Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O vanjskom suradniku

prof. dr. sc. Dragan Milanović

Zvanje: professor emeritus

Konzultacije:

Ponedjeljkom, utorkom i srijedom 12:30 - 14:00

Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju , Zavod za kineziologiju sporta
Godina diplomiranja:
1972.
Godina magistriranja:
1976.
Godina doktoriranja:
1984.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Osnovni biografski podaci:

Rođen 29.08.1948. godine u Slavonskom Brodu. Po nacionalnosti Hrvat.

Oženjen, otac dvoje djece.

Obrazovanje:

1967. godine završio srednju školu u Slavonskom Brodu.

1972. diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

1976. godine magistrirao i stekao znanstveni stupanj magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije.

1984. godine stekao naslov doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije.

ZNANSTVENI RAD - UREDNIŠTVO

Od 1990 godine obnaša funkciju glavnog i odgovornog urednika međunarodno priznatog časopisa “Kineziologija”. Sudjeluje u organizaciji i provedbi znanstvenih i stručnih skupova za kadrove iz područja kineziologije i sporta. Najvažnija znanstvena funkcija i uspjeh je pokretanje i vođenje četiri do sada održane Međunarodne znanstvene konferencije o kineziologiji (1997., 1999., 2002., 2005., 2008. godine).

Član je redakcija više znanstvenih časopisa u svijetu:  Acta Kinesiologiae Universitstis Tartuensis (Estonija), Kinesiologija Slovenica (Slovenija), Journal of Human Kinetics (Poljska), Leistungssport (Njemačka), Education, Physical Training and sport (Litva) i Homo sporticus (BIH).

NAGRADE

1994. godine dobio je republičku nagradu sporta «Franjo Bučar», a 2000. godine stekao je titulu počasnog doktora znanosti na Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukraina).

2006. godine dobio je Državnu nagradu za znanost, i nagradu grada Zagreba za znanost i sport.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

KVALIFIKACIJSKI RADOVI

Milanović, D. (1976): Faktorska struktura atletskog desetoboja i problem valjanosti vrednovanja postignutih rezultata bodovanjem. Magistarski rad, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

Milanović, D. (1984): Relacije između morfoloških, motoričkih, kognitivnih i konativnih karakteristika i rezultata u nekim atletskim disciplinama. Disertacija, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

Znanstveni radovi

Znanstveni radovi objavljeni in ekstenso u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima (prema Pravilniku MZT o vrednovanju časopisa) koji se citiraju u međunarodno priznatim indeksnim bazama.

 1. Milanović, D. (1976): Relacije između manifestnih i latentnih dimenzija dizanja utega i rezultata u bacanjima kugle, diska i koplja. Kineziologija, 6, 1-2:194-204.

 

 1. Milanović, D. (1977): Metrijske karakteristike testova za procjenu faktora eksplozivne snage. Kineziologija, 7, 1-2:43-53.

 

 1. Milanović, D. (1978): Utjecaj varijabli ubacivanja lopte u koš na konačni rezultat košarkaške utakmice. Kineziologija, 8, 1-2:136-148.

 

 1. Milanović, D. (1980): Kanonička povezanost morfoloških i motoričkih karakteristika i rezultata u nekim atletskim disciplinama. Kineziologija, 10, 1-2:25-33.

 

 1. Milanović, D. (1981): Latentna struktura nekih testova za procjenu faktora eksplozivne snage. Kineziologija, 12, 1-2:35-41.

 

 1. Blašković, M., D. Milanović i B. Matković (1982): Analiza pouzdanosti i faktorske valjanosti situaciono-motoričkih testova u košarci. Kineziologija, 14, 5:131-149.

 

 1. Milanović, D. (1983): Metodologija i efikasnost bodovanja rezultata u atletskim višebojima. Kineziologija, 15, 1:6-74.

 

 1. Blašković, M., i D. Milanović (1983): Relacije situaciono-motoričkih testova i ocjena uspješnosti u košarci. Kineziologija, 15, 2:7-16.

 

 1. Horga, S. i D. Milanović (1983): Utjecaj konativnih regulativnih mehanizama i uspješnosti u košarci. Kineziologija, 15, 2:45-53.

 

 1. Milanović, D. (1985): Analiza efekata treninga vrhunske košarkaške momčadi u pripremnom periodu. Kineziologija, 17, 2:131-135.

 

 1. Metikoš, D., E. Hofman, F. Prot i D. Milanović (1987): Utjecaj situacionog treninga na kvalitativne promjene mjera motoričke efikasnosti. Kineziologija, 1987, 19, 1:33-36.
 2. Milanović, D., E. Hofman, V. Puhanić i V. Šnajder (1987): Kanoničke relacije motoričkih varijabli i rezultata u atletici kod studenata fizičke kulture. Fizička kultura,  1987, 3:69-84.

 

 1. Šnajder, V., E. Hofman i D. Milanović (1987): Prognostička vrednost na morfološkite merki vo odnos na uspešnosta na sprintet na 10 metri kaj učenicite. Fizička kultura,  1-2:18-23.

 

 1. Milanović, D., S. Valentić i N. Zvonarek (1988): Kontrola treniranosti vrhunskih rukometašica u dijelu godišnjeg ciklusa treninga. Kineziologija, 20, 2:135-142.

 

 1. Šnajder G., D. Milanović, V. Šnajder (1988): Formiranje klika u jednoj vrhunskoj odbojkaškoj momčadi, Fizička kultura , 42/88, 130-133

 

 1. Milanović, D., S. Heimer, V. Medved, M. Mišigoj-Duraković i I. Fattorini (1989): Possibilities of application of test results in programming top athletes training. Basketball medical periodical, 4, 1:3-8.

 

 1. Milanović, D. i Ž. Lukenda (1989): Analiza trendova olimpijskih rezultata u bacanju kugle. Fizička kultura, 43, 4:231-236.

 

 1. Milanović, D. (1990): Latentna struktura treniranosti vrhunskih atletičarki - višebojki. Kineziologija 1-2:25-31.

 

 1. Janković, V., N. Marelić, D. Milanović (1991): Modeliranje i analiza igre u modernoj odbojci. Kineziologija 1-2:13-28.

 

 1. Milanović, D., M. Milanović (1992): Sportska aktivnost i okolinski faktori u funkciji razvoja djeteta - sportaša. Kineziologija, 1-2:15-20.

 

 1. Milanović, D. (1993): Modeliranje procesa sportske pripreme u atletskom desetoboju. Kineziologija, 1-2:75-98.

 

 1. Milanović D, I. Jukić, D. Itoudis (1994): Utjecaj programiranog treninga na promjene u motoričkim sposobnostima mladih košarkaša. Kineziologija, 1-2:33-43.

 

 1. Šnajder V., D. Milanović (1995): Neke razlike između dvanaestogodišnjih dječaka sprintera i vrhunskih sprintera. Kineziologija, 1:18-21.

 

 1. Trninić, S., D. Milanović, M. Blašković, Ž. Birkić, D. Dizdar (1995): The influence of defensive and offensive rebounds  on the final score in a basketball game. Kineziologija, 2:44-49.

 

 1. Milanović, D., M. Mejovšek, Ž. Hraski (1996): Kinematička analiza faze izbačaja koplja - Analiza jednog slučaja. Kineziologija, 1: 44-47.

 

 1. Šnajder, V., D. Milanović, E. Hofman (1996): Analiza efikasnosti različitih načina izvođenja starta kod djece mlađe dobi. Kineziologija, 1:25-28.

 

 1. Milanović, D., I. Jukić, D. Dizdar (1997): Dijagnostika funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kao kriterij za selekciju košarkaša. Kineziolgija 2:42-45
 1. Trninić, S., Milanović D., Dizdar D. (1997). Worin unterschieden sich Sieger von Verlierern im Basketball, Leistungssport, 2:29-34

 

 1. Dizar D., Trninić, S., Milanović D. (1997): Prilog utvrđivanju tipova košarkaša na temelju standardnih pokazatelja situacijske efikasnosti, Kineziologija, 2:49-55

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Blašković, M.(1998): Utjecaj programiranoga treninga na promjene funkcionalnih sposobnosti mladih košarkaša, Kineziologija, 30, 1:37-42

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (1999): Latentna struktura prostornih, faznih, pozicijskih i kretnih obilježja rukometne igre, Kineziologija, 31, 1:35-50

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta D. (1999): Analysis of Changes and Indicators of Functional and Motor Readiness of Female Basketball Players within One Year Training Cycles. Collegium Antrophologicum, 23, 2:691-706

 

 1. Čoh, M., Milanović, D., Dolenec, A. (1999): Biomechanische Merkmale des Sportshritts von Sprinnterinnen der Spitzenklasse, Leistungssport, 5:41-46

 

 1. Jukić, I., D. Milanović, D. Vuleta, Bračić: (2000) Evaluation of varijables of shooting for a goal recorded during the 1997. Europpean basketball championship in Barcelona. Kinesiology 32,2: 51-62.

 

 1. Jaklinović-Fressl, Ž., Horga, S., Milanović, D., Heimer, S., Andrijašević, M., Medved, R., Medved, V., Jukić, I. (2000): The Journal “Kinesiology” is thirty years young (1971-2000) and ten years old (1990-1999). Kinesiology 32 (2): 5-30.

 

 1. Čoh Milan, Dragan Milanović and Tomaš Kampmiller (2001): Morphologic and Kinematic Characteristics of Elite Sprinters, Collegium Antropologicum, 25,2:605-610.

 

 1. Sertić. H., D. Milanović, D. Vuleta (2002): Differences in the speed of learning particular judo throwing techniques. Kinesiology 34(2): 169-181.
 1. Čoh, M., Milanović, D., Emberšić, D.(2002) Anthropometric characteristic of elite junior male and female javelin throwers. Collegium antropologicum. 26 (2002); 77-83

 

 1. Vuleta, D., D. Milanović, H. Sertić. (2003) Relations among variables of shooting for a goal and outcomes of the 2000 Men’s European Handball Championship matches. Kinesiology 35(2): 168-183.

 

 1. Marković, G.,  I. Jukić, D. Milanović, D. Metikoš (2005). Effects of sprint and plyometric training on morphological characteristics in physically active men. Kinesiology 37 (1). 32-39.

 

 1. Harasin, D. Milanović, D. (2005). Razlike med najboljšimi olimpijskimi in svetovnimi rezultati v atletskih metalnih disciplinah v olimpijskih letih. Kinesiologia Slovenica, 11, 1 (2005); 31-42.

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D. (2005). The latent structure of variables of sport preparation and athletic preparedness based on physical conditioning contents in basketball. Kinesiology, 37, 2: 182-194.

 

 1. Milanović D., I. Jukić, D. Vuleta (2005): Metodološki pristup znanstvenim istraživanjima u sportskim igrama. Homo Sporticus Naučno-stručni časopis iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, br.2:91-100.

 

 1. Gruić, I., Vuleta, D. and Milanović, D. (2006). Performance indicators of teams at the 2003 Men's World Handball Championship in Portugal. Kinesiology, 38(2):164-175.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Šimek, S. (2007). Diagnostic procedures in sport games. Research yearbook, Studies in Physical Education and Sport 13(1): 17-23.

 

 1. Marković, G., Jukić, I., Milanović, D., Metikoš, D. (2007). Effects of sprint and plyometric training on muscle function and athletic performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(2): 543-549.
 1.  Jukić, I., Milanović, D., Marković, G., Milanović, L., Šimek, S., Gregov, C. (2007). Scientific and practical approach to physical conditioning of athletes. Serbian Journal of Sports Sciences 1 (4):116-121.
 1. Šimek Šalaj, S., Milanović, D., Jukić, I. (2007). The effects of proprioceptive training on jumping and agility performance. Kinesiology 39(2):131-141.
 1. Ohnjec, K., Vuleta, D., Milanović, D. & Gruić, I. (2008). Performance indicators of teams at the 2003 World Handball Championship for woman in Croatia. Kinesiology, 40(1), 69-79.

