Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

dr. sc. Josipa Nakić

Zvanje: viši asistent

Konzultacije:

SRIJEDOM od 10:45

Zavod/služba :
Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
2001
Godina magistriranja:
2004
Godina doktoriranja:
2011

Nastava

Životopis

REKTOROVA NAGRADA (1999/2000)

Praćenje nekih pokazatelja kondicijske pripremljenosti u polugodišnjem makrociklusu treninga vrhunskih košarkaša.

 

DIPLOMSKI RAD (2001)

Praćenje promjena u rezultatima motoričkih i funkcionalnih testova kod vrhunskih mladih košarkašica.

MAGISTARSKI RAD (2004)

Razlike u standardnim i izvedenim parametrima situacijske učinkovitosti između muških i ženskih košarkaških ekipa na seniorskim košarkaškim Europskim prvenstvima 2003.

 

DOKTORSKI RAD (2011)

Kontralateralni učinci unilateralnog treninga jakosti na mišićnu funkciju i ravnotežu tjelesno aktivnih žena.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZNANSTVENIM ČASOPISIMA
 

Bradić, J., Bradić, A., Pašalić E. (2006.). Razlike u standardnim parametrima situacijske učinkovitosti između pobjedničkih i poraženih ekipa na Seniorskim košarkaškim europskim prvenstvima 2003. godine. Homosporticus, 9(2):64-69.

Pašalić, E., Bradić, A., Manić, G., Bradić, J., Idrizović, K. (2008). Klaster analiza sadržaja za razvoj i održavanje različitih dimenzija snage. Homosporticus, godina 10, broj 1, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo.

Bradić, A., Bradić, J., Pašalić, E., Marković, G. (2009.). Isokinetic leg strength profile of elite male basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(4):1332-1337.

Kovačević, E., Bradić, J., Bejdić A., Abazović E. i Bradić A. (2010). Unilateral profile of dynamic balance of female students of faculty of sport and physical education. Homosporticus, 14(1):25-30.

Erol Kovačević, Ensar Abazović, Josipa Bradić, Mensur Vrcić (2012). The predictive value of isokinetic assessment on the explosive strength of the lower extremities. Homosporticus, 11(1): 49-55.

Bradić Josipa, Kovačević Erol, Bradić, Asim (2012). Dorsiflexion range of motion does not significantly influence balance in physically active young women. Homosporticus, 14 (2): 19-22.

Kovačević, E., Abazović, E., Vrcić, M., Bradić, J. (2013). The Effects of Concentric Isokinetic Training on Jumping Performance. HomoSporticus, 15(2):29-36

Ensar abazović, Erol Kovačević, Siniša Kovač, Josipa Bradić (2015). The effect of training of the non-dominant jknee muscles on ipsi- and contralateral strength gains.Isokinetics and Exercise Science 23 (3), 177-182.

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U OSTALIM PUBLIKACIJAMA

Nakić, J., Maršić, T. (2000.) Praćenje nekih pokazatelja kondicijske pripremljenosti u polugodišnjem makrociklusu treninga vrhunskih košarkaša. Zbornik radova 9. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 175 – 177.

Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L. (2003.). Primjena homogenih grupa u kondicijskoj pripremi košarkaša/ica. U Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 66 – 69.

 

Čustonja, Z., Nakić, J., Milanović, L. (2003.). Intervalna metoda rada. U Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Poreč, 128 – 130.

Nakić, J., Tkalčić, S., Jukić, I. (2005.). Differences in standard performance indicators between male and female basketball senior teams participating in the 2003 european championships. Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology „Science and proffesion - Challenge for the future“. Opatija, 526 - 528.

Tkalčić, S., Nakić, J., Šimek, S. (2005.). Differences in motor abilities between "young-senior" and "cadet" female basketball players. Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology „Science and proffesion - Challenge for the future“. Opatija, 385 - 386.

Trošt, T., Jukić, I., Milanović, L., Šimek, S., Nakić, J. (2005). Učestalost ozljeđivanja članova Hrvatske košarkaške reprezentacije. Nove tehnologije u sportu. Sarajevo, 450 - 452.

Tkalčić, S., Bradić, J., Gregov, C. (2007.). Utjecaj šuterskih koeficijenata na ukupnu uspješnost košarkašica juniorske dobi. Zbornik naučnih i stručnih radova,  Nove tehnologije u sportu. Sarajevo, 184 - 188.

Tkalčić, S., Bradić, J., Bradić, A., Gregov, C. (2007). Relacije količine potkožnog masnog tkiva i standardnih parametara situacijske efikasnosti košarkašica juniorske dobi. U Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Opatija, 238 - 243.

Bradić. J., Kovačević, E., Babajić, F. (2011). Effects of unilateral strength training on balance performance. Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology „Integrative power of kinesiology“. Opatija, 82-85.

Bradić, A., Kovačević, E., Bradić, J. (2011). Differences in the size of unilateral isokinetic effects in regard to angular speed of training. Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology „Integrative power of kinesiology“, Opatija, 77-81.

