symposium: Kinesiological Prevention in Education“ (pp.75-83), Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.

8.Horvatin Fučkar, M., Petrovečki, R., Radaš, J., Furjan Mandić, G. (2012). Utjecaj naprednih pilates vježbi na neke dimenzije motoričkih sposobnosti. U Đ. Miletić, S. Krstulović, Z. Grgantov, T. Bavčević & A. Kezić (ur.) 4. Međunarodni znanstveni kongres“ Suvremena kineziologija“ (515-521), Split: Kineziološki fakultet, Sveučilišta u Splitu.

9.Radaš, J., Furjan-Mandić, G., Ružić, L. (2012). Razlike u tjelesnoj aktivnosti između muškaraca i žena oboljelih od dibetes mellitusa. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 27:24-27.

10.Furjan-Mandić, G., Šebić, L., Radaš, J. (2011). Correlation between efficiency in performing body elements and elements with a rope and ribbon in rhythmic gymnastics. In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.), Proceedings book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2011, „ Integrative power of kinesiology“ (pp. 455-458). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

11.Radaš, J., Trošt Bobić, T. (2011). Posture in top-level Croatian rhythmic gymnasts and non-trainees. Kinesiology, 43(1), 64-73.

12.Radaš, J., Hraski, M. (2010). The differences between anthropometry and flexibility of kinesiology and teacher education college students. In I. Prskalo, V. Findak & J.Strel (Eds.) The 4th International Conference on Advences and Systems Research, Zagreb, 2010, „ 4th Special Focus Symposium: Individualizing Instruction in Kinesiology Education“ (pp.146-156). Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.

13.Trošt Bobić, T., Radaš, J. (2010). Lumbar spine dynamic stability evaluation – a new field test. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, 25(2), 75-80.

14.Furjan-Mandić, G., Radaš, J., Kolarec, M. (2010). Correlation between efficiency in performing body elements and elements with a ball in rhythmic gymnastics. In A. Rendimiento (Eds.), Congreso de la asociacion internacional de escuelas sup de educacion fisica(AIESEP), Coruna, 2010., CD Coleccion Congresos Nº16 – ISBN : 978-84-614-9946-5.

15.Radaš, J., Kolarec, M., Furjan-Mandić, G. (2010). Povezanost nekih motoričkih sposobnosti studentica Kineziološkog fakulteta s učinkovitošću izvođenja tjelesnih elemenata u ritmičkoj gimnastici. U I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, T. Trošt-Bobić (ur.), 8. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2010, (str.626-628).  Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

16.Radaš, J., Hraski, M. (2010). Značaj tjelesnog odgoja i motoričke „pismenosti“ za cjelokupan razvoj djece predškolske dobi- primjer treninga za razvoj fleksibilnosti. U M. Andrijašević, D. Jurakić. (ur.), međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“, Zagreb, 2010, (str. 240-247). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

17.Furjan-Mandić, G., Kolarec, M., Radaš, J. (2010). Individualni pristup kod sastavljanja natjecateljske koreografije u ritmičkoj gimnastici. U V.Findak (ur.), Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2010,  (str. 321-326). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

18.Jurinec, J., Hraski, M., Hraski, Ž. (2008). A simple method for the selection of preschool girls in rhythmic gymnastics. U I. Prskalo, V. Findak, J.Strel (ur.), The 2nd International Conference on Advences and Systems Research, Zadar, 2008, „ 2nd Special Focus Symposium on Kinesiological Education- the answer of the contemporary school“ (str.112-119). Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.