 

 1. Sporis, G., Jukic, I.,  Ostojic, S.M., Milanovic, D. (2009). Fitness Profiling in Soccer: Physical and Physiologic Characteristics of Elite Players, The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(7):1947-53.

 

 1. Čustonja, Z., Milanović, D., Sporiš, G. (2009). Kinesiology in the Names of Higher Education Institutions in Europe and The United States Of America. Kinesiology 41 (2): 136-146.

 

 1. Sporiš, G. ,Vuleta, D., Vuleta, D., Jr., Milanović, D. (2010). Fitness Profiling in Handball: Physical and Physiological Characteristics of Elite Players. Collegium Antropologicum, 34 (3): 1009-1014.
 1. Dražen Harasin, Dragan Milanović i Milan Čoh (2010), 3D Kinematics of the Swing Arm in the Second Double Support Phase of Rotational Shot put – Elite vs. Subelite Athletes, Kinesiology, 42, 2, 169-174.

 

 1. Rogulj,N., Vuleta, D., Milanović, D., Čavala, M., Foretić, N. (2011). The efficiency of elements of collective attack tactics in handball. Kinesiologia Slovenica 17(1): 5-14.

 

 1. Milanović, D., Vuleta, D. i Šišić, A. (2012): Comparative Analysis of Morphological Characteristicsof Goalkeepers in Football and Handball. Montenenegrin  Journal of Sports Science and Medicine, 1: 5–9.

 

 1. Milanović, D., Šalaj, S. i Gregov, C. (2012). Opća kondicijska priprema u funkciji zaštite zdravlja sportaša. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju – 63, Suppl. 3, 103-119
 1. Selmanović, A., Milanović, D. and Čustonja, Z. (2013). Effects of an Additional Basketball and Volleyball Program on Motor Abilities of Fifth Grade Elementary School Students. Collegium Antropologicum, 37 (2), 391-400.
 1. Milinović, I., Milanović D. i Harasin, D. (2013). Differences between best Olympic results and best world athletics events' throws women accomplished in the Olympic Games' years. Acta Kinesiologica, 7, 2. 10-15.

 

 1. Vuleta Dinko, Dragan Milanović and Lidija Bojić-Ćaćić (2013) The Effects of Mini-Handball and Physical Education ClassesOn Motor Abilities of Children of Early School Age Journal of Educational Sciences, Vol. 15, No. Sp .Ed. 4. 111 -146.

Znanstveni radovi objavljeni in ekstenso u međunarodnim publikacijama (zbornicima radova) koje se prema Pravilniku MZT o vrednovanju časopisa i publikacija citiraju u priznatim indeksnim bazama (A1)

 1. Harasin, D., Milanović, D., Jukić, I. (2002). Development of Sport Performace in the Olympic Games Shot-Put Finalists. Proceedings Book of the 3 rd  International Scientific Conference”Kinesiology – New Perspectives”, Opatija, Croatia, Septemer 25 – 29, 2002. pp. 213-216.

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D. (2002). Characteristics of the Basketball Conditioning Process and Preparedness – Latent Structure. Proceedings Book of the 3 rd  International Scientific Conference”Kinesiology – New Perspectives”, Opatija, Croatia, Septemer 25 – 29, 2002. pp. 349-352.
 1. Jukić, I., D. Milanović, G. Marković, L. Milanović, S. Šimek, C. Gregov (2005). Terms, meanings and research of physical conditioning of athletes. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». 364-367.
 1. Milanović, D., I. Jukić, D. Vuleta,  S. Šimek (2005). Methodology of scientific research on team sport games in Croatia. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». 426-431.
 1. Hofman, E., Harasin, D., Milanović, D.,   Lj. Antekolović  (2005). Three dimensional evaluations of shot putting technique of highly skilled performer. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». 451-454.
 1. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić, K. Ohnjec (2005). Influence of the goals scored on final outcomes of matches of the 2003 world handball championships for men in Portugal. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». 470-473
 1. Gruić, I., D. Vuleta, D. Milanović, K. Ohnjec (2005). Influence of performance parameters of backcourt attackers on final outcomes of matches of the 2003 world handball championships for women in Croatia. In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». 474-477.

 

 

 

 

 1. Harasin, D., Milanović, D.,  M. Čoh (2005). Kinematics of shot putting technique – a review of research methodology used.  In: Milanović, D., F. Prot (Eds.) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future». 815-818.

 

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Sporiš, G. (2008).  Kinesiology in Europe and United States of America – differences in number and names of european and USA higher education Institutions. In: Milanović, D., Prot, F. (Eds), "Kinesiology Research Trends and applications", Proceedings Book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, 2008, Zagreb, Croatia. 24-30.

 

 1. Harasin, D., Milanović, D., Milinović, I. (2008). The differences in toe-to-toe distance in first single support phase of rotational shot put beetwen elite and sub-elite performers. In: Milanović, D., Prot, F. (Eds), " Kinesiology Research Trends and applications ", Proceedings Book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, 2008, Zagreb, Croatia. 235-237.

 

 1. Gregov, C., Šalaj, S. i Milanović, D. (2011) Changes in power measurements influenced by Medicine ball ballistic training

In: Milanović, D., Prot, F. (Eds), Integrative power of kinesiology, Proceedings Book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Croatia. 439-445.

 

 1. Škegro, D., Dizdar, D., Milanović, D. i Bradić, A (2011) Evaluation of basic types of offense in basketball according to its beginning and outcome and the final outcome of the game. In: Milanović, D., Prot, F. (Eds), Integrative power of kinesiology, Proceedings Book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Croatia. 565-569.

 

Znanstveni radovi objavljeni in ekstenso u domaćim i stranim časopisima (A2)

 1.  Milanović, D. (1989): Kvantitativne karakteristike šutiranja na koš u vrhunskoj košarci. Sportska praksa, 37-40.

 

 1.  Milanović, D. (1981): Prediktivna vrijednost baterije testova za procjenu eksplozivne snage u odnosu na efikasnost bacanja kugle. Sportska praksa, 35-38.

 

 1.  Milanović, D., E. Hofman, V. Šnajder i V. Puhanić (1986): Položaj nekih atletskih disciplina u prostoru manifestnih i latentnih morfoloških obilježja. Elan, 1:115-123.
 1. Milanović, D., I. Fattorini (1990):. Dijagnostika motoričkih sposobnosti u funkciji programiranja treninga u košarci. Košarkaški medicinski vjesnik, 5, 2-3:65-75.

 

 1. Milanović D., V. Šnajder (1991): Prilog metodici treninga skočnosti mladih odbojkaša.  Hrvatski športsko-medicinski vjesnik, 6, 3:66-71.
 1. Milanović D., I. Jukić (1992): Kvantitativne primjene u testovima motoričkih sposobnosti tijekom treninga djece - košarkaša. Hrvatski športsko-medicinski  vjesnik, 1-2:12-18.

 

 1. Trninić, S., Milanović, D., Dizdar, D. (1997): Dove é la differenza tra le squadre vincenti e quelle perdenti nella pallacanestre, Rivista di Cultura Sportiva, 38: 49-55 (reprint članka pod brojem 2.1.29)

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (2000):, Latent structure of the spatial, phasic, positional and movement characteristics of the handball game. Periodical Handball, 1:38-54

 

 1. Milanović, D. (2001): Strategic prospects of the Development of Sport in Croatia. Acta Kinesiologicae Universitatis Tartuensis. Vol 6 (Supplement). str. 176-179
 1. Vuleta, D., D. Milanović, I. Gruić (2003). Changes in physical conditioning status of female handball players during the preparation period. In: Handball periodical, Issue 2, 35-39.

 

 1. Vuleta, D.; Milanović, D. i Nikolić, A. (2012): Razlike između rukometaša kadeta i mlađih kadeta u pokazateljima specifičnih motoričkih sposobnosti.  Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont,  34,35,36/X. str. 34-38.

 

 1. Milanović, D., Vuleta, D  i  Tomašević, S (2013). Razlike rukometašica kadetske i seniorske dobi u pokazateljima kondicijske pripremljenosti. Crnogorska       sportska akademija, „Sport Mont“ br. 37, 38, 39. 441-446

 

 1.  Milanović, D. i Vuleta, D. (2013).  Association between morphological dimensions of water polo players and play performance indicators..(2013). Crnogorska sportska akademija, „Sport Mont“ br. 37, 38, 39. 447-453

 

 

 

 

Znanstveni radovi objavljeni in ekstenso u zbornicima domaćih i međunarodnih   znanstvenih skupova (A2)

 

 

 1. Milanović, D. (1979): Utjecaj morfoloških i motoričkih osobina na rezultate u bacanju kugle. Međunarodni kongres tjelesnog odgoja i sporta, AIESEP, Split-Brač, 145-147.

 

 1. Blašković, M. i D. Milanović (1983): The relationship between situational motoric dimensions and performance in basketball. International congress, AIESEP, Teaching team sports, Roma, 354-358.

 

 1. Milanović, D., E. Hofman, V. Šnajder i F. Prot (1984): Kanoničke i kvazikanoničke relacije primarnih antropoloških karakteristika i rezultata u atletskom višeboju. Zbornik radova II Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 284-288.

 

 1. Puhanić, V. i D. Milanović (1984): Analiza efikasnosti dva različita metodska postupka usvajanja i usavršavanja tehnike bacanja kugle. Zbornik radova II Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 313-319.

 

 1. Šnajder, V., D. Milanović i E. Hofman (1985): Utjecaj programiranog treninga snage na brzinu startne reakcije i startnog ubrzanja kod sprintera. Zbornik del "Spremljanje in vrednotenje telesne vzgoje v vzgojno-izobraževalnom procesu". 6. Letna šola, Kranjska Gora, 274-283.

 

 1. Milanović, D. (1986): Relacije morfoloških taksona i taksona određenih efikasnošću u nekim atletskim disciplinama. Zbornik radova IV. Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje, Svezak 2, JAZU, Zagreb, Zavod za znanstveni rad, Osijek, 200-221.

 

 1. Šnajder, V. i D. Milanović (1987): Relacije između nekih motoričkih varijabli i nekih atletskih disciplina i trčanja na 300 metara kod učenica V. i VI. razreda. Zbornik radova III Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 245-248.

 

 1. Šnajder, V. i D. Milanović (1987): Valorizacija efekata šestotjednog treninga u pionirskoj atletskoj školi. Zbornik radova III. Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 369-372.

 

 1. Milanović, D., E. Hofman i V. Šnajder (1987): Latentna struktura jednog uzorka atletskih disciplina. Zbornik radova III Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 336-338.

 

 1. Milanović, D., V. Šnajder, E. Hofman (1987): The latent structure of the running track variables of varied lenghts in student physical education. Proceedings of FISU/CESU Conference, Zagreb, 168-170.

 

 1. Milanović, D. (1987): Factor analysis of certain athletic disciplines. Proceedings of FISU/CESU Conference, Zagreb, 173-174.

 

 1. Hofman, E. i D. Milanović (1988):Die Auswirkungeen eines specifischen Trainings auf die Veranderungen von ausgewahlten motorischen Eingeshaften bei Telnehmern der Leihtathletiksschule. Jungedathletik, Arbeitshericsht des Internationalen DLV - Fortbildungskongresses (Augustin, D. i M. Joch), Schors - Verlags - Gesellschaft mbH Niedernhausen, Taunus, 480-484.

