Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

doc. dr. sc. Danijel Jurakić

Zvanje: docent

Konzultacije:

Srijeda od 13.30 do 14:30

Telefon:
+38513658656
Telefon kućni:
1656
Zavod/služba :
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Godina diplomiranja:
2002.
Godina doktoriranja:
2009.

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

stručni specijalistički diplomski

stručni preddiplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Danijel Jurakić je rođen 01.06.1979. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio prvih sedam razreda osnovne škole (OŠ Ivana Brlić Mažuranić). Osmi razred osnovne škole (OŠ Davorin Trstenjak), kao i srednju školu (1. gimnaziju) završio je u Zagrebu. Kineziološki fakultet upisuje 1997. godine, a 2002. godine stječe zvanje „Profesor fizičke kulture“. Dvije godine nakon toga upisuje poslijediplomski doktorski studij iz područja odgojnih znanosti, grana Kineziologija, na Kineziološkom fakultetu koji je završio s odličnim uspjehom (prosjekom ocjena 5.0). Pod mentorstvom prof.dr.sc. Mirne Andrijašević 2009. godine na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „Taksonomske karakteristike zaposlenika srednje dobi kao osnova izrade sportsko-rekreacijskih programa“. Od svibnja 2006. godine zaposlen je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu „Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske“ i na predmetu Kineziološka rekreacija. Na istom je predmetu 2009. godine izabran u suradničko zvanje i na radno mjesto viši asistent za područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologija.
Danijel Jurakić je aktivno je sudjelovao u provedbi dva znanstveno-istraživačka projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Osim toga, bio je voditelj ili suradnik na 5 neovisnih znanstveno-istraživačka projekta. Samostalno i u koautorstvu objavio je 20 znanstvenih radova, od čega je sedam citirano u Web od Science bazi podataka. Posebno se ističe rad objavljen u časopisu Quality of life research (IF 2,376) koji je do danas citiran 15 puta u Scopus bazi podataka. Svoje je radove izlagao na 15 domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. Kao član organizacijskog i programskog odbora bio je uključen u organizaciju osam međunarodnih i tri domaće konferencije. Također je suurednik 3 zbornika radova s međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija i recenzent za ugledne međunarodne znanstvene časopise.
Dobitnik je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima koju dodjeljuje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2011.); suautor je na radu nagrađenom Nagradom za mlade istraživače Miloš Mraković na 6. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji kineziologije „Integrative Power of Kinesiology“ (2011.). Suautor je i na radu nagrađenom Nagradom za mlade istraživače na 5. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji kineziologije „Kinesiology - Research trends and aplications“ (2008.).
U okviru poslijedoktorskog usavršavanja, 2013. godine Danijel Jurakić provodi tri mjeseca na Fakultetu za sport Sveučilišta u Ljubljani gdje sudjeluje u izvođenju znanstvenog projekta „Relations between physical activity and quality of life among employees“ te provedbi nastave na Katedri za sportsku rekreaciju i zdravlje.
Od 2005. godine sudjeluje u izvođenju nastave na integriranom studiju kineziologije na predmetima Kineziološka rekreacija, Metodika kineziološke rekreacije u slobodno vrijeme i Programiranje u kineziološkoj rekreaciji. Od 2010. godine sudjeluje u provedbi nastave na  poslijediplomskom doktorskom studiju kineziologije na predmetima: Istraživanja u kineziološkoj rekreaciji, Modeli kinezioloških programa u rekreaciji i Metode analize podataka.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1.    Andrijašević, M., Ciliga, D. i Jurakić, D. (2009) Is Sports Recreation Important to University Students?. Collegium Antropologicum, 33 (1), 163-168.
2.    Jurakić, D., Pedišić, Ž.  i Andrijašević, M. (2009) Physical Activity of Croatian Population: Cross-sectional Study Using International Physical Activity Questionnaire. Croatian Medical Journal, 50 (2), 165-173.
3.    Jurakić, D., Andrijašević, M. i Pedišić, Ž. (2010). Osnove strategije za unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja zaposlenika srednje dobi s obzirom na obilježja radnog mjesta i sklonosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima [Assessment of Workplace Characteristics and Physical ActivityPreferences as Integral Part of Physical Activity Promotion Strategies for Middle-aged Employees]. Sociologija i prostor, 48(1): 113-131.
4.    Jurakić, D., Pedišić, Ž. i Greblo, Z. (2010) Physical activity in different domains and health-related quality of life: a population-based study. Quality of Life Research, Volume 19(9), 1303–1309.
5.    Pedisic, Z., Jurakic D., Rakovac, M., Hodak, D., Dizdar, D. (2011) Reliability of the croatian long version of the international physical activity questionnaire. Kinesiology, 43(2), 185-191.
6.    Jurakić, D., Heimer, S. (2012) Prevalencija nedovoljne tjelesne aktivnosti u Hrvatskoj i u svijetu: pregled istraživanja. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 63(S3): 3-12.
7.    Jurakić, D., Pedišić, Ž. (2012) Prevalence of Insufficient Physical Activity in Children and Adolescents: Review. Paediatria croatica, 56, 321-326.
8.    Pedišić, Ž., Pranić, S., Jurakić, D., (2013) Relationship between back and neck pain and quality of life in the general population. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 5; 267-275.

Profesionalni interesi i članstva

1. Član upravnog odbora Zagrebačkog saveza sportske rekreacije "Sport za sve"
2. Predstavnik Kineziološkog fakulteta u međunarodnoj organizaciji HEPA Europa (European network for the promotion of health-enhancing physical activity).

Izabrani projekti

MZOS projekti

1. Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj, Voditelj: prof.dr.sc. Mato Bartoluci

2. Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske, Voditelj: prof.dr.sc. Mato Bartoluci

Nezavisni projekti

1. Zdravstveno-usmjerena tjelesna aktivnost u općoj populaciji u Republici Hrvatskoj, voditelj: dr.sc. Danijel Jurakić

2. Zdravstveno-usmjerena tjelesna aktivnost kod zaposlenika srednje dobi u Republici Hrvatskoj, voditelj: dr.sc. Danijel Jurakić

3. Zajedno za bolje zdravlje djece i odraslih, voditelji: Renata Kutnjak-Kiš, dr.med., prim. mr. sc. Branislava Belović, dr. sc. Danijel Jurakić

4. Tjelesno aktivni studenti, voditelj: Željko Pedišić

Povijest zaposlenja

2006. - Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu - znanstveni novak-asistent

2009. - Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu - znanstveni novak- viši asistent