Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

prof. dr. sc. Goran Sporiš

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: Pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću

Soba:
122
Konzultacije:

UTORAK 14:00h - 15:00h

 

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2003
Godina doktoriranja:
2007
Na zavodu od:
2005

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

prof. dr. sc. Goran Sporiš

Rođen 06.09.1979. godine u Zagrebu, Hrvat, državljanin RH.

Školovanje:

1994. godine završio Osnovnu školu Šestine koju je pohađao u Zagrebu.

1994. godine upisao II. Opću gimnaziju u Zagrebu, koju je završio 1998. godine.

1998. godine upisao je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

30. siječnja 2003. godine je diplomirao s odličnim uspjehom (prosjek 4,51) .

20. siječnja 2004. godine upisao je Postdiplomski studij za stjecanje znanstvenog stupnja doktora društvenih znanosti iz polja odgojnih znanosti grana Kineziologija, modul sport.

24. rujna 2007. godine položio je sve ispite s odličnim uspjehom (prosjek 4,9 ) te obranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Efekti situacijskog polistrukturalnog kompleksnog treninga na morfološka, motorička, situacijsko-motorička i funkcionalna obilježja“ na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci:

1. siječnja 2005. primljen je za asistenta na predmetu Sistematska Kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja na sveučilišnom dodiplomskom studiju, Kineziološkog fakulteta. Goran Sporiš izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora   13.09.2017.  u području društvenih znanosti, polje kineziologija, grana Sistematska kineziologija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Znanstvena djelatnost:

Teme interesa znanstveno-istraživačkog rada Gorana Sporiša su analiza izvedbe u sportu, znanstvena istraživanja iz područja kineziologije, upravljanje u području sporta i kineziologije, treniranje, testiranje vrhunskih sportaša, rast i razvoj u odnosu na sportsku izvedbu.

Međunarodna djelatnost:

Međunarodna djelatnost uključuje pozvana predavanja na sveučilištima u Europi, seminarima, konferencijama i Intenzivnim programima Europske unije kao što su:

 • International Christmas Sport Conference, Szombately, 2008.-2014. godine gdje je bio organizator, pozvani predavač i jedan od urednika zbornika radova.
 • University of Middlesex, UK gdje je gostujući profesor.
 • Cardiff Metropolitan University, UK, gostujući profesor .
 • University of Camberra, Australia gdje je održao pozvano predavanje na International Association of Computer Science in Sport, 7th International Symposium.
 • ERASMUS Intenzivni program „Peformance Analysis Course“,  2010. – 2013. godine.

prof. dr. sc. Goran Sporiš provodi znanstvena međunarodna istraživanja u suradnji s Institutom za sportske znanosti Sveučilišta u Zapadnoj Mađarskoj te Sveučilištem u Middlesex-u iz područja analize izvedbe u ekipnim sportovima (nogomet). Na navedenim je sveučilištima proveo ukupno više od dvije godine na realizaciji nastave, realizaciji zajedničkih programa i konferencija i znanstvenim istraživanjima. Treba istaknuti doprinos organizaciji i realizaciji 5. 6. i 7. međunarodne konferencije o kineziologiji održanih 2008., 2011. i 2014. godine u organizaciji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obnašao dužnost tajnika Programskog odbora konferencija, a na konferenciji 2011. 2014. i 2017 godine je  bio i urednik zbornika radova.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Milanović, Zoran; Pantelić, Saša; Čović, Nedim; Sporiš, Goran; Mohr, Magni; Krustrup, Peter.
Broad-spectrum physical fitness benefits of recreational football: a systematic review and metaanalysis. // British journal of sports medicine. 2018 (2018) ; 1-14 

 https://orcid.org/0000-0002-8372-7728

Scopus Author ID: 22235390100

Profesionalni interesi i članstva

Recenzent međunarodnih časopisa:

 

 • Collegium Antropologicum
 • Croatian Journal of Education
 • Journal of Sport Science
 •  Int. J. Performance Analysis in Sport
 • Asian Journal of Sports Medicine
 • European Journal of Sport Science
 • Croatian sport medicine journal
 • Kinesiology
 • Acta Kinesiologica
 • Homosporticus
 • Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology
 • Journal of Sports Science and Medicine
 • Sports Medicine
 • The Journal of Physical Therapy Science
 • BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation
 • International Journal of Sports Physiology and Performance
 • Journal of Strength and Conditioning Research
 • Early Child Development and Care

Član je uredništva međunarodih časopisa:

 • Homosporticus
 • International Journal of Performance Analysis in Sport
 • International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
 • Journal of Exercise Science & Physiotherapy
 • Slovak journal of sport science
 • Advances in Sport Science and Medicine (ADVSSM)

Međunarodne i domaće udruge znanstvenika, znanstvne i znanstveno stručne udruge:

International Society of Performance analysis 

International Network in Sport and Health Science 

 

Izabrani projekti

 

 • Advanced Scientific Writing and Research Methodology in Sport Science in English (SWARM)International Postgraduate Course (Equivalent to 10 ECTS) Certified by the University of West-Hungary (Szombathely)  Recognised by the International Society of Performance Analysis of Sport (ISPAS)
 • ERASMUS Intenzivni program „Peformance Analysis Course“,  2010. – 2013. godine.
 • Razvoj algoritama za testiranje multivarijatnih strukturalnih hipoteza (034-0342618-2222)
 • Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju (227-2271694-1696)
 • Anaerobni kapaciteti u udaračkim borilačkim sportovima (HRZZ-UIP-11-2013-6524)
 • Fiziološke determinante uspješnosti u sportovima izdržljivosti (034-0342607-2279)
 • Dijagnostički postupci za utvrđivanje stanja treniranosti u rukometu (034-0000000-2614)
 • Razina treniranosti i incidencija bolesti/ozljeda kod plivača (034-0342282-2401)
 • Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja (034-0342610-2609)
 • UTJECAJ RAZLIČITIH OBLIKA TJELESNE AKTIVNOSTI NA DIABETES MELLITUS (034-0000000-3337)
 • Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata (009-0342618-2193)
 • Sekularne promjene dobi menarhe i pojava pretilosti tijekom puberteta (216-0000000-3439)
 • Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša (034-0000000-2340)
 • Značaj razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti (034-0342282-2325)
 • Tehnološka platforma za nove ICT strategije u terapiji i kontroli dijabetesa (RC.2.2.08-0010)

 

Povijest zaposlenja

 • 2003. - 2005. godine– Vanjski suradnik ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.  godine - Asistent na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2009. - 2012. godine - Docent na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2011. - 2015. godine -  Predstojnik Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju
 • 2012. - 2017. godine - Izvanredni profesor na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2013. godine - Pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću
 • 2013. - 2018. godine - Koordinator za strane studente i nastavu na engleskom jeziku(erasmus)
 • 2015. - 2017. godine - Zamjenik predstojnice Zavoda za Opću i primjenjenu kineziologiju (za znanstveni rad i etiku)
 • 2017. godine - Redoviti profesor na predmetima Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja
 • 2017. godine - Voditelj katedre za Opću i primijenjenu kineziologiju