 

 1. Milanović, D. i G. Šnajder (1988): Utjecaj specijalnog programiranog treninga na promjene u nekim varijablama skočnosti kod mladih odbojkaša. Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Šibenik, 103-105.

 

 1. Milanović, D., S. Valentić i N. Zvonarek (1988): Valorizacija efekata jednog programa treninga vrhunske rukometne ekipe u natjecateljskom periodu. Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Šibenik, 106-108.

 

 1. Milanović, D. (1989): Utjecaj antropoloških činilaca na rezultate u bacanju kugle. Zbornik na trudovi IX Letne šole pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Ohrid, 162-165.

 

 1. Milanović, D., D. Vuleta (1991): Dijagnostika motoričkih sposobnosti rukometaša. Zbornik tema XVI. Seminara rukometnih trenera, Pula

 

 1. Milanović D.: Kineziološki postupci u procjeni bazičnog i specifičnog motoričkog statusa športaša. Zbornik znanstveno-stručnih radova Zagrebačkog sajma športa (str: 103-108), Zagreb, 20-24.04.1993.

 

 1. Milanović, D. (1996):  Dijagnostika i analiza kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša",U: Milanović D. i sur.: "Fitness",  Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Zagreb, III90-III-97

 

 1. Milanović D. (1996): Kineziološka dijagnostika bazičnih i specifičnih sposobnosti sportaša.U: "Dijagnostika u športu", Zbornik radova Međunarodne konferencije Alpe-Jadran, Rovinj ,26-29.09.1996., 35-40.

 

 1. Jukić, I., D. Dizdar, D. Milanović (1996):Utjecaj programiranog treninga na promjene funkcionalnih sposobnosti mladih košarkaša, U: “Dijagnostika u sportu”,  Zbornik radova konferencije Alpe-Jadran. 307-312
 1. Milanović D., D. Dizdar  i I. Jukić (1996): Functional and motor abilities diagnostics as the citerion of selection of national basketball team members. Zbornik radova Međunarodne konferencije, Kiev, Ukraine, 31-32

 

 1. Milanović, D., I. Jukić, D. Dizdar, S. Trninić (1996): Analiza funkcionalnih sposobnosti junorske košarkaške ekipe za vrijeme prvog stupnja pripremnog perioda. Zbornik radova Međunarodne konferencije "Frontiers in sport science, Nica, Francuska, 770-771

 

 1. Milanović, D., L. Pavičić, S. Trninić, I. Jukić (1996): Doprinos metodologiji procjene učinkovitosti igrača u košrkaškoj igri. Zbornik radova Međunarodne konferencije "Frontiers in sport science", Nica, Francuska, 830-831

 

 1. Dizdar D., D. Milanović, S. Trninić, I. Jukić (1996): Kanonički odnosi između varijabli šutiranja na koš i nekih situaciono uvjetovanih indikatora uspješnosti u košarkaškoj igri. Zbornik radova Međunarodne konferencije "Frontiers in sport scinece", Nica, Francuska.

 

 1. Milanović, D. (1997): Kineziološka dijagnostika bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti sportaša, “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb, 97-102

 

 1. Jukić I., D. Milanović, D. Dizdar (1997): Razlika u rezultatima motoričkih testova između kadeta i juniora košarkaša, “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Fakulteta za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb, 112 - 116.

 

 1. Milanović, D., I. Jukić, L. Pavičić, S. Trninić (1997): Prilog metodologiji ocjene efikasnosti igrača u košarci, , Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb, 174-177.

 

 1. Milanović, D., Hraski, Ž., Mejovšek, M. (1997) Kinematic analysis of discus throw – a case study. Proceedings 1st International scientific Conference of Kinesiology, Dubrovnik, 136-138

 

 1. Milanović,D., Jukić, I. (1999): Modeling and evaluation of trainig process in basketball, Proceedings VI. Sport Kinetics Conference, Ed: Strojnik, V., Ušaj, A., Ljubljana, 24 – 31

 

 1. Milanović D. (1999): Struktura i značajke znanstvenih istraživanja u postučju sporta, Kineziologija za 21. stoljeće, Zbornik radova, Ur: Milanović, D., Dubrovnik, 87-90.

 

 1. Milanović D., Jukić,I., Bračić, M.(1999): Utjecaj varijabli ubacivanja lopte u koš na rezultate košarkaških utakmica prvenstva Europe u Barceloni 1997. godine. Kineziologija za 21. stoljeće, Zbornik radova, Ur: Milanović, D., Dubrovnik, 286-289

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (1999): Dijagnostika motoričkih sposobnosti kao kriterij za selekciju vrhunskih rukometaša, Kineziologija za 21. stoljeće, Zbornik radova, Ur: Milanović, D., Dubrovnik, 310-312
 1. Rogulj, N., D. Vuleta, D. Milanović: (2002) Utjecaj parcijalnog na konačni rezultat rukometne utakmice. U: Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa (ur. D. Milanović) 11. Zagrebačkog sajma sporta i nautike «Dopunski sadržaji sportske pripreme», Zagreb, 22.-23. veljače: 320-325.
 1. Milanović, D., Fattorini, I., Heimer, S., Jukić, I., Medved, V., Mišigoj-Duraković, M. (2003). Diagnosing the sport preparedness of top level players. Proceedings book of International Conference of Sport Kinetics: New ideas in Sport Science (Ed. W. Starosta, W. Osinski). State school of higher vocational education in Leszno. Poland, pp. 167-170.

 

 1. Vuleta, D. Milanović, D. Gruić, I. (2003). Comparison of condition status of two elite Croatian male handball players. Proceedings book of International Conference of Sport Kinetics: New ideas in Sport Science (Ed. W. Starosta, W. Osinski). State school of higher vocational education in Leszno. Poland, pp.319-322

 

 1. Vuleta, D., D. Milanović, I. Jukić, Ž.Jaklinović – Fressl, H. Sertić:  (2003) Latent Structure of the Tests Assessing Specific Motor Abilities in the      Faculty of Kinesiology Students.Proceedings II Universiade Conference Daegu  - Facing the Challenge, Daegu, 22-26. August 2003.Corea 556 – 561.
 1. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja, S. Šimek (2004). Tjelesno vježbanje i sport u odgojno-obrazovnom procesu – strateški pristup. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Peti Dani Mate Demarina, Prskalo, I. (Ur.) «Škola i razvoj». Visoka učiteljska škola, Petrinja, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb. Petrinja, 2004.
 1. Milanović, D., I. Jukić, Z. Čustonja, S. Šimek (2004). Razvojni pravci hrvatskog sporta. U: Bartoluci, M. (Ur.). Sport u turizmu. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu». Zagrebački velesajam, 20. i 21. veljače, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. str.1-10.
 1. Milanović, D., I. Jukić, S. Šimek (2004). Vrednovanje u vrhunskom sportu. Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Hrvatski kineziološki savez, Rovinj, 19-23.06.2004. 29-43.
 1. Milanović, D., D. Harasin (2004). Vrednovanje komponenata treniranosti atletičara bacača. Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Hrvatski kineziološki savez, Rovinj, 19-23.06.2004. 149-154.
 1. Marković, G.,  I. Jukić,   D. Milanović,   D. Metikoš (2004). Effects of Sprint and plyometric Training on Jumping Performance in Physically Active Men In: Kellis, Elefterios, Amiridis, Ioannis, Vrabas, Ioannis (Eds.). 4th International Conference on Strength Training, Serres, 133-135.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Šimek, S., Šentija, D. (2005). Measurement and evaluation of fitness characteristics of Croatian handball players. Proceedings of the 9th Sport Kinetics International Conference Rimini, Italy, 16-18, September, 2005.
 1. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Šimek, S., Gregov, C. (2007). Sports Activity / Involvement of Early School Age Children. In: Prskalo, I., Strel, J., Findak, V. (Eds) Conference proceedings of the 1st Special Focus Symposium on Kinesiological Education in Pre School and Primary Education. October 25th-27th, 2007, Zadar, 45-49.
 1. Jukić, I., , Milanović, D., Gregov, C. (2008). Periodizacija treninga snage – parcijalni i integrativni pristup. U: Jukić, I., Milanovi, D., Gregov, C. (Ur.), Zbornik radova Kondicijska priprema sportaša 2008, 23-36.
 1. Harasin, D, Milanović, D, Milinović, I.  (2009). Razlike u kutnim pomacima donjih ekstremiteta u izbačaju između boljih i lošijih bacača kugle. U:  Neljak, B. (ur.). Zbornik radova „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 144-148.

 

 1. Milinović, I., Milanović, D., Harasin, D. (2009). Analiza razvojnih trendova olimpijskih rezultata bacačica kugle. U: Neljak, B. (ur.). Zbornik radova „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 194-199.
 1. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Gregov, C., Sporiš, G. (2009). Performance analysis in sport games - methodological approach. In Hoeckelman, A., Brummund, M. (Eds.), Proceedings Book of 8th World Congress of Performance Analysis in Sport, Magdeburg, 2009 (pp.37-48), Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität.

 

 1. Manojlović, Bojana, Milanović, Dragan i Oštrić, Ivana (2010). Primjena dijagnostičkih postupaka u definiranju individualnog treninga darovitih rukometašica. U Vladimir Findak (ur.), Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa RH „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacija i kineziterapije“, Poreč od 22. do 26. lipnja 2010. (str. 259-264). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
 2. Čustonja, Z., Blagus, A., Milanović, D. (2011). Analiza razlika između europskih zemalja u osvojenim medaljama na ljetnim olimpijskim igrama. U Gracin, F., Klobučar, B. (ur.) Zbornik radova IX. Konferencije o sportu Alpe-Jadran, listopad 2011., str. 203-212.
 3. Čustonja, Z., Blagus, A., Milanović, D. (2011). Analiza razlika između europskih zemalja u osvojenim medaljama na zimskim i ljetnim olimpijskim igrama. U Gracin, F., Klobučar, B. (ur.) Zbornik radova IX. Konferencije o sportu Alpe-Jadran, listopad 2011., str. 213-223.
 4. Vuleta, D., Milanović, D. i Nikolić, A.: (2012).Razlike rukometaša kadeta i mlađih kadeta u pokazateljima bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti. 4th International scientific conference „Contemporary Kinesiology“ Split,  August  24 – 26, 2012., Faculty of Kinesiology, Unversity of Split, Croatia Proceedings book, 240 -246.

 

 1. Šišić,A., Milanović, D. i Vuleta: (2012). Razlike između nogometnih i rukometnih vratara u funkcionalnim parametrima. U Vladimir Findak  (ur.)  Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske "Intenzifikacija procesa vježbanja  u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije”. Poreč, 26.-30. lipnja 2012. Zagreb : Hrvatski kineziološki savez,  234 -238.

 

 1. Milanović, D., Gregov,C. i Šalaj, S. (2012). Specifična kondicijska priprema - istraživanja efekata treninga // Kondicijska priprema sportaša 2012  / Jukić, Igor ; Gregov, Cvita ; Šalaj, Sanja ; Milanović, Luka ; Wertheimer, Vlatka (ur.).Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2012. 19-28.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z. and Škegro, D. (2013). Strategic Approach to the Development of High-Performance Sport in the Republic Of Croatia. In A Mašek Tonković (ed.), International Scientific Symposium “Economy of Eastern Croatia – Yesterday, Today, Tomorrow”. Osijek, 2013 (pp 325-338). Osijek: University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics in Osijek and Croatian Academy of Science and Arts.