 

STRUČNI RADOVI OBJAVLJENI U STRUČNIM ČASOPISIMA

Nakić, J. (2003.). Dinamičko istezanje. Kondicijski trening, 1(1): 18 – 21.

Nakić, J. (2004.). Plan i program priprema hrvatske mlade ženske košarkaške selekcije za Svjetsko prvenstvo u Šibeniku 2003. godine, (2004). Kondicijski trening, 2(2): 59 – 64.

Bradić, J., Bradić, A., Ukić, M., Kovačević, E., Babajić, F. (2011). Redoslijed vježbi istezanja. Kondicijski trening, 9(2): 18 - 21.

 

STRUČNI RADOVI OBJAVLJENI U OSTALIM PUBLIKACIJAMA

Jukić, I.,Milanović, D., Jandrić, B., Puhak, S., Šimek, S., Nakić, J., Milanović, L. (2001). Sportaši u zagrebačkom sportu. Zbornik radova sa stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb, 49-59.

Jukić, I.,Milanović, D., Varvodić, I., Antekolović, Lj., Belušić, H., Čustonja, Z., Matić, M., Milanović, L., Nakić, J., Rukavina, D., Sekovanić, Z., Šimek, S. (2001.). Tehnologija sportske pripreme zagrebačkih sportaša. Zbornik radova sa stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta. Zagreb, 104-112.

Jukić, I.,Milanović, D., Vuleta, D., Harasin, D., Komes, Z., Nakić, J., Milanović, L. (2001, 2002.). Preventivni kondicijski trening u rukometu. Zbornik radova sa 25. i 26. seminara za rukometne trenere. Pula, 119 - 124.

Harasin, D., Antekolović, Lj., Milanović, L., Nakić J. (2001.). Sustavi treninga s teretom. U Zbornik radova 10. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske.  239 – 241.

Jukić, I., Vuleta, D., Komes, Z., Harasin, D., Nakić, J., Milanović, L. (2002.). Individualni dopunski trening. Zbornik radova znanstveno stručnog skupa “Dopunski sadržaji sportske pripreme”, Zagreb, 16 - 21.

Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D., Komes, Z., Harasin, D., Nakić, J. (2002.). Prevencijski kondicijski trening. Zbornik radova znanstveno stručnog skupa “Dopunski sadržaji sportske pripreme”, Zagreb, 22 - 28.

Šimek, S., Čustonja, Z., Nakić, J. (2002.). Programiranje treninga s opterećenjema kod žena. U Zbornik radova 11. ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj, 93 – 95.

Milanović, L., Jukić, I., Nakić, J., Čustonja, Z. (2003.). Kondicijski trening mlađih dobnih skupina. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 54 - 61.

Šimek, S., Nakić, J., Trošt, T. (2003.). Specifičnosti kondicijskoga treninga sportašica. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 64 - 72.

Nakić, J. (2003.). Metodika treninga fleksibilnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 256-263.

Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L., Marković, G. (2003.). Metodika treninga agilnosti. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 271 - 277.

Jukić, I., Komes, Z., Šimek, S., Milanović, L., Nakić, J., Trošt, T. (2003.). Metodika proprioceptivnog treninga. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 289-295.


Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L. (2003.). Kondicijska priprema u košarci. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 380-389.

Nakić, J. (2003.). Obrada i interpretacija rezultata dobivenih dijagnostičkim postupcima u košarci. Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Kondicijska priprema sportaša, 395-399.

Jukić, I., Šimek, S., Čustonja, Z. Milanović, L., Nakić, J. (2003.). Kondicijski trening u vodi. Zbornik radova V. konferencije o sportu Alpe-Jadran, 143-153.

Vuleta, D., Gruić, I., Milanović, L., Nakić, J., Harasin, D. (2003.). Modeliranje pojedinačnog treninga kompleksne usmjerenosti u rukometu. Zbornik radova 27 seminara rukometnih trenera, 99-109.

Nakić, J. (2004.). Metodika treninga fleksibilnosti mlađih dobnih kategorija u rukometu. Zbornik radova sa 28-og seminara za rukometne trenere, 71-77.

Rak, M., Nakić, J. (2005.) Oporavak sportaša nakon treninga i natjecanja-praktična iskustva. Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša: Oporavak u sportu, 155 – 162.

Tkalčić, S., Nakić, J., Jukić, I. (2005.). Korištenje kompjuterske obrade podataka u programiranju trenažnog rada. U Zbornik radova 14. ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj,  378 – 380.

Bradić, J., Bradić, A., Tkalčić, S., Šebić-Zuhrić, L. (2006.). Istezanje i prevencija ozljeda. Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša: Prevencija ozljeda u sportu, 107 – 115.

Tkalčić, S., Gregov, C., Bradić, J. (2007). Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija-metoda unapređenja učinkovitosti živčano-mišićnog sustava. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija: Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života, 337-343.