19.Kolarec, M., Furjan-Mandić, G., Radaš, J. (2009). Izdržljivost u ritmičkoj gimnastici. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov., S. Šalaj (ur.), 7. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2009, (str.446-447).  Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

20.Furjan-Mandić, G., Jurinec, J., Kolarec, M. (2008).  Trening snage u ritmičkoj gimnastici. U I. Jukić, D. Milanović, C. Gregov (ur.), 6. godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša“, Zagreb, 2008, (str.261-263).  Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

21.Jurinec, J., Furjan-Mandić, G., Kolarec, M.(2008). Ritmička gimnastika za muškarce- novi sport. U B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2008,  (str. 520-524). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

22.Jurinec, J., Furjan-Mandić, G. (2008).  Influence of specially programmed rhythmic gymnastics training on changes of certain basic motor abilities in girls. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008, „ Kinesiology research trends and applications“ (str.455-458). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

23.Hraski, M., Jurinec, J.(2008).  The analysis of skiers activities during their free time. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008, „ Kinesiology research trends and applications“ (str.818-822). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

24.Kolarec, M., Jurinec, J. (2008). Stanje i perspektiva "C" programa u ritmičkoj gimnastici. U B. Neljak (ur.), Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, 2008,  (str. 320-324). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

25.Jurinec, J., Vunić, M. (2006). Konstrukcija i validacija mjernog instrumenta za procjenu statičke ravnoteže.  U V.Findak (ur.), Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj, 2006, (str. 151-156). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

26.Jurinec, J., Dimitrijević, V., Vunić, M. (2005).  Childrenٰs satisfaction with the program in "Thalassotherapia". U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 4th International Scientific Conference, Opatija, 2005, „ Science and profession – challenge for the future“ (str.317-320). Zagreb: Faculty of Kinesiology.

27. Jurinec, J., Furjan-Mandić, G., Vunić, M., Kolarec, M. (2005). Ritmička gimnastika na Internetu. U V.Findak (ur.),  Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj,  2005, (str. 192-196). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

28.Vunić, M., Hraski, Ž.,  Jurinec, J., (2005).  Usmjeravanje šestogodišnjaka u sportsku školu odbojke. U V.Findak (ur.), Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj, 2005, (str. 146-149). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

29.Jurinec, J., Furjan-Mandić, G., Kolarec, M. (2004).  Testovi za provjeravanje potencijalne uspješnosti ritmičarki starih od 7 do 9 godina. U V.Findak (ur.),  Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj,  2004, (str. 339-343). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

30.Kolarec, M., Wolf-Cvitak, J., Jurinec, J. (2004). Testovi za procjenu potencijalne uspješnosti u ritmičkoj gimnastici namijenjeni početnicima. U V.Findak (ur.),  Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj,  2004, (str. 343-350). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

31.Furjan-Mandić, G., Jurinec, J., Wolf-Cvitak, J., Kolarec, M. (2003).  Metode za razvoj fleksibilnosti u ritmičkoj gimnastici. U V.Findak (ur.),  Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj,  2003, (str. 139-144). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

32. Hraski, Ž.,  Dimitrijević, V.,  Jurinec, J. (2002).  Kinematic efficiency of the starting shot performed by the best Croatian golf player. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 3rd International Scientific Conference, Opatija, 2002, „ Kinesiology – New Perspectives“ (str. 673-677). Zagreb: Faculty of Kinesiology,

 University of Zagreb.                       

33.Jurinec, J., Kangler, M. (2002).  Physical activity of diabetic patients in Zagreb and its surroundings. U D. Milanović, F. Prot (ur.), Proceedings book of 3rd International Scientific Conference, Opatija, 2002, „ Kinesiology – New Perspectives“ (str. 530-532). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

Izabrani projekti

Pedobarografske značajke ljudske lokomocije u sportu i medicini.

Povijest zaposlenja

  • 2000-2009 trener ritmičke gimnastike u GK "Maksimir"
  • tijekom studija od 1999-2003 demonstrator na predmetu Rimička gimnastika
  • 0d 2003 d0 2007 vanjski suradnik na predmetu Ritmička gimnastika
  • 0d 1.11.2007-2.12.2017  profesor tjelesne i zdravstvene kulture OŠ "Marije Jurić Zagorke"
  • 0d 2.12.2007 zaposlena pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu u zvanju asistenta na predmetu Ritmička gimnasatika