 

 1. Josip Pišonić, Dragan Milanović i Stjepan Ostroški (2013). Morfološki pokazatelji hrvatskih nogometaša juniorske i seniorke dobi U V. Findak (ur.), Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa. Poreč 2013, str. 155-160  Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim monografijama i projektima (A2)

 1. Medved, R., J. Babić-Car i D. Milanović (1985): Primjena biokemijskih pokazatelja u programiranju trenažnog procesa. Institut za kineziologiju Fakulteta za fizičku kulturu u Zagrebu i RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske, Zagreb, 20 str
 1. Čoh Milan, Milanović Dragan i Dolenec Aleš (2001): Kinematične, kinetične in elektromiografske karakteristike šprinterskega koraka pri vrhunskih šprinterkah. Znanstvena monografija:”Biomehanika atletike”, Ur.:M.Čoh, Fakulteta za šport, Ljubljana, 11-25.

 

 1. Čoh Milan, Milanović Dragan, Emberšić Danilo i Žvan Milan (2001): Povezanost antropometričnih značilnosti z rezultati meta kopja pri vrhunskih mladih metalcih in metalkah. Znanstvena monografija: ”Biomehanika atletike”, Ur.:M.Čoh, Fakulteta za šport, Ljubljana, 217-225.

 

 1. Čoh Milan, Milanović Dragan i Dolenec Aleš (2000): Kinematic, kinetic and electromyographic characteristics of the sprinting stride of top female sprinters, Research project:Biomechanical Characteristics of Technique in Certain Chosen Sports., Ed:M.Čoh and B.Jošt, Faculty of Sport, University of Ljubljana, Institute of Kinesiology, 177-190.

 

 1. Čoh, M., Milanović, D., Emberšić, D., Žvan, M. (2002). Anthropometrical profile of elite junior male and female javelin throwers. Znanstvena monografija. “Application of biomechanics in track and field”. Ur. Milan Čoh, Fakulteta za šport, Ljubljana, 145-153
 1. Milanović, D., Šimek, S., Jukić, I. (2008). The effect of transformational processes on motor performance. In: Sadowski, J., Niznikowski, T. (Eds.), Coordination Motor Abilities in Scientific Research, Monography, Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education in Biala Podlaska, 31-37.

 

 1. Milanović, Dragan, Jukić, Igor, Vuleta, Dinko, Gregov, Cvita and Sporiš, Goran (2009). Performance analysis in Sport Games - Methodological approach. In Anita Hökelmann, Kerstin Witte, Peter O'Donoghue (Eds.), World Congress of Performance Analysis of Sport VIII „Current trends in Performance Analysis“, (p.p. 24-33). Shaker Verlag, Aachen.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S., Vuleta, D. Gregov (2009). Methodology of research on transformational processes in sports: models, results, application. In: Starosta, W., Jevtić, B. (Eds.) Monography book of IASK: New ideas in fundamentals of human movement and sport science: current issue and perspective, 10th Sport Kinetics Conference, Belgrade 2007. 34-43.
 1. Neljak B., Milanović D., Novak D. i Petrić V. (2013).  Smjernice istraživačkoga rada u kineziološkoj edukaciji U D. Milanović, A. Bežen i V. Domović (ur. ), Znanstvena monografija:  Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu  2013. str.148-162.  Akademija odgojno –obrazovnih znanosti Hrvatske.

 

Znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka u zbornicima znanstvenih skupova (-)

 1. Milanović, D. (1990): Individual modeling of basketball training for top athletes. Zbornik sažetaka, AIESEP, World Convention: Moving towards exellence. Loughborough University, England, 132.

 

 1. Šnajder, V. i D. Milanović (1990): Some possibilities for primary motor skills development in male children, under influence of specificly programmed training in athletic school. Zbornik sažetaka, AIESEP, World Convention: Moving towards exellence. Loughborough University, England,

 

 1. Milanović, D. (1991). Diagnostik der Motorischen Fahigkeiten ind ihre anwendung im Programmierung des Trainingprozesses im Basketball. Sportmotorik '91, Olomouc: Fakultät für Körperkultur der Palacky Universität

 

 1. Milanović, D., (1997). Dijagnostics of young athlets readinss state, 3. međunarodni simpozij "Šport mladih", Bled, 251

 

 1. Milanović, D., Borić, B., Milanović, L. (1998) Comparison among motor and functional characteristics of the football players of different ages, Proceedings of 3rd Annual Congress of the ECSS, Manchester, 269

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (1999) Classification of the handball of the technical-tactical elements. Book of Abstracts, Aiesep, Besancone, 98

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Bračić, M. (1999) Relation between variables regarding throwing the ball into the basket and total scores of the 1997 European Championship, Proceeding of the 4th Annual Congress of the ECSS, Rim, 556

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I., Jaklinović-Fressl, Ž. (2000) Latent structure of the specific motor abilities assessment in handball players, Zbornik sažetaka 4. međunarodnog znanstvenog kongresa "Olimpijski sport i sport za sve", Kijev, 25

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta D. (2000). Programming and control of training process in basketball. Zbornik sažetaka 4. međunarodnog znanstvenog kongresa "Olimpijski sport i sport za sve", Kijev, 86

 

 1. Milanović, D., Jukić, I.(1999) Analysis of changes and Indicators of Functional and Motor Readiness of Female Basketball Players within preparation period, 1st International scientific congress, Sport, Stress, Adaptation, Sofija, 46

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (2000). Latent structure of the spatial phasic, positional and movement characteristics of the handball game. Proceedings 5th Annual Congress of the ECSS, Jyvaskyla, 801.

 

 1. Jukić, I., Mlanović, D., Vuleta D., (2000). Measurement and evaluation of functional and motor readiness of female basketball players. Proceedings 5th Annual Congress of the ECSS, Jyvaskyla, 360.

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (30%) (2001): Analysis of Differences Between Groups of Technical-Tactical Elements Obtained on the Basis of Variables in Handball Games. Book of abstracts of 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne.

 

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D. (2001): Conditions for the Efficient Application of Scientific Research Results in Croatian Sport. Book of abstracts of 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne.

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D., Antekolović, Lj. (2001): Programming and Evaluation of the Training Process in Basketball. Book of abstracts of 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne.

 

 1. Vuleta, D., D. Milanović, Z. Šimenc: The canonical correlation between the dimensions of strength and situation – related efficiency in handball in physical education students. The 21st FISU / CESU Conference, Beijing – China 2001.

 

 1. Jukić, I, D. Milanović, D. Vuleta: Characteristics of preparation in basketball and attributes of playars' preparadness. 7th Annual Congress  of the Europeen College of Sport Science. Athens, 24 – 28- July 2002, Greece: pp 598.

 

 1. Milanović. D., Heimer, S., Jukić, I.(2002). Training Load Programming in Sport. Proceedings of 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Athens, 24-28 July, 2002, ppO224

 

 1. Milanović, D., Jukić, I. (2002). Preparation Period in Top Basketball: Modelling and Evaluation of Training Process. Proceedings of 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Athens, 24-28 July, 2002, ppO764

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Harasin, D., Marković, G., Šimek, S. (2002). Sport Injury Prevention System in Top Quality Sport. Abstract Book of 3rd International Conference on Strength Training, November 13-17, Budapest, Hungary.

 

 1. Harasin, D., Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S., Marković, G. (2002). Differences in Maximal Heart Rate Values During Various All-Out Resistance Exercises. Abstract Book of 3rd International Conference on Strength Training, November 13-17, Budapest, Hungary.

 

 1. Marković, G., Jukić, I., Milanović, D., Harasin, D. (2002). Effects of 12-Week Olympic Style Lifting Training on Development of Explosive Power in Female Athletes. Abstract Book of 3rd International Conference on Strength Training, November 13-17, Budapest, Hungary.

 

 1. Milanović, D., Vuleta, D., Gruić, I. (2003). Diagnostics of conditioning status of elite male handball players in Croatia. Book of Abstracts of 8th Annual Congress European College of Sport Science (Ed. Muller, E. ; Schwameder, H. ; Zallinger, G. ; Fastenbauer, V.) Salzburg, Austria : Institute of Sport Science University of Salzburg.pp.59.

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D.,Gruić, I., Matijević, M. (2003). Physical conditioning status of Croatian top-level female handball players changed by the preparation period training programme. Book of Abstracts of 8th Annual Congress European College of Sport Science (Ed. Muller, E. ; Schwameder, H. ; Zallinger, G. ; Fastenbauer, V.) Salzburg, Austria : Institute of Sport Science University of Salzburg.pp.227-228.

 

 1. Milanović, D., I. Jukić,  Z. Čustonja,  S. Šimek (2005). Physical education and sport in elementary schools of the Republic of Croatia. In: Dikić, N., S. Živanić, S. Ostojić, Z. Tornjanski (Eds.) Abstract book of 10th Annual Congress of European College of Sport Science, Belgrade, Serbia. p. 379.

 

 1. Milanović D., D. Vuleta, S. Šimek (2005). Methodological approach to scientific research on sport games. In: Dikić, N., S. Živanić, S. Ostojić, Z. Tornjanski (Eds.) Abstract book of 10th Annual Congress of European College of Sport Science, Belgrade, Serbia. p. 418.

 

 1. Milanović D., D. Vuleta (2005): Croatian research studies on handball. In: Platonov, V.M. (Ed.) Zbornik sažetaka  IX Međunarodnog naučnog kongresa "Olimpijski sport i sport za sve", 20-23 rujna, 2005., Kijev, Ukrajina. 387.

 

 1. Banović I., H. Sertić, D. Milanović), D. Vuleta (2005): Influence of latent morphological featurs of students on the judo technique performace efficiency grade. In: Abstract book of Universiade 2005 Izmir FISU Conference.

 

 1. H. Sertić, Banović I., D. Milanović, S. Krstulović, I. Segedi (2005): Influence of morphological features, psychomotor coordination and technical efficiency grade on general performance in judo bout of student population. In: Abstract book of Universiade 2005 Izmir FISU Conference.

 

 1. Sentija, D., Vucetic, V., Milanović, D. (2006). Estimation of anaerobic running capacity from a single ramp test. In Hoppeler, H., Reilly, T., Tsolakidis, E., Gfeller, L., Klossner, S. (Eds.) Book of abstracts, 11th annual Congress of the European College of Sport Science, 05-08.07.2006. Lausanne, Switzerland, 293.

 

 1. Milanović, D., Milanović, M., Pavličević, Ž.(2006). Differences between Croatian and Japanese professional basketball players shown through strength and conditioning indicators. In Hoppeler, H., Reilly, T., Tsolakidis, E., Gfeller, L., Klossner, S. (Eds.) Book of abstracts, 11th annual Congress of the European College of Sport Science, 05-08.07.2006. Lausanne, Switzerland, 320.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S., Bok, D. (2006). Diagnosing sport preparedness of ultimate fighters. In Cynarski, W.J., Kalina, R.M., Obodynski, K. (Eds.) Proceedings 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts, Rzeszow (Poland), 22-24.09.2006., p. 23.

 

 1. Milanović, Dragan, Sporiš, Goran and Jukić, Igor (2010). Effects of SAQ training method on power performance in elite soccer players. In Conference Programme of The Second World Conference on Science and Soccer, Port Elizabeth, South Africa, 8-9 June 2010 (p. 100). Port Elizabeth, South Africa: Nelson Mandela Metropolitan University.
 1. Vuleta, Dinko, Sporiš, Goran and Milanović, Dragan (2010). Reliability and factorial validity of agility tests for soccer players. In Conference Programme of The Second World Conference on Science and Soccer, Port Elizabeth, South Africa, 8-9 June 2010 (p. 101). Port Elizabeth, South Africa: Nelson Mandela Metropolitan University.