Bradić A., Rađo, I., Pašalić, E., Bradić, J., Marković, G. (2008). Trening jakosti u natjecateljskom razdoblju: praktični primjeri iz individualnih i timskih sportova. Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša: 59 - 61.

Bradić, J., Kovačević, E. (2012). Intenzifikacija u treningu fleksibilnosti. U Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj,  265-269.

 

Bradić, A., Mavrin Jeličić, M., Bradić, J. (2012). MBS („Movement Balance System“) u funkciji poboljšanja kvalitete pokreta kao temelja kvalitete života djece i omladine. U Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj,  262-264.

OBJAVLJENI SAŽECI

Jukić, I., Nakić, J., Milanović, L., Čustonja, Z. (2003). Monitoring of some indicators of physical fitness in a half-year cycle of training of top basketball players. Book of Abstracts of 8th Annual Congress European College of Sport Science, Institute of Sport Science University of Salzburg, Austria.

Nakić, J., Jukic, I., Šimek, S., Čustonja, Z., Bradić A., Pašalić, E. (2005.)  Differences in standard performance indicators between male and female basketball senior teams partipating in the 2003 European Championships. European College of Sport Science, Belgrade, 347.

Bradić, A., Jukić, I., Pašalić, E., Bradić, J. (2007). Program suplementacije prema usmjerenosti kondicijskih treninga košarkaške reprezentacije BiH u kvalifikacijama za europsko prvenstvu u košarci (Španjolska 2007. godine). Zbornik radova s  I. Međunarodnog kongresa sportske prehrane i suplementacije. Beograd,  63-65.

Bradić. J., Bradić, A., Kovačević, E., (2011). The effects of unilateral strength training on contralateral balance performance. European College of Sport Science, Liverpool, str. 334.

 

Josipa Bradić, Erol Kovačević , Asim Bradić (2012). Effects of unilateral strength training on contralateral one - legged standing balance. The 8th International Conference on Strength Training, 2012, Oslo, Norwegian.

Izabrani projekti

Modeliranje i vrednovanje metodičkih postupaka kondicijske pripreme

(0034217)

Voditelj: prof.dr. Dragan Milanović

Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja (034-0342610-2609)
Voditelj: prof. dr. Dragan Milanović

Povijest zaposlenja

 • 1999. godine radila sam kao košarkaški trener u mlađim uzrastima (Vučići).
 • Od 2001. sam radila kao vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta na REDOVITOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU na predmetu Osnovne kineziološke transformacije (m).
 • Od 2001. sam također radila kao vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta na ODJELU ZA IZOBRAZBU TRENERA DRUŠTVENOG VELEUČILIŠTA pri Kineziološkom fakultetu (Fizička priprema sportaša).
 • Tijekom 2001. godine radila sam kao kondicijski trener ženske kadetske košarkaške nacionalne selekcije (generacija 1985, osvojeno treće mjesto na EP u Bugarskoj 2001.).
 • U sezoni 2001./2002. radila sam kao kondicijski trener ŽKK Medvešćak.
 • U sezoni 2001./2002. radila sam kao kondicijski trener u ŽKK Croatia.
 • U sezoni 2001/2002 radila sam i kao kondicijski trener ženske odbojkaške prvoligaške ekipe Azena iz Velike Gorice.
 • Tijekom 2001./2002. radila sam i kao individualni kondicijski trener u raznim sportovima (tenis, košarka, odbojka, nogomet).
 • Tijekom 2002. godine radila sam kao kondicijski trener ženske juniorske košarkaške nacionalne selekcije (generacija 1984.).
 • Od 2002. do 2005. radila sam kao kondicijski trener ženske košarkaške prvoligaške ekipe Montmontaža.
 • Tijekom 2003 godine radila sam kao kondicijski trener ženske košarkaške mlade nacionalne selekcije (generacija 1982., osvojeno četvrto mjesto na Svjetskom prvenstvu za mlađe seniorke).
 • Tijekom 2004 godine radila sam kao kondicijski trener ženske košarkaške mlade nacionalne selekcije(generacija 1984.).
 • Od 2004. do 2005. bila sam zaposlena kao fitness instruktor u fitness centru HAVK Mladost, Veslačka 26, u Zagrebu.
 • Od 2006. radim kao programski savjetnik za kondicijsku pripremu ženske seniorske košarkaške reprezentacije (s trenericom Lindom Antić-Mrdalj).
 • Od 1.8.2005. godine sam zaposlena na Kineziološkom fakutetu, Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak-asistent na projektu prof.dr. Dragana Milanovića i na predmetu Osnovne kineziološke transformacije (OKT-žene) kod prof.dr. Sonje Tkalčić/doc.dr. Maja Horvatin-Fučkar.
 • Od 2011. godine radim kao viši asistent na predmetu Osnovne kineziološke transformacije kod doc. dr. Maje Horvatin-Fučkar.
 • Od ak. godine 2013/14. radim na predmetu OKT 1 kod prof.dr Gorana Markovića i doc. dr. Maje Horvatin-Fučkar.