Sveučilište u Zagrebu

Kineziološki fakultet

O djelatniku

dr. sc. Antonela Devrnja

Zvanje: poslijedoktorand

Konzultacije:

Prema dogovoru na e-mail

Zavod/služba :
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju
Godina diplomiranja:
2010.

Nastava

Životopis

Antonela Devrnja je završila osnovnu školu u Novom Vinodolskom, Gornjogradsku gimnaziju u Zagrebu te je 2010.godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Obavezni liječnički staž je odradila u Kliničkoj bolnici Dubrava nakon kojeg je 2012.godine položila Državni ispit.

Akademske godine 2011/2012. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje  Doktorski poslijediplomski studij u području biomedicine i zdravstva.

Od 2010.godine zaposlena na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na  Katedri za medicinu sporta i vježbanja gdje sudjeluje u nastavi dvaju predmeta: Fiziologija sporta i vježbanja te Sportska medicina i higijena. Sudjeluje u projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, voditeljice prof.dr.sc. Lane Ružić, naziva Utjecaj različitih oblika tjelesne aktivnosti na Diabetes mellitus.

Tajnica je međunarodno indeksiranog časopisa "Hrvatski športskomedicinski vjesnik".

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Sporiš, G, Ružić, L, Nedić, A. (2013).Učinci aerobike u vodi kod pacijenata sa šećernom bolesti tipa 2. Hrvatski športsko medicinski vjesnik. 28; 33-38.

2. Matković B.R, Nedić, A.(2012). Antropološki profil nogometnih sudaca. Hrvatski športsko medicinski vjesnik. 27; 61-71.

3. Ružić, L, Matković, B.R, Nedić, A. (2013). DIFFERENCES AT ANAEROBIC THRESHOLD AMONG ATHLETES CLASSIFIED ACCORDING TO THE TRADITIONAL CLASSIFICATION OF SPORTS. Periodicum biologorum. 115(2); 51.

4. Nedic, A., Rupcic, T., Matkovic, B.R. (2013). SOCCER REFEREES REPEATED SPRINT ABILITIES. 18th Annual Congress of the European College of Sport Science, Barcelona, Spain,  June  26-29 2013.

5. Rupčić, T, Matković, BR, Knjaz, D, Nedić, A, Popek, S. (2012). Differences in physiological load of the referees with concideration to the period of the basketball game. SportLogia,  8(1): 84-95.

6. Prskalo, I, Nedić, A, Sporiš, G, Badrić, M, Milanović, Z. (2011). Spolni dimorfizam motoričkih sposobnosti učenika dobi 13 i 14 godina. Hrvatski športsko medicinski vjesnik. 26(2); 100-105.

7. Rupcic, T, Nedic, A, Mejovsek, M. (2012). HABITUAL PHYSICAL ACTIVITY IN OPERA ENSEMBLE OF CROATIAN NATIONAL THEATRE. Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science, Brugge, Belgium, July  4-7 2012.

8. Nedic, A, Matkovic, A, Matkovic, BR. (2012). SUBSTANCE USE IN SPORT COACHES. Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science, Brugge, Belgium, July  4-7 2012.

9. Matković A, Nedić A, Meštrov M, Ivković J. Uobičajena tjelesna aktivnost studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. HŠMV 2010; 25(2): 87-91.

10. Nedić A, Sorić M. Trijas sportašica. HŠMV 2011; 26(1): 3-11.

11. Nedić A, Matković BR, Pavlović D, Lukenda Ž, Rodić S. Navika pušenja kod sportskih trenera, U: Findak V, ur. Zbornik radova : Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč, 2011; 461-4.

12. Nedić A, Petrić K, Fiorentini F. Sportski odgoj u predškolskim ustanovama, U: Prskalo I, Novak D, ur. Zbornik radova : Tjelesna i zdravstvena kultura u 21.stoljeću – kompetencije učenika, Poreč, 2011; 342-4.

13. Matković BR, Nedić A, Alikalfić V, Jurković M, Matković A. Konzumacija alkohola kod sportskih trenera, U: Prskalo I, Novak D, ur. Zbornik radova : Tjelesna i zdravstvena kultura u 21.stoljeću – kompetencije učenika, Poreč, 2011; 619-22.

14. Nedić A, Matković BR, Matković A, Obrovac M. Athletes Knowledge about Micronutrients, U: Taymazov VA, ur. Proceedings, Saint-Petersburg, 2011;312-3.

15. Matković BR, Rupčić T, Nedić A. Nutrition Knowledge and Nutrition Habits of Basketball Players, U: Taymazov VA, ur. Proceedings, Saint-Petersburg, 2011; 311-2.

16. Nedić A, Rupčić T, Meštrov M. Morphological Characteristics of Female Handball Players, U: Milanović D, ur. Proceedings VI International Conference on Kinesiology, Opatija, 2011; 127.

Profesionalni interesi i članstva

European College of Sport Sciences (ECSS)

Hrvatska liječnička komora

Hrvatsko društvo fiziologa

Povijest zaposlenja

od 2010. godine zaposlena na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Katedra za medicinu sporta i vježbanja;

2010-2011. Obvezni jednogodišnji pripravnički staž obavila u Kliničkoj bolnici Dubrava