 

Projekti (voditelj)

 1.    Milanović, D., M. Blašković, Z,. Šimenc, V. i sur. (1989): Valorizacija efekata treninga u nekim pionirskim sportskim školama. RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske i Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 170 str.

 

 1.   Antropološki, metodološki i metodički problemi kineziologije (programiranje i kontrola transformacijskih procesa), Projekt SIZ-a znanosti Republike Hrvatske  1985-1989, voditelj Milanović Dragan

 

 1.   Programiranje  kinezioloških transformacijskih procesa. Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije 1990 - 1995, voditelj Milanović Dragan

 

 1.   Modeliranje i vrednovanje metodičkih postupaka kondicijske pripreme., Projekt  br. 0034217,  MZOŠ-a, 2006-2013., voditelj Milanović Dragan

 

Autorske knjige (udžbenici, skripte, knjige…..)

 

 1. Milanović D. i sur 1986.: "Atletika - znanstvene osnove", Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

 

 1. Šnajder V. I D. Milanović: 1991,"Atletika hodanja i trčanja", Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 1. Milanović, D. (2004). Teorija treninga I - Priručnik za praćenje predavanja i pripremanje ispita. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 1. Vuleta, D., Milanović, D. (2004). Rukomet - znanstvena istraživanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 1. Milanović, D. (2006). Teorija treninga: priručnik za praćenje nastave i pripremanje ispita. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 1. Milanović, D. (2007). Teorija treninga: priručnik za praćenje nastave i pripremanje ispita. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 1. Milanović, D. (2007). Teorija i metodika treninga: priručnik za studente stručnog studija za izobrazbu trenera, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Zagreb.
 1. Milanović, D. (2009).  Teorija i metodika treninga. Društveno veleučilište u Zagrebu i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 454 str. Suradnici: S. Šalaj, I. Jukić i C. Gregov.
 1. Vuleta, D., Milanović, D. and colleagues (2009). Science in handball. University of Zagreb, Faculty of Kinesiology: Zagreb.
 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Neljak, B., Harasin, D., Halamek, Z., Čustonja, H.,  Škegro, D. (2009). Strategija razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj 2009. - 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatski školski športski savez: Zagreb.
 1. Milanović, D. Teorija i metodika treninga – Primjenjena kineziologija u sportu (2010),   Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i  Studijski centar za izobrazbu trenera, 530 str. Suradnici: S. Šalaj, I. Jukić i C. Gregov.
 1. Milanović, D. Teorija treninga - Kineziologija sporta (2013),  (Sveučilišni udžbenik), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 575 str. Suradnici: S. Šalaj, I. Jukić i C. Gregov.

 

 1. Milanović, D. and Colleagues. (2013.  TRAINING THEORY. (Reviewed teaching materials, 21.09. 2013). Faculty of Kinesiology University of Zagreb, Zagreb.

Uredničke knjige

 1. Priručnik za sportske trenere, 1993, ur. Milanović, D i M. Kolman, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu etc.. (Sportska stručna biblioteka; knjiga 1)

 

 1. “Pregled istraživanja 1959-1994”, 1994, Ur. Heimer S., D. Milanović i sur. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb,

 

 1. Milanović.D i M. Bartoluci, "Fitness i sport" (1995), Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Zagrebački Velesajam, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb

 

 1. Milanović D. i suradnici, "Fitness",  (1996) Zbornik radova međunarodne konferencije o fitnessu, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

 

 1. "Dijagnostika u sportu" (1996), ur. Milanović D., Zbornik radova međunarodne konferencije Alpe-Jadran, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
 1. “Dijagnostika treniranosti sportaša (1997), ur. Milanović D. i Heimer S. Zbornik radova međunarodnog savjetovanja, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb.
 1. Milanović, D., (ur.). Zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije "Kineziologija – sadašnjost i budućnost" (1997), Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
 1. Milanović, D (ur.). Priručnik za sportske trenere, 1997,. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu etc.. (Sportska stručna biblioteka; knjiga 2)
 1. Milanović, D., (ur.).  Zbornik radova II. međunarodne znanstvene konferencije "Kineziologija za 21. stoljeće" (1999), Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu

 

 1. Milanović, D. (1999) (ur.) "Trener u suvremenom sportu", Zbornik radova VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb,
 1. Milanović, D., (ur.) (2001): Stanje i perspektive zagrebačkog sporta.  Zbornik radova stručnog skupa, Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.

 

 1. Milanović, D. i sur. (ur.). Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa 11. Zagrebačkog sajma sporta i nautike «Dopunski sadržaji sportske pripreme», Zagreb, 22.- 23. veljače, 2002.
 1.  Milanović, D., F. Prot (Eds.) (2002).Proceedings Book of the 3 rd  International Scientific Conference” Kinesiology – New Perspectives”, Opatija, Croatia, Septemer 25 – 29,
 1. Milanović, D., Jukić, I. (Ur.)(2003). Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa: Kondicijska priprema sportaša.  Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez.
 1. Jukić, I., Milanović, D. (Ur.)(2004). Zbornik radova 2. konvencije "Kondicijska priprema sportaša". Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački športski savez, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 

 1. Milanović, D., F. Prot (Eds.)(2005) Proceedings book of 4th International scientific Conference on Kinesiology  «Science and Proffesion – Challenge for the future».
 1. Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.)(2005). Zbornik radova 3. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2005 – Oporavak u sportu. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.). (2006). Zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša - Prevencija ozljeda u sportu. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Gregov, C.(ur.).(2008). Zbornik radova 6. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2008 - Trening snage. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.). (2007). Zbornik radova 5. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša – Kondicijska priprema djece i mladih. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.
 1. Milanović, D., Prot, F. (Eds) (2008). "KINESIOLOGY RESEARCH TRENDS AND APPLICATIONS", Proceedings Book of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, 2008, Zagreb, Croatia.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Gregov, C., Šalaj, S.(ur.).(2009). Zbornik radova 7. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2009 - Trening izdržljivosti. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske.

 

 1. Milanović, D. (ur.)(2009). Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 1959. – 2009. Monografija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 1. Milanović, D., Sporiš, G. (Eds) (2011). Proceedings Book of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, 2011, Opatija , Croatia.
 1. D. Milanović, A. Bežen i V. Domović (ur.), Znanstvena monografija:  Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu  (2013). Akademija odgojno –obrazovnih znanosti Hrvatske. str.290,

 

Poglavlja u knjizi

 1. Milanović, D. (1993). Osnove teorije treninga. U: Milanović, D i M. Kolman (ur.), Priručnik za sportske trenere, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

 

 1. Milanović, D. (1997). Osnove teorije treninga. U: D. Milanović (ur.), Priručnik za sportske trenere (str. 483-599). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 1. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2004). Razvojni pravci hrvatskog sporta. U: Bartoluci, M. (Ur.). Sport u turizmu. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa «Menedžment u sportu i turizmu». Zagrebački velesajam, 20. i 21. veljače, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. str.1-10.

 

 1. Milanović, D. (2004). Šport. U: R. Čajavec, S. Heimer (Ur.) Medicina športa. Zdravstveni dom, Celje. 95-106.

 

 1.    Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I. (2002). Promjene u pokazateljima kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometašica u pripremnom periodu. 3rd International Scientific Conference „Kinesiology – New Perspectives“, Opatija, Croatia, 25-29 September, 2002. (pp 386-389). Zagreb: Faculty of Kinesiology University of Zagreb. (Reprint) – objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D., i sur. (2004). Znanstvena istraživanja u rukometu. Zagreb: Svebor, Kineziološki fakultet i Hrvatski rukometni savez.
 2.    Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (1999). Latentna struktura prostornih, faznih, pozicijskih i kretnih obilježja rukometne igre. Kineziologija, 31(2):37-55. (Reprint) – objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D., i sur. (2004). Znanstvena istraživanja u rukometu. Zagreb: Svebor, Kineziološki fakultet i Hrvatski rukometni savez.
 3.   Vuleta, D., Milanović, D., Sertić, H. (2003). Povezanost varijabli šutiranja na gol s konačnim rezultatom rukometnih utakmica Europskog prvenstva 2000. godine za muškarce. Kineziologija, 35(2):168-183. (Reprint) – objavljeno u Vuleta, D., Milanović, D., i sur. (2004). Znanstvena istraživanja u rukometu. Zagreb: Svebor, Kineziološki fakultet i Hrvatski rukometni savez.
 1. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S. (2006). Osnove sporta i sportskog treninga. U: Heimer, Čajavec (Ur.) Medicina sporta.  Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 45-98.

 

 1. D. Vuleta , D. Milanović and H. Sertić (2009) Latent structure of the spatial, phasic, positional and movement characteristics of the handball game. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 21-46. (Reprint)

 

 1. D. Milanović, I. Jukić, D. Vuleta, S. Šimek and D. Šentija (2009).  Measurement and evaluation of fitness characteristics of Croatian handball players. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 149-156 (Reprint)

 

 1. D. Vuleta, D. Milanović, I. Jukić,Ž. Jaklinović-Fressl and H. Sertić (2009). Latent structure of the tests assessing specific motor abilities in the Faculty of Kinesiology students. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 157-164. (Reprint)

 

 1. D. Vuleta, D. Milanović and I. Gruić (2009). Comparison of conditioning status of two Croatian elite male handball players. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 183-188. (Reprint)

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D.  and Sertić, H. (2009). Relations among variables of shooting for a goal and outcomes of the 2000 Men’s European Handball Championship matches. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 235-254 (Reprint)

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D. i  Gruić, I. and Ohnjec, K. (2009). Influence of the goals scored on final outcomes of matches of the 2003 World Handball Championships for Men in Portugal. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 255-262. (Reprint)

 

 1.  Gruić , I., Vuleta, D. and Milanović, D. 2009). Performace indicators of teams at the 2003 Men’s World Handball Championship in Portugal. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 263 – 280. (Reprint)

 

 1.  Ohnjec, K., Vuleta, D., Milanović, D. and Gruić, I. (2009). Performance indicators of teams at the 2003 World Handball Championship for Women in Croatia. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 281-296 (Reprint)

 

 1.  Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I., Jukić, I. and Pašić, Z.  (2009). Relations between indicators of basic motor abilities and results of goal throwing accuracy tests. In: Vuleta, Milanović and colleagues: Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 305-310. (Reprint)

 

 1.  Vuleta, D., Milanović D. and Gruić, I. (2009). Changes in physical conditioning status of female handball players during the preparation period. In: Vuleta, Milanović and colleagues:  Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 315-321. (Reprint)

 

 1.  Milanović, D., Valentić, S. and Zvonarek, N. (2009). Top-level female handball players’ preparedness control in a part of the annual training cycle. In: Vuleta, Milanović and colleagues:  Science in Handball, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology. 327-336. (Reprint)

Stručni radovi

 1. Milanović, D. , (1980): Razvoj psihomotornih sposobnosti vaterpolista treningom izvan vode, Vaterpolo savez Hrvatske, Bilioteka - stručni prilozi, Zagreb, 3.

 

 1. Milanović, D. (1980): Specifične antropološke karakteristike košarkaša i košarkašica. U: M. Gabrijelić i sur. "Postupci izbora, usmjeravanja i praćenja u području vrhunskog sporta", Institut za kineziologiju Fakulteta za fizičku kulturu, Zagreb, 158-176.

 

 1. Milanović,D., V. Puhanić (1980): Plan, program i kontrola treninga za atletska bacanja (muškarci i žene) za dvoolimpijski ciklus, U: Lanc i sur. "Programiranje treninga", Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 111-162.

 

 1. Blašković,M., D. Milanović (1980): Plan,  program i kontrola treninga u košarci (muškarci i žene) za dvoolimpijski ciklus, U: Lanc i sur. "Programiranje treninga", Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb , 477-516

 

 1. Milanović, D. i V. Puhanić (1980): Specifične antropološke karakteristike bacača i bacačica kugle. U: M. Gabrijelić i sur. "Postupci izbora, usmjeravanja i praćenja u području vrhunskog sporta", Institut za kineziologiju Fakulteta za fizičku kulturu, Zagreb, 41-52.

 

 1. Horvat, V. i D. Milanović (1984): Jedan kibernetički model upravljanja procesom sportskog treninga. Zbornik radova II. Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 225-228.

 

 1. Milanović, D. (1984): Prilog metodici treninga vrhunske košarkaške momčadi u pripremnom periodu. Zbornik radova II. Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zagreb, 288-294

 

 1. Milanović, D. (1985): O metodici postizanja sportske forme u atletskim disciplinama, Kineziologija 1/85, 67-73

 

 1. Milanović, D. (1986): Dva prilaza u modeliranju dugoročne sportske pripreme. Elan, Priština, 1:103-107.

 

 1. Milanović, D. (1986): Program jednog treninga za razvoj brzinske izdržljivosti kod rukometaša. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 34-38.

 

 1. Milanović, D. (1986): Metodske osnove treninga brzinske izdržljivosti. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 22-23.

 

 1. Milanović, D. (1986): Neki oblici planiranja i programiranja trenažnog procesa. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 4-21.

 

 1. Milanović, D. (1986): Program jednog treninga za razvoj eksplozivne snage metodom dubinskih skokova. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 44-51.

 

 1. Milanović, D. (1986): Osvrt na mogućnost razvoja eksplozivne snage metodom dubinskih skokova. X Seminar rukometnih trenera (izabrane teme), Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 39-43.

 

 1. Milanović, D. (1987): Permanentno obrazovanje kao efikasan oblik podizanja znanstveno-stručne i pedagoške razine kadra sportskih trenera. Zbornik radova III Kongresa pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 334-336.

 

 1. Marić, J., B. Volčanšek, D. Milanović, V. Šnajder, J. Lucić, B. Matković i I. Wagner (1987): Sportske škole. Modeli fizičke kulture, Svezak I, RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske, 308-419.
 2. Gabrijelić, M., D. Milanović, M. Lanc, E. Hofman, J. Holjevac i V. Lanc (1987): Kadrovi za sport. Modeli fizičke kulture, Svezak I, RSIZ fizičke kulture SR Hrvatske, 421-446.

 

 1. Milanović, D. (1989): Basic methods of training functional aptitudes of athletes. Basketball medical periodical, Zagreb, 4, 1:9-14.
 1. Milanović, D. (1990): Metodički aspekti treninga mlađih dobnih kategorija. Zbornik sažetaka IV Kongresa športnih pedagogov Jugoslavije i I Mednarednog simpozija "Šport mladih", Ljubljana-Bled, 515-516

 

 1. Milanović, D. (1990): Teorijske osnove treninga djece u sportskim školama. Zbornik sažetaka IV Kongresa športnih pedagogov Jugoslavije i I Mednarednog simpozija "Šport mladih", Ljubljana-Bled, 381-384

 

 1. Milanović, D. (1990): Metodske forme sportskog treninga. Zbornik radova XV Seminara rukometnih trenera, Rukometni savez Hrvatske, Umag, 51-67.

 

 1. Milanović, D. (1990): Planiranje i programiranja treninga u mikrociklusu. Zbornik radova XV Seminara rukometnih trenera, Rukometni savez Hrvatske, Umag, 1-18.

 

 1. Milanović, D. i Milanović, M. (1992): Uloga i značaj sporta u odgoju djece i mladeži. Zbornik radova I. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj

 

 1. Milanović D. i Šimenc, Z. (1993): Analiza rezultata testiranja kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša, Zbornik radova XVII Seminara rukometnih trenera, Rukometni savez Hrvatske, Pula, 45-56

 

 1. Milanović, D.(1993): Metodika treninga snage mlađih dobnih kategorija. Zbornik radova XVII Seminara rukometnih trenera, Rukometni savez Hrvatske, Pula ,57-65

 

 1. Milanović D.(1993): O metodici učenja motoričkih znanja u športu. Zbornik radova 2. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj,48-55

 

 1. Milanović, D.(1993):  Sport u školi. Zbornik radova Konferencije o športu Alpe-Jadran, Rovinj, 74-79

 

 1. Milanović, D. (1994): Kondicijska priprema športaša (struktura i metodika treninga), Hrvatski rukometni savez, XVIII. seminar rukometnih trenera, Pula 37-48

 

 1. Milanović D.(1994): Uloga znanstvenih i stručnih institucija u razvoju i afirmaciji sporta. Zbornik radova III. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj, 33-35

 

 1. Metikoš, D., Mraković, M., Milanović, D., Prot, F. i Đurović, N. (1995): Školovanje stručnih kadrova za potrebe fitnessa, Zbornik radova savjetovanja "Fitness i sport", Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu, itd., 29-35

 

 1. Milanović, D. (1995): Trening snage mlađih dobnih kategorija”, Zbornik radova savjetovanja odbojkaških trenera, Pula, 36-49

 

 1. Milanović, D. (1995): Metodika treninga eksplozivne snage”, Zbornik radova savjetovanja odbojkaških trenera, Pula, 56-64
 2. Milanović, D. (1995) : The role of science and professional institutions in the development and establishment of the role of sport, Zbornik radova međunarodnog kongresa AIESEP, Wingate Institut, 219-222

 

 1. Milanović, D. i Čoh, M. (1996): Metodika treninga eksplozivne snage, U: Milanović D. i sur. "Fitness",  Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja ,Zagreb,  I47-I53

 

 1. Milanović, D.(1996): O metodici treninga mlađih dobnih kategorija. U: Milanović D. i sur. "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, , II34-II36

 

 1. Milanović, D. (1996):  Trening snage za djecu i mlade sportaše. U: Milanović D. i sur. :"Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, II.43-II.53

 

 1. Milanović, D. i Jukić, I. (1996): Uvjeti za trening i mjere sigurnosti u fitness centru. U: Milanović D. i sur. :"Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb,  IV1-IV7

 

 1. Milanović, D (1996): Fitness programi u vrhunskom sportu. U: Milanović D. i sur. "Fitness", Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja, Zagreb, III1-III13

 

 1. Milanović, D. (1996): Mogućnost primjene nekih trenažnih pomagala u kondicijskoj pripremi sportaša. U: Milanović D. i sur. "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja, Zagreb, IV13-IV18

 

 1. Jukić,I. i Milanović, D. (1996): Izbor i opis vježbi za razvoj pojedinih topoloških regija tijela, U: Milanović D. i sur. "Fitness",  Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, I40-I47

 

 1. Čoh, M. i Milanović, D. (1996): Stretching u sportskom treningu, U: Milanović D. i  sur. :"Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, III23-III30

 

 1. Milanović, D. Šimenc, Z. i Vuleta, D. (1996): Dijagnostika i analiza kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša, U: Milanović D. i sur.: "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb, III90-III97

 

 1. Vuleta D., Milanović, D. i Šimenc Z. (1996): Opća i specifična priprema rukometaša, U: Milanović D. i sur.: "Fitness",  Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Zagreb , III97-III104

 

 1. Metikoš D., Mraković, M. i Milanović, D. (1996): O fitnessu, U: Milanović D. i sur.: "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja , Zagreb,I1-I4

 

 1. Ljubek M., Lovrić, Z. i Milanović, D. (1996): Fitness program za kajakaše i kanuiste, U: Milanović D. i sur.: "Fitness",   Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja, Zagreb, III44 -III53

 

 1. Milanović, D. i Žugić, Z. (1996): Društveni status športa.  Zbornik radova 5. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture, Rovinj, 13-14

 

 1. Milanović, D., Jukić, I. i Dizdar, D. (1996): Dijagnostika funkcionalnih motoričkih sposobnosti kao kriterij za selekciju košarkaša, članova nacionalne selekcije u: Milanović D. i sur.: Zbornik radova Međunarodnog savjetovanja Alpe-Jadran "Dijagnostika u športu", Rovinj, 118-122

 

 1. Milanović, D. i Heimer S. (1997): Dijagnostika treniranosti sportaša, U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb, 3-6.

 

 1. Milanović, D., Vuleta, D. i Šimenc, Z. (1997): Dijagnostika i analiza kondicijske pripremljenosti vrhunskih rukometaša i rukometašica, U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, Zagreb,116-125.

 

 1. Milanović, D. (1997): Dijagnostika i analiza motoričkih sposobnosti atletičara - desetobojaca, U: Zbornik radova međunarodnog savjetovanja “Dijagnostika treniranosti sportaša”, Fakulteta za fizičku kulturu, Zagrebački Velesajam, 143-146

 

 1. Milanović, D. (1997) Uloga znanstvenih i stručnih institucija u razvoju i afirmaciji sporta. Novinarstvo, sport i turizam, Hrvatsko komunikološko društvo, 134-136

 

 1. Milanović, D., Jukić, I. (1998) Korištenje sportsko-rekreacijskih centara za potrebe vrhunskih sportaša. Zbornik radova Znanstvenog skupa "Turizam i sport", Zagreb, 248, 251.

 

 1. Milanović, D. (1998) Strategija razvoja sporta u Hrvatskoj. Zbornik radova VII. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj, 19-26

 

 1. Milanović, D. (1997) Teorija treninga, Istraživanja i razvoj na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik radova I. međunarodne znanstvene konferencije "Kineziologija – sadašnjost i budućnost", Dubrovnik 139 – 140

 

 1. Milanović D., Jukić, I. (1997) Measurement of anthropological charactristics of top basketball players. World Conference on Teaching, Coaching and Fitness, AIESEP, Singapore, 81-82

 

 1. Milanović, D., Milanović M., Lukenda Ž. (1999) Sportski trening kod djece. Zbornik radova "Sportska medicina kod djece i adolescenata", Varaždin, 1-8

 

 1. Milanović, D., Vuleta, D. (1999) Povezanost kondicijske, tehničke i taktičke pripreme u treningu rukometaša. Zbornik radova 22. seminara rukometnih trenera, Pula, 30-44

 

 1. Vuleta, D. Milanović, D. Jukić, I.(1999) Strategija školovanja sportskih trenera, Zbornik radova "Trener u suvremenom sportu", VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb, 1-12

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D. (1999) Selekcija trenera. Zbornik radova "Trener u suvremenom sportu", VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb,  13-22

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D. (1999) Trener i znanost. Zbornik radova "Trener u suvremenom sportu", VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb, 39-44

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D. (1999) Treneri  i drugi stručni kadrovi u sportu. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa "Hrvatski športski sabor", Zagreb, 45-55

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D. (1999) Znanstveno-istraživački rad u sportu, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa "Hrvatski športski sabor", Zagreb, 75-95

 

 1. Milanović, D. (1999) Dijagnostika u suvremenom trenažnom procesu, Zbornik radova "Trener i suvremena dijagnostika" VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb, 1-7
 1. Hraski, Ž, Milanović, D., Mejovšek, M. (1999) Kinematička analiza faze izbačaja koplja Zbornik radova "Trener i suvremena dijagnostika" VIII. zagrebački sajam sporta, Zagreb, 83-89

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D. (1999) Kadrovi u sportu, Zbornik radova VIII. ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH, Rovinj, 16-22

 

 1. Milanović, D. (1999) Povezanost kondicijske, tehničke i taktičke pripreme u procesu sportskog treninga, Dani sportske medicine Slovenije, Celje, 25-30

 

 1. Milanović, D. (2000) Strategija razvoja sporta u Hrvatskoj. Olimp, 4: 4-7
 1. Milanović, D. (2000) Sportski model za 21. stoljeće. Olimp, 5:8-11

 

 1. Milanović, D., S. Heimer, I. Jukić (2001). Programiranje opterećenja u sportu. Zbornik 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH. str. 16-23
 1. Milanović, D. (2000): Obremenitev in regreacija v programiranju treninga. Zbornik radova Dana sportske medicine Slovenije.
 1. Vuleta, D., Bo. Matković, D. Milanović, I. Matić: Uloga fakulteta za fizičku kulturu i Odjela za izobrazbu trenera Društvenog Veleučilišta u zagrebačkom sportu. U: Zbornik radova: Stanje i perspektiva zagrebačkog sporta i 10. Zagrebački sajam sporta i nautike. Zagreb (2001). 84-89.
 1. Milanović, D., M. Hrženjak, I. Jukić, S. Puhak, I. Varvodić, D. Vuleta, Z. Čustonja, L. Milanović, Z. Sekovanić, S. Šimek: Treneri i ostali stručni kadrovi u zagrebačkom sportu. U: Zbornik radova: Stanje i perspektiva zagrebačkog sporta i 10. Zagrebački sajam sporta i nautike.Zagreb (2001). 90-99.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Jandrić, B., Puhak, S., Šimek, S., Nakić, J., Milanović, L. (2001): Sportaši u zagrebačkom sportu. Zbornik radova stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, str. 49-59. Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.
 1. Milanović, D., Hrženjak, M., Jukić, I., Puhak. S., Varvodić, I., Vuleta, D., Čustonja, Z., Milanović, L., Sekovanić, Z., Šimek, S. (2001): Treneri i ostali stručni kadrovi u zagrebačkom sportu. Zbornik radova stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, str. 90-99. Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.
 1. Jukić, I., Milanović, D., Varvodić, I., Antekolović, Lj., Belušić, H., Milanović, L., Nakić, J., Rukavina, D., Sekovanić, Z., Šimek, S. (2001): Tehnologija sportske pripreme zagrebačkih sportaša. Zbornik radova stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, str. 104-112. Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.
 2. Milanović, D., Jukić, I., Mraković, M. (2001): Znanstveno-istraživački rad u zagrebačkom sportu. Zbornik radova stručnog skupa Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, str. 125-130. Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački športski savez, Zagreb.

 

 1. Milanović, D. (2001). Status and perspectives of the sport development at the University of Zagreb, The 21st FISU/CESU Conference, Beijing, China, str. 82
 1. Jukić, I., D. Milanović, D. Vuleta: Preventivni kondicijski trening u rukometu. XXVI seminar za rukometne trenere, Pula 3.-7. siječnja 2002: 119-135.

 

 1. Vuleta, D., D. Milanović: Vrednovanje tehničko-taktičkih elemenata u odnosu na igračka mjesta u rukometu. XXVI seminar za rukometne trenere, Pula 3.-7. siječnja 2002: 187-205.

 

 1. Milanović, D., I. Jukić, R. Barić, D. Vuleta: Osnove motoričkog učenja u rukometu. XXVI seminar za rukometne trenere, Pula 3.-7. siječnja 2002: 125-135.

 

 1. Milanović, D., I. Jukić, D. Vuleta: Planiranje i programiranje u području sporta. U: Zbornik radova (ur. V. Findak) 11. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 22-26, lipnja 2002: 15-25.

 

 1. Jukić, I., Milanović, D. (2002). Proporcije različitih tipova programa kondicijskog treninga u dugoročnoj sportskoj pripremi u sportskim igrama.   Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske. Rovinj, 22-26.lipnja 2002. str.251-253.

 

 1. Milanović, D., Heimer, S., Jukić, I. i Vuleta, D.: Dopunski sadržaji sportske pripreme. U: Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa (ur. D. Milanović) 11. Zagrebačkog sajma sporta i nautike «Dopunski sadržaji sportske pripreme», Zagreb, 22.- 23. veljače 2002:3-15.

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Vuleta, D., Komes, Z., Harasin, D. i Nakić, J.: Prevencijski kondicijski trening. U: Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa (ur. D. Milanović) 11. Zagrebačkog sajma sporta i nautike «Dopunski sadržaji sportske pripreme», Zagreb, 22.- 23. veljače 2002:22-28.
 1. Milanović, D. (2003). Znanost i kondicijska priprema. Kondicijski trening, 1(1), str. 66-68.
 1. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S. (2003). Role of the sport profession and qualified personnel. Proceedings book of XVI European Sports Conference(Ed. S. Puhak, K. Kristić): Making sport attractive for all. September 24-26,.2003, Dubrovnik, Croatia (175-183). Ministry of Education and Sports of Republic of Croatia.

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D., Jukić, I. (2003). Training of sport coaches in Croatia. Proceedings book of XVI European Sports Conference (Ed. S. Puhak, K. Kristić): Making sport attractive for all. September 24-26,.2003, Dubrovnik, Croatia (211-215). Ministry of Education and Sports of Republic of Croatia

 

 1. Sertić, H., Milanović, D.,  Bartoluci, M. (2003). Role of research and professional institutions in development and promotion of Croatian sport. Proceedings book of XVI European Sports Conference (Ed. S. Puhak, K. Kristić): Making sport attractive for all. September 24-26,.2003, Dubrovnik, Croatia (225-229). Ministry of Education and Sports of Republic of Croatia

 

 1. Hrženjak, M., Milanović, D., Vuleta, D. (2003). The present state and perspectives of development of sports personnel in Zagreb. Proceedings book of XVI European Sports Conference (Ed. S. Puhak, K. Kristić): Making sport attractive for all. September 24-26,.2003, Dubrovnik, Croatia (235-241). Ministry of Education and Sports of Republic of Croatia.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S.(2003). Kondicijska priprema sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 10-19.

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Metikoš, D. (2003). Struktura kondicijskog treninga. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 26-32.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S. (2003). Integrativni pristup u modeliranju kondicijske, tehničke i taktičke pripreme sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 46-53.

 

 1. Harasin, D., Milanović, D. (2003). Bacanja kao oblik gibanja u kondicijskoj pripremi sportaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 224-228.

 

 1. Milanović, D., Harasin, D. (2003). Kondicijski trening atletičara bacača. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 321-328.

 

 1. Vuleta, D., Jukić, I., Milanović, D., Metikoš, D. (2003). Školovanje kondicijskih trenera. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 162-164.

 

 1. Vuleta, D., Milanović, D., Gruić, I. (2003). Kondicijska priprema rukometaša. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 491-500.

 

 1. Metikoš, D., Milanović, D., Prot, F., Jukić, I., Marković, G. (2003). Teorijske i metodičke osnove razvoja koordinacije. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 264-270.

 

 1. Mihačić, V., Sporiš, G., Jukić, I., Milanović, D., Ivanković, B., Komes, Z. (2003). Kondicijska priprema u nogometu. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa ‘Kondicijska priprema sportaša’, Zagreb, 21.-22. 02., str. 404-412.

 

 1. Rogulj, N., D. Vuleta, D. Milanović (2003): Modeliranje treninga brzinske izdržljivosti u vrhunskom rukometu. U: Zbornik  radova Međunarodnog znanstveno – stručnog skupa «Kondicijska  priprema sportaša», ZV.  Zagreb,511-513.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S. (2003). Metode trenažnog rada u području sporta. Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske: Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije: V. Findak, ; K. Delija (ur.), Rovinj, 17. do 21. lipnja 2003. str. 25-36. Hrvatski kineziološki savez.

 

 1. Milanović, D., D. Vuleta, I. Gruić  (2003): Suvremene metode kondicijske pripreme rukometaša s posebnim osvrtom na pripremni period. U: Zbornik radova 27. seminara rukometnih trenera, Zagreb (u tisku).
 1. Jukić, I.,  Milanović, D.,  Marković, G.,  Šimek, S. (2004). Pretvarajući podražaji u kondicijskoj pripremi. Kondicijski trening 2 (2). 44-53.
 1. Milanović, D., I. Jukić, S. Šimek (2005). Informatizacija u području sporta. Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Informatizacija u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Hrvatski kineziološki savez, Rovinj, 21-25.06.2005. 25-37.

 

 1. Jukić, I.,  Milanović, D.,  Marković, G.,  Šimek, S. (2005). Pretvarajući kondicijski trening. U: Rađo, I., M. Hadžikadunić (Ur.), Zbornik naučnik i stručnih radova New Technologies in sport, Sarajevo, BiH. 180-182.

 

 1. Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S., Bašić, M. (2005). Teorijske i metodičke osnove određivanja intervala odmora tijekom kondicijskog treninga. U: Milanović, D., I. Jukić, S. Šimek (Ur.). Zbornik radova 3. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša 2005 – Oporavak u sportu. Kineziološki fakultet, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske. 43-68.

 

 1. Milanović , D., Vuleta, D., Jukić, I., Šimek, S. i Gruić, I. (2004): Dijagnostika treniranosti rukometaša u funkciji kondicijske pripreme. Zbornik radova XXVIII seminara trenera, Zagreb, 03.-06. siječnja 2004. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 26-51.

 

 1. Vuleta, D. i Milanović, D. (2004): Stupnjevito učenje i usavršavanje tehničko-taktičkih znanja u rukometu. Zbornik radova XXVIII seminara trenera, Zagreb, 03.-06. siječnja 2004. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza, 95-115.

 

 1. Vuleta, D. i Milanović, D.  (2005): Izobrazba rukometnih trenera u Hrvatskoj, Rukomet, revija za ljubitelje rukometa, Adriapublic, Rijeka, br.9, 25-28.

 

 1. Milanović, D. i Harasin, D. (2005.). Budućnost bacanja kugle: rotaciona ili linearna tehnika. U: Delija, K. (Ur.) Zbornik radova 14. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 21. do 25. lipnja 2005. 323-327.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Čustonja, Z., Šimek, S. (2006). Kvaliteta rada u sportu. U Findak, V. (Ur.) Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske «Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije». Rovinj, 20-24.06.2006., 35-47.
 2. Milanović, D., Jukić, I., Mišigoj-Duraković, M., Heimer, S., Šimek, S. (2006). Teorijske i metodičke osnove treninga djece sportaša. U Grgurić, J., Batinica, M. (Ur.) Zbornik radova XVIII. Simpozija socijalne pedijatrije «Sport i zdravlje djece i mladih», Vodice, 30.06.-01.07.2006., 12-18.
 1. Milanović, D., Milanović, M. (2006). Uloga i značenje obitelji i škole u razvoju djeteta sportaša. U Grgurić, J., Batinica, M. (Ur.) Zbornik radova XVIII. Simpozija socijalne pedijatrije «Sport i zdravlje djece i mladih», Vodice, 30.06.-01.07.2006., 75-77.
 2. Jukić, I., Marković, G., Milanović, D., Šimek, S., Gregov, C. (2006). Metodika i programiranje treninga u funkciji prevencije ozljeda u sportu. U Jukić, I., Milanović, D., Šimek, S. (Ur.) Zbornik radova 4. godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša «Prevencija ozljeda u sportu», Zagreb, 24-25. veljače, 2006., 83-104.
 3. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I., Milanović, L., Šimek, S. (2006). Neki čimbenici zlostavljanja djece u sportu. U Šeparović (ur.), Zbornik radova trećeg hrvatskog žrtvoslovnog kongresa „O žrtvama je riječ“ Zagreb: Hrvatsko žrtvoslovno društvo. 340-345.
 4. Milanović, D., Vuleta, D., Jukić, I., Šimek, S. (2005). Teorija i metodika treninga funkcionalnih sposobnosti u rukometu. U Matijević, M. (Ur.) Zbornik radova XXIX. Seminara rukometnih trenera, Zagreb, 06-09.01.2005., 29-52.
 5. Milanović, D., Vuleta, D., Gruić, I., Ohnjec, K. (2005). Anaerobni trening rukometaša u dvoranskim uvjetima. U Matijević, M. (Ur.) Zbornik radova XXIX. Seminara rukometnih trenera, Zagreb, 06-09.01.2005., 22-28.
 6. Sertić, H., Segedi, I., Milanović, D. (2006). Diagnostics of anthropological status of Croatian judokas. In Cynarski, W.J., Kalina, R.M., Obodynski, K. (Eds.) Proceedings 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts, Rzeszow (Poland), 22-24.09.2006., p. 78-79.
 7. Baić, M., Sertić, H., Milanović, D., Starosta, W., Cvetković, Č.. (2006). Diagnostics of physical abilities of wrestlers in Croatia. In Cynarski, W.J., Kalina, R.M., Obodynski, K. (Eds.) Proceedings 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts, Rzeszow (Poland), 22-24.09.2006., p. 83.
 1. Vuleta, D., Milanović, D. (2008). Stupnjevito učenje i usavršavanje tehničko-taktičkih znanja u rukometu. Akademija 3 – list za promicanje kulture i športa, 30-37.
 1. Gruić, I., Ohnjec, K., Vuleta, D. & Milanović, D. (2007). Mini handball in physical education curriculum for primary school children (Mini rukomet kao sadržaj nastave TZK u ranoj školskoj dobi). The 1st International Conference on Advances and Systems Research, Zadar, October 25. - 27. 2007. (elektroničko izdanje)
 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I. (2008). Stanje i perspektiva razvoja školskog sporta u Republici Hrvatskoj. U: Neljak, B. (Ur.) Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Zbornik radova 17. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, 24-28 lipnja, 2008, Poreč, 42-58.
 1. Vuleta, D., Gruić, I., Milanović, D. (2008). Modeliranje individualnog treninga u rukometu. Zbornik radova XXXII seminara trenera, Pula, 03.-06. siječnja 2008. Udruga trenera Hrvatskog rukometnog saveza. (u tisku/elektronsko izdanje).

 

 1.  Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Gregov, C., Sporiš, G. (2009). Performance analysis in sport games - methodological approach. In Hoeckelman, A., Brummund, M. (Eds.), Proceedings Book of 8th World Congress of Performance Analysis in Sport, Magdeburg, 2009 (pp.37-48), Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität.

 

 1.  Milanović, D., Jukić, I., Vuleta, D., Gregov, C. and Sporiš, G. (2009). Performance analysis in Sport Gamed - Methodological approach. In Anita Hökelmann, Kerstin Witte, Peter O'Donoghue (Eds.), World Congress of Performance Analysis of Sport VIII „Current trends in Performance Analysis“, (p.p. 24-33). Shaker Verlag, Aachen.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S., Vuleta, D. Gregov (2009). Methodology of research on transformational processes in sports: models, results, application. In: Starosta, W., Jevtić, B. (Eds.) Monography book of IASK: New ideas in fundamentals of human movement and sport science: current issue and perspective, 10th Sport Kinetics Conference, Belgrade 2007. 34-43.

 

 1. Jukić, I., Bok, D., Milanović, D. (2009). Klasični i modificirani (specifični-situacijski) energetski trening u sportskim igrama: stvarni zahtjevi i trenažna rješenja. Zbornik radova 7. godišnje međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša s glavnom temom Trening izdržljivosti“ Zagrebački velesajam i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 20. i 21. veljače, 2009., 48-59.

 

 1. Milanović, D., Šalaj, S. Jukić, I. (2009). Organizacijske i metodičke forme rada u sportu. U:  Neljak, B. (ur.). Zbornik radova „Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 44-54.

 

 1. Šalaj, S. , Gregov, C. , Milanović, D. (2009). Žene u vrhunskom sportu. U: Gracin, F., Klobučar, B. (Ur.). Zbornik radova VIII. Konferencije o športu Alpe-Jadran, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009., 97-106.

 

 1. Milanović, D. , Jukić, I. , Mišigoj-Duraković, M. , Trošt Bobić, T. (2009). Obrazovanje kadrova za potrebe sporta na Poslijediplomskom doktorskom studiju kineziologije. U: Gracin, F., Klobučar, B. (Ur.). Zbornik radova VIII. Konferencije o športu Alpe-Jadran, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009., 350-361.

 

 1. Milanović, D. , Jukić, I., Vuleta, D., Trošt Bobić, T.  (2009). Obrazovanje kadrova za potrebe sporta na Poslijediplomskom specijalističkom studiju primijenjene kineziologije u sportu. U: Gracin, F., Klobučar, B. (Ur.). Zbornik radova VIII. Konferencije o športu Alpe-Jadran, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Opatija, 4.-6. lipnja, 2009., 362-372.

 

 1. Škegro, D., Čustonja, Z., Milanović, D. (2009). Sport kao sadržaj slobodnog vremena djece i mladih. U: Andrijašević, M. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 21.02.2009., 15-24.

 

 1. Milanović, D., Jukić, I., Šalaj, S. (2010). Individualizacija trenažnog procesa u sportu.  Zbornik radova ljetne škole kineziologa „Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Zagreb: Hrvatski kineziološki savez. 36-48.

 

 1. Milanović, D., Čustonja, Z. i Jukić, I. (2010). Stručni kadrovi u sportu. U Nevenka Breslauer (ur.), Zbornik radova 1. hrvatskog znanstveno stručnog skupa o menadžmentu u turizmu i sportu „Stručni kadrovi u turizmu i sportu“, Sveti Martin na Muri, 18.-20. ožujka 2010. (str. 116-131). Čakovec: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Međimurski savez sportske rekreacije „Sport za sve“, Gimnastički klub „Marijan Zadravec Macan“.
 1. Škegro, D., Milanović, D. i Čustonja, Z. (2010). Kineziološki sadržaji u školskom sportu. U Mirna Andrijašević i Danijel Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“, Zagreb, veljača 2010. (str. 33-39). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

 1. Milanović, Dragan (2010). Kondicijska priprema sportaša. U Mandica Sanković (ur.), Zbornik radova 14. sajma zdravlja, Vinkovci, 23.-25.04.2010. (str. 163-167). Grad Vinkovci: Projekt Vinkovci - zdravi grad.

 

 1. Čustonja, Z. i Milanović, D. (2010). Doping i neke etičke dileme. U 12. dani biotike na Medicinskom fakultetu, Okrugli stol „Etika i sport“, Rijeka, 6.-7. svibnja 2010. (str. 7-9). Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 1. Milanović, D. i Čustonja, Z. (2010). Neki etički izazovi treninga djece u vrhunskom sportu. U 12. dani biotike na Medicinskom fakultetu, Okrugli stol „Etika i sport“, Rijeka, 6.-7. svibnja 2010. (str. 16-18). Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

 1. Milanović, D., Vuleta, D. i Šalaj, S. (2010). Planiranje i programiranje procesa poučavanja i vrednovanja tehničko-taktičkih znanja u rukometu. U XXXIV Središnji seminar trenera HRS-a, Pula, 07.-10.01.2010. (DVD 5). Zagreb: Hrvatski rukometni savez.

 

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Čustonja, H. (2011). Školski šport u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. U: I. Prskalo i D. Novak (ur.) Zbornik radova 6. kongresa FIEP-a Europe, Poreč, 18.-21. lipanj 2011. str.: 27-42.

 

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Škegro, D. (2011). Znanstveni aspekti sigurnosti u sportu. U: Z. Šeparović (ur.) Zbornik 5. žrtvoslovnog kongresa, Zagreb i Voćin 18-20 lipnja. str. 305-313. Zagreb: Hrvatsko žrvoslovno društvo.

 

 1. Milanović, D., Čustonja, Z., Jukić, I. (2010). Stručni kadrovi u sportu. U: N. Breslauer (ur.) Zbornik radova s hrvatskog znanstveno stručnog skupa o menadžmentu u turizmu i sportu. Čakovec. 116-131.

 

 1. Škegro, D., Milanović, D, Čustonja, Z. (2010). Kineziološki sadržaji u školskom športu. U: Andrijašević, M. i Jurakić, D. (ur.) Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Kineziološki sadržaji i društveni život mladih. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebački velesajam, 27.02.2010.,
 1. Milanović, D., Šalaj, S. i Gregov, C (2012). Intenzifikacija radnog opterećenja u sportu. U Findak, V. (ur.) Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske "Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije".Poreč, 26.-30. lipnja 2012. 33-44. (plenarno predavanje, objavljeni rad,stručni).

 

 1. Škegro, D., Milanović, D. i  Sporiš (2012). Performance analysis in sport. 4th International scientific conference „Contemporary Kinesiology“ Split,  August  24 – 26, 2012., Faculty of Kinesiology, Unversity of Split, Croatia Proceedings book, 230-239.
 1. Čustonja, Z., Milanović, D. i Škegro, D. (2012). Odgojni potencijali sporta // Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije / Andrijašević, Mirna ; Jurakić, Danijel (ur.). Križevci : Sveučilište u Zagrebu Kineziološki Fakultet, 2012. 167-173.

 

 1. Golem, J., Milanović, D. (2013.). Model kondicijske pripreme vrhunskih jedriličara u godišnjem ciklusu. Kondicijski trening, 11 (1), str. 41 - 51.

 

 1. Perinović, M., Milanović, D. (2013.). Plan i program treninga u preponskom jahanju. Kondicijski trening, 11 (1), str. 52 - 62.

 

 1. Milanović, D., Šalaj, S. and Čustonja. Z. (2013). Izvannastavne sportske aktivnosti učenika srednjih škola: specifičnosti treninga i natjecanja u školskom sportu. U V. Findak (ur.), Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa. Poreč 2013, (pp. 34-42). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

 

Profesionalni interesi i članstva

FUNKCIJE I ČLANSTVA

U periodu od 1989. do 1993. obnašao je funkciju prodekana za znanost i nastavu, a od 1993. do 1997. obnašao je funkciju dekana Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Funkciju prorektora za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu obnaša od 1998. do 2002. godine, a trenutno obnaša funkciju rektora Društvenog Veleučilišta.

Sudjeluje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora te u radu Zagrebačkog športskog saveza i Zagrebačkog atletskog saveza. Član je prosvjetnog vijeća Ministarstva prosvjete i športa RH. Član je više međunarodnih asocijacija iz područja kineziologije i sporta.

Izabrani projekti

U posljednjih desetak godina vodio je znanstvene projekte financirane od znanstvenih institucija Republike Hrvatske. Trenutačno je voditelj znanstvenog projekta br. 034-0342610-2609 «Programiranje transformacijskih postupaka za razvoj kondicijskih obilježja» koje financira MZOŠ.

Povijest zaposlenja

Zaposlenje:

Od 1972. godine radi na Fakultetu za fizičku kulturu u svojstvu asistenta na predmetu Atletika na katedri za monostrukturalna gibanja.

1985. godine izabran za docenta za predmete Teorija treninga i Atletika na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu.

1991. godine izabran je za izvanrednog profesora za predmete Teorija treninga i Atletika.

1997 izabran za redovitog profesora za predmet Teorija treninga i Atletika na istom Fakultetu gdje radi i danas.

2002. godine izbran je za redovitog profesora u trajnom zvanju za predmet Teorija treninga.